(15.00 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, vážené paní ministryně, kolegové, kolegyně. Já bych rád interpeloval ministra školství ve věci maturitní zkoušky a její revize.

Je známo, že se v tuto chvíli zvažuje revize současné podoby maturitní zkoušky, hlavně k tomu, co je původně plánováno, to je ta otázka povinné zkoušky z matematiky a podobně. Já se v tuto chvíli nechci ptát na ty diskuse a debaty, které se vedou v rámci Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT, ale chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání ať už v rámci vlastního rezortu, nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál Ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována.

Uvedu to na konkrétním příkladu. Obor kosmetička je dnes v soustavě uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku. Pokud by tento a podobné další obory byly této povinnosti v Národní soustavě kvalifikací zbaveny, věřím, že by to pomohlo celé soustavě. A možná i potom bychom mohli jiným způsobem uvažovat o revizi současné podoby maturitní zkoušky. Ptám se tedy, jestli tedy tímto směrem jdou úvahy Ministerstva školství, zda již vyvinulo nebo vyvine v tomto smyslu i jednání s dalšími rezorty, zvláště s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já velice děkuji za dodržení času. Odpoví vám pan ministr do 30 dnů písemně.

Nyní prosím paní poslankyni Nevludovou, která bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci situace Městské policie Opava. Připraví se pan poslanec Lipavský.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, kontaktují mě občané města Opavy, kteří nejsou spokojeni se situací u městské policie. Situace je v posledních dnes tak vyhrocená, že do stávkové pohotovosti chce vstoupit 90 % městských strážníků z důvodů, že podle nich dochází k šikaně a bossingu ze strany současného vedení. Podle tvrzení strážníků docházelo k takovémuto jednání ředitele i u Městské policie Olomouc, které bylo jeho předchozím působištěm. Někteří ze strážníků vedou v této věci již soudní spory.

Z nedávné kontroly provedené Státním úřadem inspekce práce vyplynulo pochybení ze strany zaměstnavatele, a to že došlo k porušení paragrafu 306 odst. 3 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel jakožto územní samosprávný celek ve smyslu paragrafu 303 odst. 1 písm. f) zákoníku práce nevydal pracovní řád, a že někteří zaměstnanci jsou dlouhodobě zařazeni ve špatné platové třídě. Pro město Opavu bude toto pochybení představovat částku ve výši několika statisíců v doplatcích mezd. Zaměstnanci, kterých se to týká, na tuto skutečnost zaměstnavatele upozorňovali, nicméně nebyly zjednány kroky k nápravě. Tato situace se projednávala v pondělí 17. 9. 2018 na opavském zastupitelstvu, kdy primátor navrhl provést analýzu, zda město Opava vůbec městskou policii potřebuje. Primátor Opavy považuje celou záležitost za zpolitizovanou. Nicméně si myslím, že pokud je porušován zákoník práce, politika musí stranou.

Jako gestora samosprávy se vás ptám, zda v dané věci je Ministerstvo vnitra schopno udělat nějaké interní šetření (upozornění na čas) týkající se dodržování zákoníku práce a jestli si myslí, že 70 tisícové město by mělo mít městskou policii zřízenou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně.

Prosím pana poslance Lipavského, který bude interpelovat ve věci ministerstva loutek a duchů. Připraví se pan poslanec Feri.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Interpeluji vás jako ministra zahraničí a předsedu ČSSD ve věci stále se zhoršující personální situace na Ministerstvu zahraničních věcí. Nebo by se možná hodilo vzhledem k současnému tristnímu stavu věcí říct, ministerstvu loutek a duchů. Toto přirovnání je více než zasloužené ze dvou důvodů. Díky vaší neschopnosti stále nemáme plnohodnotného ministra a nově oznámený kandidát je jakási light verze Miroslava Pocheho. A nově se dozvídáme o vašich pofidérních praktikách při obsazování pozic odborných náměstků, které mají za důsledek, že tyto klíčové pozice zůstávají neobsazené.

Novým nominantem ČSSD na ministra zahraničních věcí se má stát Pocheho asistent Tomáš Petříček. O tomto muži víme dvě věci. Pochází z pražské buňky ČSSD a stejně jako jeho mistr Poche, kterého už deset let následuje v jeho politické kariéře od dozorčích rad v pražských firmách po asistentování v Evropském parlamentu, pod taktovkou Pocheho se proasistentoval až na pozici kandidáta na ministra zahraničí a svému guru Pochemu zůstává zcela věrný. Situace na Ministerstvu zahraničí tak možná bude už velmi brzo připomínat vystoupení břichomluvce s loutkou. Oficiálně bude mluvit zmenšená Pocheho verze, loutka Petříček, reálně ho bude zezadu ovládat mistr loutkař Poche, který bude určovat politickou agendu a dělat veškerá rozhodnutí.

Kromě ovládaného ministra zahraničí nejspíše pod taktovkou ČSSD v Černínském paláci brzo vůbec nikdo nezbude. V tomto okamžiku zůstaly neobsazeny dva klíčové posty odborných náměstků. Že Jakub Dürr odchází na stálé zastoupení do Bruselu a Ivo Šrámek do OBSE ve Vídni, se vědělo hodně dlouho dopředu. Proto byla včas vyhlášena výběrová řízení, údajně byli dokonce vybráni i velmi kvalitní kandidáti. Nicméně tato výběrová řízení byla z nějakých důvodů zrušena. A víte, kdo ta výběrová řízení zrušil, pane nepřítomný ministře? Byl jste to vy. A ptám se proč. Že by kandidáti byli příliš kompetentní (upozornění na čas) nebo málo loajální? A vůči komu? Současná situace je (prosím, dokončete větu) naprosto neudržitelná. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než vystoupí další poslanci se svou interpelací, máme tady omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Válková mezi 14.30 a 18.00 hodin z pracovních důvodů.

Nyní prosím pana poslance Feriho , který bude interpelovat ve věci posilování aktivních záloh. Připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi vám adresovat dotaz od občana, a sice jak se daří naplňovat závazek posilování aktivních záloh a jaká je koncepce jejich budování a fungování. Prosím o odpověď jak v souladu s jednacím řádem, tak do datové schránky. A všechna data, která mi v této věci poskytnete, bych poprosil ve strojově čitelném formátu. Předem velmi děkuji za vyřízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví do 30 dnů písemně.

Prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci zákona o sociálním bydlení paní ministryni Maláčovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, vím, že se jedná tak trochu o zděděný pomníček po předchozí ministryni práce a sociálních věcí a možná i trochu starší, ale dovolte mi, abych se vás zeptala, jaké plánujete další kroky v agendě sociálního bydlení. Dle mých informací bylo totiž upuštěno od přípravy nového zákona o sociálním bydlení, přestože závazek k jeho přijetí je obsažen v programovém prohlášení vlády.

Vážená paní ministryně, jaké budou vaše budoucí kroky v oblasti sociálního bydlení? Pokud skutečně vláda nepůjde legislativní cestou, jaká opatření a v jakém časovém horizontu plánujete provést? A dovolte mi ještě jednu otázku stran vašeho rezortu. Jsou ještě nějaké další součásti programového prohlášení, které byly, jak se alespoň zdá, překonány vývojem, jak je tomu v případě zákona o sociálním bydlení? Které to jsou? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, co se týká výroku pana premiéra, že zákon o sociálním bydlení nebude, tak v tuto chvíli s tímto výrokem lze souhlasit, ale v trochu jiném kontextu, než bývá uváděno.

V dnešní době situace kolem bydlení je velmi kritická, myslím si, že se na tom všichni shodneme. Dnes najít velmi slušné bydlení za rozumnou cenu mají problém téměř všichni. Máme nedostatek bytů pro mladé rodiny s dětmi, pro seniory, pro zdravotně postižené, vyloučené lokality mají celou řadu problémů, které je trápí zase z jiného pohledu, to znamená, že potřebují pomoci s těmi zdevastovanými byty a ubytovnami. Prahu zase trápí Airbnb. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP