(18.30 hodin)

 

Poslanec Václav Klaus: Zase musím reagovat na předřečníka, pana poslance Kalouska vaším prostřednictvím. V České republice se rozmáhá takový nešvar, že nekomentujete to, co řeknete, ale snažíte se vás k někomu připodobnit. Takže vy řeknete - vy jste jako komunista zemřelý pan Ransdorf. A to je ten argument. Já tohle s prominutím zásadně odmítám. Já na rozdíl od vás jsem nerecitoval ve svazáckém stejnokroji na aktivu bezpečnostních složek, pane Kalousku. Já jsem demonstroval 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Tak mně laskavě nepředhazujte nějaké srovnávání s komunisty. Je to nedůstojné. (Potlesk z řad poslanců ANO a SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po proběhlé diskuzi a faktických si říkám, kde mám ty další přihlášky do naší strany, abych vám je mohl rozdat.

Ale teď smrtelně vážně k tématu, o kterém se momentálně bavíme. Pozorně jsem poslouchal celou tuto debatu, a když se vrátím k tomu tématu - já vlastně nevím, jaký bude postoj vlády k tomu globálnímu paktu. Já bych rád, abychom se dnes usnesli na tom, že by ta vláda nám poslancům měla ten postoj objasnit a říci. Ale ne názor ministra zahraničních věcí, ministra vnitra, ale názor vlády. Vlády jako celku s tím mandátem, s kterým pojede na to jednání, aby se o tom za Českou republiku na této mezinárodní úrovni bavilo. Čili pokud bychom se shodli na tom, že z dnešního dlouhého dne takovýto závěr přijmeme, budu velice rád, že vláda nám tento názor řekne.

Co se týče konkrétně projednávaných věcí, mě zaujala jedna věc. Tady se bavíme a dlouho se bavilo o sirotcích. Nechci být nelidský, ale ptám se: Uvědomujeme si, že se bavíme o jednom z historicky dlouhých členů Evropské unie, který má na svém území tábory, kde v nelidských podmínkách žijí děti? Já být řeckým velvyslancem, tak tady dávám protestní nótu, jak si někdo dovolí o historické demokracii, o Řecku, členu Evropské unie, hovořit o tom, že strpí na svém území nelidský život dětí. To tady zaznívalo. Přiznám se, že jsme možná trošku i přestřelili v této argumentaci zdůrazňující jejich pozici.

Z druhé strany jsem se ptal, že ty děti, a hovoří se o tom, jsou syrské děti. Zeptal se někdo syrské ambasády, popřípadě syrských představitelů, jak chtějí repatriovat tyto děti a zda souhlasí, aby se tyto národnostně syrské děti rozvezly a rozebraly po Evropě? Nejsou tady nějaké paralely s tím, že se s dětmi manipuluje a posílají se podle toho - jestli je to hezké dítě, tak si ho vezmu a ty ostatní neprověřené tam nechám? Tady to také zaznívalo, že potřebujeme ty děti, které jsou nějak probrány. Ale zeptal se někdo země, ze které ty děti pocházejí, jak se k nim chce zachovat? Jak by se nám líbilo, kdyby si naše děti, které jsme z důvodu přírodní katastrofy někam poslali, aby nedošly újmy, si tam začaly rozebírat ty země, protože jsou v nějakých špatných podmínkách? Asi bychom se na to také nedívali obzvlášť dobře.

Čili já bych rád tu debatu vrátil zpátky k tomu názvu postoj české vlády ke globálnímu paktu o migraci. A budu velice rád, když dnešní jednání uzavřeme tím, že přijmeme usnesení v tom duchu, aby vláda, až bude vědět to stanovisko vlády a bude ho mít ujasněné, nás s ním seznámila a my bychom věděli, s jakým mandátem naši představitelé na to jednání pojedou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Mikuláš Peksa.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Drahé kolegyně, drazí kolegové, já bych vám chtěl poděkovat za tuto zajímavou, asi tak čtyřhodinovou debatu, která byla nepochybně plodná a všechny nás obohatila. Dovolil jsem si hrubě odhadnout, kolik by tak stálo, kdyby dvě stě tak dobře placených lidí, jako jsme my, v nějakém podniku čtyři hodiny řešilo nějaký problém. Odhadl jsem to zhruba na půl milionu korun. Myslím si, že je to zajímavá částka, a jsem pevně přesvědčen, že to finální usnesení, na kterém se dnes usneseme, bude skutečně stát za to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci za dodržení času. Pan místopředseda Vojtěch Filip je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. Víte, co je na podnicích, výrobních, ale i jiných, nejdražší? Najít správnou strategii. Hledání strategie je dlouhé, finančně náročné, ale přesto když se najde, tak je nejefektivnější. Takže prosím neříkejte takovéhle hlouposti, kterou jsme slyšeli před chvilkou. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Nikdo není dále přihlášen. Končím všeobecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. (Zpravodaj: Ano.) Ano, pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já jenom krátce shrnu. V rozpravě vystoupilo 20 lidí, 58 faktických připomínek, někteří opakovaně, někteří dokonce i k věci. A chtěl bych říci, že zatím mám předložena tři usnesení. Očekávám, že další se budou načítat. I já budu jeden z těch, který bude načítat. Poté bych asi požádal o krátkou přestávku na pět, maximálně osm minut, abychom se na to mohli podívat, a závěrečné hlasování.

Ještě bych zmínil jenom kraťounce. Kolegyně a kolegové, pokud někdo budete mít tu odvahu a sílu a budete ochotni investovat pár svých korun ze svého poslaneckého platu, klidně řekněte. Já s vámi do Sýrie, na východní Ukrajinu, klidně pojedu. Abyste na vlastní oči viděli, o čem vy tady hovoříte zprostředkovaně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám podrobnou rozpravu, do níž mám přihlášeného s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout usnesení za hnutí SPD, o kterém bude tedy hlasovat Poslanecká sněmovna. Usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení České republiky z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a USA. Žádáme vládu České republiky, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky." (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dále je do podrobné rozpravy přihlášena paní poslankyně Langšádlová. A připraví se pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Jak jsem avizovala, navrhuji usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby přijala na naše území nejméně padesát dětí bez rodičů z uprchlických táborů v Řecku dle vlastního výběru a zajistila jim dostatečnou péči." (Smích z levé a střední části sálu.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, abychom přistupovali k jednotlivým návrhům s respektem, abychom se posunuli v čase trošku dál. Pan poslanec Marek Výborný do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Za poslanecký klub KDU-ČSL navrhuji toto usnesení: "Vyzýváme vládu České republiky, aby dodržovala ženevské konvence s ohledem na přijímání uprchlíků." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A dále pan poslanec Vojtěch Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Já se chci tady přihlásit k návrhu, který zazněl z úst mého kolegy Jana Skopečka v obecné rozpravě, a tento návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky odstoupit od globálního paktu o migraci, pokud by obsahoval, že se z migrace stane právo a stávající nelegální migrace bude uměle právními cestami legalizována."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Z místa se hlásí pan poslanec Kobza. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP