(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Adámkové za její vystoupení. Budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Jany Pastuchové, připraví se paní kolegyně Aulická. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňujícímu návrhu pod číslem 1297, který se týká § 39n odst. 5, který bude znít: Ústav zveřejňuje pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup spisy správních řízení, které vede podle § 39a až §39l a §39p. Údaje označené jako předmět obchodního tajemství ústav neposkytne ani jinak nezveřejní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Pastuchové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Daniel Pawlas. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, vážené kolegyně a kolegové, abych se přihlásila k pozměňujícímu návrhu pod číslem 1306 a 1307. Své odůvodnění těchto dvou pozměňujících návrhů jsem řekla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1251, který je vložen v systému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vít Kaňkovský. Připraví se paní poslankyně Hana Gajdůšková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, rád bych se přihlásil v podrobné rozpravě ke dvěma pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 1292 a 1296. Jinak o jejich předmětu jsem hovořil v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Zatím poslední přihlášenou v podrobné rozpravě je paní poslankyně Gajdůšková, které uděluji slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych se tímto přihlásila ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1305. Tento pozměňovací návrh má písemné zdůvodnění přímo v tisku a zdůvodnila jsem ho v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyně. Ptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Pane zpravodaji? Není tomu tak. V tom případě zagonguji a soustředíme se na rozhodnutí, které bylo navrženo v rozpravě, a to je, aby lhůta pro konání třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů.

(Hlásí se ministr zdravotnictví.) Já jsem rozpravu ukončil, ale jestli pan ministr chce vystoupit, tak ji obnoví. Já myslím, že to není žádný problém. Ještě před hlasováním se hlásí s přednostním právem ministr zdravotnictví vlády České republiky Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já si ještě dovolím otevřít rozpravu, aby mohl vystoupit pan poslanec Kaňkovský, který udělal chybu v čísle svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě je otevřena podrobná rozprava. Prosím sněmovnu o klid. Požádám pana poslance Víta Kaňkovského, aby se ujal slova v podrobné rozpravě. Pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já se omlouvám všem kolegyním a kolegům i panu ministrovi. Nakonec se ukázalo, že ta čísla byla správná. Já jsem ten jeden pozměňovací návrh načítal dvakrát, protože jsme tam ještě přepočítávali hodnotu vzhledem k tomu, aby to bylo správné zaokrouhlení, tudíž skutečně platí 1292 a 1296. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Ptám se, kdo se hlásí dál do podrobné rozpravy, která byla vystoupením ministra zdravotnictví otevřena. Nikoho nevidím, rozpravu tedy mohu ukončit.

V podrobné rozpravě padl návrh, abychom se podle § 94 odst. 1 a § 95 odst. 1 dohodli na tom, že lhůta mezi druhým a třetím čtením bude zkrácena na sedm dnů. O tom rozhodneme v hlasování číslo sto čtyři. Já vás předtím všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom zjistili přesný počet přítomných. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených a zklidní se atmosféra ve Sněmovně, rozhodneme o tomto návrhu. Ještě dám čas dalším příchozím, a to tím, že přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Dnešní den se mezi 17. a 19. hodinou omlouvá z jednání bez odůvodnění pan poslanec Jan Lipavský z klubu Pirátů.

 

Počet přihlášených je stabilizován. Zahajuji hlasování číslo 104 a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 104, z přítomných 150 pro 126, proti 8. Návrh byl přijat. Zkrátili jsme lhůtu mezi druhým a třetím čtením na sedm dnů.

 

Tím mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod číslo 17.

 

Podle schváleného pořadu schůze je před námi bod

 

12.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - druhé čtení

Jde o přerušený bod, který jsme projednávali ve čtvrtek 28. června na 16. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že jsme ve druhém čtení a že projednávání tohoto bodu jsme přerušili, jak jsem uvedl, 28. června letošního roku na 16. schůzi po vystoupení navrhovatele a všech zpravodajů. Obecná rozprava nebyla ještě otevřena.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů vedle ministra vnitra a místopředsedy vlády Jana Hamáčka zaujal zpravodaj garančního ústavněprávního výboru pan poslanec Marek Benda. Ten už tak učinil. Připomínám, že ostatní zpravodajové, Leo Luzar, Jiří Běhounek, Jiří Bláha, Patrik Nacher a Martin Kupka již vystoupili, a my tedy můžeme otevřít obecnou rozpravu, do které mám zatím pět přihlášek, a čtyři přihlášky mám do podrobné rozpravy. Prvním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se paní poslankyně Jana Levová.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, nejdříve bych chtěl jenom v krátkosti podpořit pozměňovací návrh, který předkládá volební výbor k novinářské výjimce, za kterou my jako Piráti budeme hlasovat, a budu rád, když za ni budou hlasovat i ostatní. V další části bych chtěl představit svůj pozměňovací návrh, který se týká sněmovního dokumentu 579. Jedná se o změnu věkové hranice takzvané internetové zletilosti na 13 let oproti vládnímu návrhu.

Evropské obecné nařízení k ochraně osobních údajů GDPR, které má být do českého řádu implementováno, řeší problematiku zpracování dat mladistvých na internetu včetně věkové hranice dítěte, kdy je nutný souhlas zákonného zástupce se zpracováním údajů dítěte. Nařízení požaduje minimální věkovou hranici 16 let, ale dovoluje členským státům snížení této hranice až na 13 let. Podle vládního návrhu zákona o zpracování osobních údajů GDPR, sněmovní tisk 138, je tato hranice stanovena na 15 let podle § 7. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP