(15.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Další dva pozměňovací návrhy si dovoluji načíst dnes ve druhém čtení. My jsme zredukovali naše představy o šíři problematiky, které by se to mělo týkat, takže budou to už jenom dva pozměňovací návrhy. První se týká souběhu u pacientů, kteří potřebují pro svoji potřebu souběh jak elektrického invalidního vozíku, ten většinou užívají, nebo v podstatě výhradně užívají do exteriéru, tedy do venkovního prostředí, a úhrady souběžně užívaného mechanického vozíku, který užívají v interiéru, ale také při tom, pokud jsou znovu zařazeni a podaří se jim zařadit se do pracovního procesu. Tady jsme s Ministerstvem zdravotnictví hledali nějaký průnik, a musím říct, že i se zdravotními pojišťovnami, na maximum úhrady u toho mechanického invalidního vozíku a dospěli jsme, doufám, ke konsenzu. Proto vás potom poprosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu na té kompromisní úrovni.

Druhý pozměňovací návrh, který dnes budu načítat, se týká úhrad oprav invalidních vozíků ve vlastnictví pojištěnce. I tady jsme se zdravotními pojišťovnami a s ministerstvem diskutovali, mailovali a odborně konzultovali. Přiznám se, že v této problematice jsme zatím nedospěli ke konsenzu, nicméně ten pozměňovací návrh načtený bude a já doufám, že ještě i na garančním výboru budeme o těchto pozměňovacích návrzích diskutovat a že nakonec ve třetím čtení dospějeme k nějakému kompromisu.

Vážené kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji, a než pozvu dalšího řádně přihlášeného řečníka, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. Připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl vrátit k tomu časovému hledisku. Pan ministr to předložil v prvém čtení, a vláda, v devadesátce. My jsme to vetovali, množství pozměňujících návrhů ukazuje, že jsme měli pravdu. Tehdy si vládní většina prohlasovala zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Chtěl bych se zeptat pana zpravodaje, jak s tou lhůtou naložil zdravotní výbor. Když jsem upozorňoval, že je to úplně zbytečné, že pravděpodobně bude schůze, přes to všechno jste si odhlasovali zkrácení lhůty na 30 dnů. Hle, schůze byla v srpnu! To znamená, pokud by zdravotní výbor splnil lhůtu 30 dnů, resp. v srpnu už jsme měli schůzi, kde jsme jednali o důchodech, to byla řádná schůze. Pokud by zdravotní výbor splnil tuto lhůtu, respektive mohli jsme to projednávat i bez stanoviska výboru. Ne že by to bylo šťastné, ale ta lhůta je proto, aby se to mohlo projednávat dříve. Neprojednávalo se to.

Tak zase až budete navrhovat zkrácení lhůty a opozice bude říkat, že je to zbytečné, tak si zkuste vzpomenout na ten konkrétní příklad. Když jsem se díval, kdy se poprvé k tomu sešel zdravotní výbor, který navíc přerušil jednání - světe div se! - po uplynutí 30 dnů. Tak nevím, jestli předsedkyně zdravotního výboru se řídí zákonem, když je nějaká lhůta, tak výbor je povinen to projednat v této lhůtě, a ne že se poprvé tím začne zabývat po uplynutí lhůty. Za prvé. Za druhé, takže v srpnu jsme mohli mít druhé čtení a mohli jsme mít minulý týden třetí čtení.

Dneska slyšíme, že musíme zkrátit lhůtu na projednávání mezi druhým a třetím čtením. Můj předřečník říkal, které tam jsou ještě nevydiskutované a nevyjasněné problémy. Není tady ale základní politický spor, jestli ano, nebo ne. Debatujeme o kvalitě toho návrhu. Takhle jsem pochopil ty pozměňovací návrhy. Nikdo není proti. Spíš se debatuje, vychytávají se věci, aby tam nebyla chyba.

Proč jsme to, pane ministře, neprojednávali minulý týden? Když máme tak málo času? Máme za sebou čtyři jednací dny minulý týden a ani jednou jste nenavrhl vy ani nikdo, ani předsedkyně zdravotního výboru, ani předseda vašeho klubu, když máme tak málo času a hrozí, že se to nestihne projednat. Čím to? Co jste dělal minulý týden, pane ministře? Mohli jsme mít řádné třetí čtení ve variabilním týdnu bez zkracování lhůt. S řádným časem na diskutování. Tak vždycky když si začneme stěžovat - a nebudu opakovat svoje vystoupení z prvního čtení, kdy ten zákon zrušil Ústavní soud, jak dlouho trvalo vládě, než ho předložila. A pak najednou ti, kteří chtějí debatovat o kvalitě toho zákona - dneska se k tomu ještě dostaneme, už se těším na bod 32, kdy zase opravujeme zákon, který jsme museli v minulém volebním období schválit. My jsme upozorňovali na ty věci. Dneska čtu v důvodové zprávě, že vláda říká to, co tehdy říkala opozice, přesto to minule schválila vládní většinou.

Tak já mám jenom prosbu. Když zase budeme argumentovat časovou tísní, tak začněme u sebe. A říct například: My jsme sice navrhli 30 dnů, ale nezvládli jsme to, z těchto a těchto důvodů zdravotní výbor se tím vůbec nezabýval v těch prvních 30 dnech od svolání schůze. Minulý týden jsme mohli mít druhé čtení, abychom měli řádný čas mezi druhým a třetím čtením, ale z těchto důvodů to nebylo možné. Ne vždycky jenom přijít a říct: Spěcháme, rychle, pokud nezvednete ruku, bude problém, vy budete viníci!

Viníkem časového presu a časové tísně je úplně někdo jiný, jak jsem dokumentoval na několika datech z webu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Farhana.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jestli jsem pozorně poslouchal, tak zde bylo zmíněno, že výbor pro zdravotnictví nedodržel 30denní lhůtu. Já se pokusím o krátkou rekapitulaci a doufám, že toto vyvrátím.

Dne 26. 6. byl projednán tento návrh na 16. schůzi pléna. A 12. 7. se uskutečnila 21. schůze zdravotního výboru, která tento návrh zákona projednala a přerušila ho. Ale tím z mého pohledu dodržela 30denní lhůtu a zabývala se tím, co jí Sněmovna uložila. Takže to je za mě faktická poznámka k předřečníkovi. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím do rozpravy... ano, prosím pana předsedu Stanjuru s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Samozřejmě pravdu mít nemusím, já nejsem člen zdravotního výboru. Ale vycházím z oficiálního webu Poslanecké sněmovny, kde si čtu: Sněmovna v prvém čtení návrh projednala v obecné rozpravě 26. června, to se shodujeme, přikázáno výborům, usnesení č. 281. Lhůta k projednání výborům byla určena na 30 dní, to se shodujeme. A pak čtu: Garanční výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 8. 2018. Takže pokud to projednával a přijal usnesení garanční výbor už 12. července, tak se stala někde chyba, pak se omlouvám, ale mělo by být správně napsáno na webu Poslanecké sněmovny, 12. července výbor projednal a přerušil projednávání.

Když se na to mrknete, mám to před sebou, je tam napsáno 1. srpna a podruhé jste to projednávali 10. září, když jste (nesrozumitelné) projednali jste pozměňující návrhy. Takže chyba není na mé straně, pokud to tak bylo, tak to usnesení není zachyceno v informačním systému Poslanecké sněmovny a já samozřejmě mohu vycházet, pokud nejsem členem, mohu vycházet pouze z oficiálního webu.

Ale i tak jsme to mohli projednávat po těch 30 dnech na plénu, to tak prostě ze zákona je. A já jsem upozorňoval, že je zbytečné zkracovat lhůtu. Pane zpravodaji, vzpomínáte si na naši debatu v prvém čtení, co jste říkal? Ne, ne, ne, to je potřeba, zkraťme ji! A 10. září jste přijali stanovisko. Já tomu rozumím, problém jednoduchý není. Ale lhůty mluví jednoznačně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Farhan se mi hlásil znovu s faktickou poznámkou, tak prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Já jenom ve stručnosti, nechtěl jsem zde upozorňovat na chybu svého předřečníka. Jenom jsem chtěl konstatovat, nebo upravit ta data, která asi jsme čerpali z různých zdrojů. Ale rozhodně nic víc k tomu nemám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a vrátíme se... nevrátíme se - paní poslankyně Adámková se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Byla jsem vyzvána dokonce třikrát jmenovitě, což se ještě v této Sněmovně nestalo, takže děkuji panu inženýrovi za tento zájem o náš výbor a moji osobu. A musím říci, že 12. července, čili bohatě ve lhůtě 30 dnů, jsme zahájili projednávání tohoto tisku, samozřejmě, jak nám přikazuje zákon, za přítomnosti ministerstva i ministra zdravotnictví. A výbor se rozhodl všemi hlasy, tak jak tam byli všichni přítomni, že vlastně nebude projednáván, měli jsme tuto informaci a vznášela jsem ji na organizační výbor, že to nebude v tom variabilním týdnu projednáváno. A po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví bylo rozhodnuto - a všichni členové zdravotního výboru s tím samozřejmě souhlasili - že bude přerušeno toto jednání. Ale nikoli že bychom nezačali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím ještě s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP