(14.50 hodin)
(pokračuje Jarošová)

Do výběrového řízení se přihlásily tři společnosti, jedna z nich je Penta Hospitals. Tedy Penta Hospitals se jmenovala do dubna, kdy se pak narychlo přejmenovala na lépe znějící Litoměřickou zdravotní akciovou společnost, která byla k tomuto účelu založena v dubnu 2018 a dále už vystupuje pod tímto názvem a úspěšně maskuje společnost Pentu. Zaslechla jsem názory občanů, že je to dobře, že tam Penta už není.

Podle mě se jedná o naprosto skandální klamání občanů a to mi opravdu hodně vadí. Kdo ponese odpovědnost za špatný výběr pachtýře, ať už záměrný, nebo vlastní hloupostí, pokud nám zde citelně chybí zákon o přímé hmotné odpovědnosti politiků? Je to systém, jak zlikvidovat funkční zdravotnictví? Protože tento pacht zaplatí především pacienti a vlastně my všichni. Jak chce stát garantovat zdravotní péči, když vlastně nemůže ovlivnit rozhodnutí soukromníků a pachtýřů? Plánujete prosím, pane ministře, vypracovat jakousi koncepci zdravotnictví vytvořením sítě neziskových nemocnic včetně krajských, fakultních a dalších strategicky položených nemocnic. (Předsedající: Čas, paní poslankyně!) Vidím tu síť tak na sto, sto padesát tisíc obyvatel, kdy ty nemocnice budou neziskové, státní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím skončete a dejte prostor panu ministrovi. Budete mít možnost položit doplňující dotaz.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Já si myslím, že i když nebyla úplně dokončena, tak samozřejmě principiálně jí rozumím. Ovšem je třeba se podívat, jak funguje systém ve zdravotnictví.

Za dostupnost péče ze zákona odpovídají zdravotní pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví pouze kontroluje. Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě zřizuje své nemocnice a pak jsou zde nemocnice, které jsou zřizovány městy, kraji, a na tyto nemocnice ministerstvo nemá reálný vliv. My ani nemůžeme do toho jakkoli zasahovat ze zákona, abychom řekli, komu má být nemocnice pronajata. To je v gesci těch samospráv, proto tady máme samosprávy. A samozřejmě pokud by ministerstvo do tohoto zasahovalo, tak si myslím, že by to bylo protiústavní, protože samosprávy zkrátka mají ty nemocnice ve svém vlastnictví, ať jsou to města, nebo kraje, a ony s nimi zacházejí tak, jak zkrátka mají mandát. A pro nás je důležité, aby ta péče byla zajištěna. Za to odpovídají zdravotní pojišťovny, za dostupnost časovou a místní, a v tomto směru je úplně jedno, jestli je vlastník stát, kraj, město, soukromník. To vůbec nehraje roli. Každý má povinnost zajistit péči v odpovídající kvalitě podle zákona o zdravotních službách. To vše je definováno jasně. A pokud někde ta péče zajištěna nebude, pokud nebude zajištěna časová a místní dostupnost, tak pak samozřejmě může nastoupit Ministerstvo zdravotnictví, může to řešit aktivně, ale nemůže ovlivnit to, kdo bude provozovat nějakou nemocnici. Tuto pravomoc nemáme. Říkám, z našeho pohledu je jedno, jestli je vlastníkem stát nebo kdokoli jiný, musí zajistit péči tak, jak je stanoveno v zákoně. To je pro nás to kvalitativní kritérium.

A pokud se bavíme o síti neziskových nemocnic, ano, tak v minulosti tady různé návrhy byly. Otázka je, jaké nemocnice by do toho měly být zahrnuty. To je samozřejmě debata, která se tady vedla. Už tady jednou byl návrh tehdy za ministra Ratha, který zrušil Ústavní soud, protože tam byl seznam nemocnic a Ústavní soud řekl, že vlastně není zřejmé, proč je tam tato nemocnice a není tam tato. Takže to je velká debata. Pak tady byly různé jiné návrhy, podle mě docela nekvalitní. Ona je jedna věc samozřejmě říci "budu nezisková nemocnice", ale to může říci i ta Penta. Penta řekne "my jsme nezisková nemocnice" a bude peníze vyvádět třeba skrze nějaké dodavatele. Takže ona jedna věc je ukazovat, že jsme nezisková nemocnice, a druhá věc je pak ta realita. Penta může klidně provozovat neziskovou nemocnici, nebo Agel, ale pak má dodavatele, skrze které bude ty peníze tahat stejně pryč, a to už prostě neochráníte.

Takže pro nás je zkrátka důležité, aby byla zajištěna časová a místní dostupnost zdravotní péče v odpovídající kvalitě, za to nesou odpovědnost zdravotní pojišťovny, a pokud tomu tak nebude, tak ministerstvo může zasáhnout. Takto je dneska nastaven zákon.

To, jestli mají být neziskové nemocnice, nebo nemají, ano, je to k debatě, ale nemyslím si, že to je všespásné, že to zachrání české zdravotnictví. My musíme udržet tu státní síť nemocnic. To jsou nemocnice přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, ty samozřejmě nikdy nemohou být privatizovány, fakultní nemocnice a státní nemocnice, které my zřizujeme, protože ty vlastně tvoří takovou přirozenou síť, nejsou samozřejmě jenom v Praze, jsou v Plzni, v Brně, v Hradci Králové, a jsou to skutečně takové řekněme pilíře českého zdravotnictví, které poskytují plnooborovou péči, superspecializovanou. Tam vlastně pacienti vždy najdou tu nejkvalitnější péči. A samozřejmě pak se můžeme bavit o případech, jako je třeba Šluknovský výběžek - tamhle vidím pana poslance -, kde ta situace je bezesporu složitá. Máme nemocnici v Rumburku, Varnsdorf, ale na druhou stranu tam zase musí nastoupit kraje. Vím, že třeba zrovna tam v Ústeckém kraji ten problém je, a myslím si, že ten kraj by měl v tomto směru nastoupit a jednat o tom, pokud ta nemocnice má problém, např. nějaká městská, a samozřejmě ty městské nemocnice bohužel dneska problém mají, protože pro města je to zátěž, většinou jim to v zásadě luxuje jejich rozpočty. Tak to bohužel je, protože nemocnice je velká zátěž. Oni musejí často dneska i přeplácet lékaře. Vím, že v Rumburku nabízeli asi 200 000 primářům, a stejně nikoho nesehnali.

Takže je velmi složité udržet tyto malé nemocnice a tady si myslím, že můžou třeba nastoupit právě kraje, které by pomohly těm malým městským nemocnicím. Myslím, že to je dokonce i případ Litoměřic, to je také městská nemocnice, pokud vím. A samozřejmě udržet takovouto malou městskou nemocnici objektivně řečeno (upozornění na čas) objektivně řečeno není úplně jednoduché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku? Nemá zájem, v tom případě se posuneme dál.

Nyní by měla interpelovat paní poslankyně Maříková ve věci těžby kaolínu u Jeništova na Karlovarsku pana nepřítomného ministra Brabce. Paní poslankyně tu není v tuto chvíli. Ještě chvilku počkáme, jestli se nezjeví... Nezjeví, v tom případě interpelace propadá a já prosím pana poslance Profanta, který bude interpelovat ve věci dat Českého hydrometeorologického úřadu pana ministra Brabce, a připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážení kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, Český hydrometeorologický ústav disponuje klíčovými daty o počasí. Tato data mají výrazně širší využití než jen aktuální předpověď počasí. Jsou významná pro pořadatele akcí, zemědělce, obce, vědce a také mohou být využívána pro nové aplikace, komerční služby a podporu digitálních inovací. Hydrometeorologický úřad tato data prodává státním institucím i soukromým subjektům. V případě prodeje dat státním institucím se jedná pouze o přesouvání finančních prostředků z jedné kapitoly do druhé. Těm soukromým subjektům účtuje velmi nepřiměřené částky, např. neziskové organizaci Arnika 20 000 korun za měření ze čtyř stanic ohledně hladiny řek. To je nepřiměřené vzhledem k tomu, že taková měření mohou být plně automatizovaná. Samozřejmě že se takováto data sbírají i v jiných státech. Podívejme se, jak na tom jsou. Obdobné částky si účtuje Rumunsko nebo Estonsko, avšak skandinávské země či Německo tato data mají volně přístupná.

Zvláště zajímavé to začne být v kombinaci s programovým prohlášením vlády, kde se píše: "Všechna dostupná a zveřejnitelná data, která vzniknou za peníze daňových poplatníků, musí být neprodleně bezplatně zveřejňovaná jako otevřená data. To podpoří další rozvoj služeb založených na těchto datech." Tak to si asi s vládou rozumím, to zcela vítám, a proto se ptám (upozornění na čas), kdy tato data zveřejníte. Proč to tak dlouho trvá? Proč se bráníte rozsudku soudu? Nejedná se o plýtvání penězi daňových poplatníků v momentě, kdy -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás budu muset přerušit. Dokončete větu.

 

Poslanec Ondřej Profant: A jaká část příjmů Českého hydrometeorologického úřadu pochází od jiných veřejných institucí či jimi vlastněných firem?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Výborného, který bude interpelovat ve věci revize podoby maturitní zkoušky pana ministra Plagu. Připraví se paní poslankyně Nevludová. Prosím, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP