(11.20 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: A protože byl přijat pozměňující návrh pod písmenem C, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy pana poslance Kaňkovského F2 a F3. Dále budeme hlasovat... (Domluva u řečnického pultu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Podle schválené procedury bychom, paní zpravodajko, měli nyní hlasovat slova "byla přiznána invalidita III. stupně".

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Ano, teď budeme u F3 - u pana kolegy Kaňkovského - budeme hlasovat pouze ta slova "přiznána invalidita ve III. stupni".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tak jsme schválili proceduru. Prosím o stanovisko. (Zpravodajka: Doporučující. Navrhovatelka: Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 173 poslanců, pro 173 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Další pozměňující návrh, který budeme hlasovat, je pod písmenem D, což je paní poslankyně Olga Richterová, a ten zní: V článku I bodu 1 se na konci novelizačního bodu čárka nahrazuje tečkou a doplňuje se věta, která zní: Zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování se vyplácí vždy v hotovosti. Stanovisko výboru je - bez stanoviska. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 89, přihlášeno 173 poslanců, pro 87, proti 72. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dále budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem E, což je pozměňující návrh poslankyně Aulické Jírovcové. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid, ať víme, o čem hlasujeme.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: V článku I bodu 1 v § 40... (Zpravodajka vyčkává, probíhá kontrola výsledku hlasování.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je zde signalizováno zpochybnění hlasování. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Alexander Černý: Dámy a pánové, omlouvám se, ale na sjetině jsem zjistil, že mám jiný výsledek hlasování, než jak jsem hlasoval. Zpochybňuji proto hlasování. (Dotazy z pléna, jak hlasoval.) Mám na sjetině ano, ale hlasoval jsem proti.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, budeme tedy hlasovat o vyhovění námitce, respektive o zpochybnění hlasování. Je zde opět žádost o odhlášení, které jsem nyní vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o námitce, tak jak byla přednesena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 90, přihlášeno 172 poslanců, pro 169.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D. Zahajuji hlasování. (Požadavek na odhlášení.) Ještě jednou odhlášení, nezkoumám důvody, ale vyhovuji tomuto požadavku. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačního kartami.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem D.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 92, přihlášeno 174 poslanců, pro 90, proti 75. Návrh byl přijat. (Potlesk zprava opozice.) Můžeme pokračovat. (V sále je stále hluk.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Nyní budeme hlasovat tedy o pozměňujícím návrhu paní poslankyně Aulické Jírovcové pod bodem E a ten říká: V článku I bodu 1...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať nám může paní zpravodajka připomenout, o čem budeme hlasovat v pozměňovacím návrhu pod písmenem E.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: V článku I bodu 1 v § 43 odst. 5 písm. a) se slova "anebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele" zrušují. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 93, přihlášeno 175 poslanců, pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pana poslance Kaňkovského pod písmenem F1, který říká: V článku I bodu 1 v § 43 odst. 5 písm. a) se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní: ... je poskytována péče a osobě, která péči poskytuje ve smyslu zvláštního právního předpisu. Stanovisko výboru je - bez stanoviska. (Navrhovatelka: Nedoporučující.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 94, přihlášeno 176 poslanců, pro 73, proti 73. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Nyní bychom měli hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy. Byla zde přednesena žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL na 15minutovou přestávku před závěrečným hlasováním. Této žádosti vyhovuji a vyhlašuji 15minutovou přestávku.

 

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP