(18.20 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Paní poslankyně Levová mě tady zmiňovala, tak bych jí chtěl prostřednictvím pana předsedajícího sdělit, že jsem byl jako poslanec a člen vlády dvakrát na Ukrajině, byl jsem také v Kurdistánu před dvěma lety, když probíhaly aktivní boje Islámského státu. Navštívil jsem uprchlické tábory, měl jsem možnost s těmi lidmi na místě mluvit. Byl jsem zhruba 15 km od Mosulu v době bojů, a byl jsem i v Afghánistánu. Mám docela reálnou představu, jak to tam probíhá. A Česká republika, pokud tady byla zmíněna Ukrajina, tak na Ukrajině intenzivně pomáhá česká vláda prostřednictvím mnoha projektů.

Podstatný rozdíl je v tom, že na tom ukrajinském území se pomoc dá na jeho velké části reálně bezpečně dělat, Charita Česká republika a další tam opravdu fungují. Rozdíl je v tom, že na území Sýrie bezpečně naše nevládní organizace tu pomoc realizovat úplně nemohou. To je drobný rozdíl, který tady je. A si samozřejmě myslím, že pokud by tady byl nějaký prostor přijmout klidně i sirotky z Ukrajiny, tak že srdce českých rodin jsou otevřená i těmto sirotkům. Ale co je klíčové, tak je potřeba, když se tady bavíme o tomto tématu, sirotkům, kteří jsou dneska v uprchlických táborech, původem ze Sýrie, že bez spolupráce s vládou, která bude garantovat bezpečnost, ten proces není možný.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přes čtyři hodiny, skoro pátou hodinu tady diskutujeme a diskuse se strhla úplně někam jinam, než bychom asi chtěli. Pokud chceme, abychom dnes přijali nějaké usnesení, pojďme se zkusit vrátit k tomu tématu, dodělat rozpravu a říct... Já bych také mohl vystupovat, reagovat třeba na paní poslankyni Levovou a říci ano, byl jsem na pozvání Ukrajiny v okupovaném, nebo obklíčeném Mariupolu, kde jsem se účastnil válek, kde jsem prokázal společně se svým kolegou z polského Sejmu snahu o manipulaci voleb, kde ty volby byly zrušeny. Ano, byl jsem za svoje peníze ne na Ukrajině, jak vy jezdíte do Kyjeva, ale já byl v Doněcku a v těch oblastech, tam, kde je skutečná válka. Zde při interpelacích jsem tehdejšímu ministru zahraničí dal Bílou knihu o genocidě, kterou tam páchá ukrajinská armáda na svém obyvatelstvu.

Pojďme se však bavit o tom, co je tématem tohoto bodu, globální pakt o migraci, pojďme to vrátit zpátky, dodělat rozpravu, ať můžeme hlasovat, nebo budeme navrhovat, ať pokračujeme v jednání po 19. hodině, abychom tento bod dopokračovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda vlády, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček: Děkuji. Dvě věci. Za prvé, toto není zákon, takže můžeme jednat do 9. hodiny večerní. A za druhé, byl jsem vyzván panem poslancem Jurečkou, abych sdělil čísla nelegální migrace. Za první pololetí letošního roku celkový počet nelegálních migrantů 2 376, z toho 704 Ukrajinců, 215 Moldavanů, 158 Vietnamců a 88 Uzbeků. Tranzitní migrace 124, migrace přes vnější hranici Schengenu, což znamená letiště, 158.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu ministrovi. S přednostním právem další pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Původně jsem se přihlásil právě proto, abych navrhl jednání po 19. hodině. Pak jsem si uvědomil, že se nejedná o zákon a že můžeme jednat a hlasovat po 19. hodině.

Dovolte mi, abych přece jenom řekl, že obdivuji, že pan poslanec Klaus převzal pomyslnou štafetu komunistického poslance doktora Ransdorfa, dej mu pánbůh nebe, který někdy před patnácti, možná dvaceti lety mi vpálil přímo do tváře: "Vy jste nám upálili Mistra Jana Husa." Já jsem mu tenkrát na to říkal: "No jak to, vám? My jsme si ho upálili sami. To byl katolík, to nebyl komunista." Pan poslanec Klaus teď tu komunistickou štafetu přebral, já mu k tomu blahopřeji.

Ale teď naposledy tu otázku. Opravdu, jakou chceme být společností? Chceme být společností, která bude říkat: starejme se jenom sami o sobe, co je za hranicemi naší země, nás nezajímá, a o ty ať se zase postará někdo jiný? Anebo chceme být empatičtí, solidární a chceme cítit odpovědnost i za utrpení, které je mimo naše hranice, a zvlášť když je na území schengenského prostoru, tak prostě budeme cítit povinnost aspoň trochu, aspoň symbolicky přispět k té pomoci.

Tuto otázku si dovoluji klást. Máme variantu 1, máme variantu 2, a upozorňuji, že společnosti v historii, které se rozhodly pro variantu 1, neměly před sebou žádnou budoucnost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a vrátíme se do rozpravy, kde je přihlášen pan poslanec Karel Krejza.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád, že jsme se vrátili k projednávání toho, co je předmětem tohoto bodu, a to je globální pakt o migraci. Je to všeobsažný, ale upřímně řečeno ne příliš něco říkající materiál. A navíc bych měl tady prosbu na ministra zahraničí, nevím, jestli už to tady nezaznělo. Ten pakt byl přijat v OSN v červenci a studovali jsme to v angličtině. Já se celkem dobře orientuji v odborných textech v angličtině, protože jsou logické. Materiály, které přicházejí v angličtině z EU, jsou pro mě obtížně čitelné, protože jsou podle mě méně logické. Poprosil bych o ten překlad, jestli bude nutný.

Obsahuje spoustu rad. Spoustu líbivých hesel. Musíme spolupracovat. Volný překlad. Abychom zajistili komunitám i jednotlivcům bezpečí a důstojnost v jiných zemích. Dokument také říká, že máme chránit naše hranice, neříká jak. Nabádá nás k tomu, abychom bránili převaděčství. Neříká nám jak.

Myslím si, že v těchto detailech to ovšem není. Je to o tom, abychom se podívali na dokument jako celek, co nám vlastně nakonec sděluje. On nám sděluje, že my rezignujeme. Na konci se říká, musíme podpořit migranty, aby se stali plnohodnotnými členy společnosti. Musíme zdůraznit jejich pozitivní přínos pro společnost, podpořit jejich sociální kohezi. Podle mě to je jasná rezignace a to si myslím, že není něco, na co bychom měli přistoupit. Myslím si, že bychom měli pomáhat, my bychom měli pomáhat těm lidem, potřebným lidem, ale absolutně rezignovat na ochranu našeho prostoru, naší civilizace, naší kultury, to je špatně a to podle mě tento dokument v konečném důsledku říká a to je na něm to, co mi vadí.

Navíc v některých článcích je v přímém rozporu v tom, co prosazuje dneska naše vláda, protože říká, že bychom neměli odvádět inteligenci z daných zemí. Ale my přece chceme z úst našich vládních představitelů úplně něco jiného. My chceme pro naše firmy zajistit kvalifikované pracovníky a kvalifikované pracovní síly. A to jsou třeba lékaři, to je jasná inteligence, to by byli inženýři, to je také jasná inteligence.

Pokud se na tento pakt podívám z hlediska nějakého nadhledu, podívám se na něj ne z toho detailu, tak mi na něm vadí ta rezignace, to, že odmítáme ochranu naší civilizace, to, že přistupujeme de facto na diktát těch diktátorů, kteří na počet hlasů jasně převáží našich 27 nebo 28 zemí EU v OSN, Spojené státy, které od paktu ustoupily. Nemůžu to přijmout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar. Pardon, faktická poznámka, pan Václav Klaus. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP