(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Feriho s další interpelací, tentokrát ve věci zaměstnanců ve zdravotnictví, na pana ministra Vojtěcha.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, také vám, stejně jako paní ministryni, náleží pochvala za přítomnost. Opravdu velmi děkuji. A dovolte mi na vás směřovat dotaz od paní Kateřiny. Ona si nepřála, abych sděloval příjmení, protože pracuje ve zdravotnictví: Proč ministr zdravotnictví neřeší krizi ve zdravotnictví motivováním stávajících zaměstnanců, aby v sektoru zůstali, a proč se nenabírají noví medici? Vždyť to je absurdní a nesystémové řešení. Navíc i ty mladé budeme muset v nemocnicích doškolit, ale když všichni zdrhnou, tak se s tím nebude dát vůbec nic dělat.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. A než mu dám slovo, tak přečtu omluvenku. Pan poslanec Richter se nám omlouvá do 16 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za ten dotaz, ale nemohu s ním souhlasit. Já si myslím, že my musíme řešit obě věci. Samozřejmě motivovat současné lékaře a samozřejmě absolventy, aby šli do českého zdravotnictví, ale zároveň musíme vidět do budoucna. A ta situace bohužel je taková - a na to existují data, my jsme si na to dělali velmi hluboké analýzy na základě demografického vývoje a lékařské populace -, že se současným počtem absolventů lékařských fakult nejsme do budoucna schopni, byť by všichni šli do zdravotnictví, zajistit udržitelnost českého zdravotnictví, protože lékařská populace stárne a ten počet absolventů, který nyní máme, není schopen ji nahradit. To znamená, lékaře, tak jak budou stárnout a budou odcházet do důchodu, nejsme schopni se současným počtem absolventů zkrátka nahradit. A to je ten základní problém.

Jasně, my musíme řešit i ty, kteří teď absolvují nebo jsou v českém zdravotnictví. Proto já jsem mimo jiné navrhl to, aby se v příštím roce, pokud jde o platy, přidalo zejména mladým lékařům, zejména začínajícím lékařům tak, abychom je motivovali. Ti mají vlastně v rámci lékařů nejvyšší plánovaný nárůst platů, samozřejmě i sestry atd., ale teď se bavíme o lékařích. Ale jak říkám, zároveň musíme navýšit kapacity lékařských fakult, protože ten současný počet absolventů nestačí. Prostě nebude stačit.

Bohužel my to řešíme teď ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, řekl bych, za pět minut dvanáct, možná ve dvanáct, možná i pět minut po dvanácté. Ten plán je takový, jak byl schválen, je to jedenáctiletý akční plán na podporu lékařských fakult, kdy fakulty dostaly vlastně v tomto akademickém roce už 135 mil. navíc, aby se mohly připravit, od příštího roku budou dostávat každý rok zhruba 700 mil., celkově asi 7 mld. korun, aby mohly navýšit onu kapacitu o 15 %. Ale je jasné, že než ten lékař vyjde, tak to samozřejmě bude trvat, pokud vyjde samozřejmě po tom pregraduálním studiu, šest let, po studiu medicíny. Ale samozřejmě než ten lékař bude hotový, tak to trvá ještě dalších pět šest let. Takže je jasné, že to opatření, které my teď děláme, bude mít dopad právě za těch deset jedenáct let.

Je velká škoda, že se tady v minulosti nikdo nad tím nezamyslel, že se nikdo nepodíval na ta data, jak lékaři stárnou. A bohužel stárnou, stejně jako stárne celá populace. My máme, pokud jde např. o praktické lékaře pro děti a dorost, skutečně suverénně nejstarší odbornost. Je to někde kolem 59 let průměr. Praktický lékař pro děti a dorost v průměru má 59 let, což je samozřejmě obrovsky vysoký věk. A je to ohrožení pro budoucnost. Pokud s tím chceme něco dělat, tak zkrátka potřebujeme navýšit peníze, potřebujeme navýšit počet studentů.

A samozřejmě potřebujeme - a to je druhá část toho akčního plánu - zaplatit i ty, kteří ty budoucí lékaře učí. Protože když se podíváte na platy těch, kteří učí dneska na lékařských fakultách, tak jsou zhruba poloviční, možná ani ne, oproti tomu, pokud ten lékař je v klinické praxi. Dneska máme průměrný plat lékaře někde kolem 72 tis. korun měsíčně. Ti lékaři, kteří učí, mají někde... 30 tis. možná? To je samozřejmě obrovský nepoměr. Takže to je jasné, že to je další problém a další ohrožení, že musíme zaplatit i lékaře tak, aby chtěli učit na lékařských fakultách a mohli právě vzdělávat budoucí lékaře.

Takže myslím si, že ten dotaz - já ho samozřejmě respektuji - není úplně kladen s hlubokou znalostí věci. Zkrátka potřebujeme podpořit lékařské fakulty, potřebujeme navýšit kapacitu, potřebujeme zaplatit učitele tak, abychom do budoucna lékaře v českém zdravotnictví měli. A samozřejmě musíme řešit další věci, ať už je to finanční ohodnocení, to je jasné, musíme se podívat na systém postgraduálního vzdělávání, kdy my v současné době vlastně finalizujeme nové vzdělávací programy, které např. budou směřovat k tomu, že mladý lékař bude moci vykonávat praxi na úrovni okresní nemocnice, že nebude nucen chodit do fakultní nemocnice (předsedající upozorňuje na čas), což je taky velmi důležité. Takže snažíme se dělat maximum pro to, abychom lékaře v budoucnu měli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan poslanec nemá zájem o doplňující otázku, takže prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci schodku státního rozpočtu paní ministryni Schillerovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, včera na základě jednání vlády byl zveřejněn na tiskovém brífinku deficit státního rozpočtu na rok 2019 ve výši 40 mld. korun, a to v době, kdy je ekonomika takřka na vrcholu, a dále plán investic ve výši 122 mld. To je samo o sobě zajímavé. Ale co mě zaujalo - a myslím i řadu starostů a starostek, jak to vidím i ze své korespondence - přiznám se, snad úplně nejvíc, je vaše zmínka z tiskové konference, kdy jste uvedla, že nebýt nedávného zvýšení příspěvků pro obce, tak by byl rozpočet takřka vyrovnaný. Čili pokud tomu rozumím dobře, ty zlé obce vám kazí ten pěkný rozpočet.

A já si tedy s veškerou povinnou úctou náležející vašemu úřadu, paní ministryně, myslím, že je to pěkná hloupost. Nemyslíte, že by stálo za to se samosprávám, které na rozdíl od státu dovedou hospodařit dobře, a čísla to jednoznačně dokazují, když ne se omluvit, tak alespoň to uvést na pravou míru? Nezlobte se, ale z úst představitelky státu, který v době nebývalé prosperity musí hospodařit s takovým schodkem, je podobný výrok na adresu obcí nepřijatelný. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď. Než dorazí k pultíku, tak přečtu omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Šafránková od 15.20 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já rozumím, že je před komunálními volbami, rozumím, že je potřeba vyvolávat války, kde nejsou, z úst opoziční poslankyně, nicméně já to uvedu na pravou míru a uvedu, jak jsem svá slova mínila. V žádném případě tedy nesouhlasím s jejich takovýmto překrucováním. Poslechněte si z monitoringu celou řadu mých dalších výroků, kde o rozpočtovém určení daní a vůbec o tomto vztahu státního rozpočtu a rozpočtu municipalit mluvím.

Takže nejdřív trochu obecně. Návrh státního rozpočtu byl sestaven v plném souladu s fiskálním pravidlem, který zohledňuje střednědobý rozpočtový cíl. Máme zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ten implikuje zodpovědné hospodaření veřejných financí. Vyplývá z evropské legislativy a je jím úroveň strukturálního salda, tedy salda očištěného od vlivu ekonomického cyklu, které by nemělo být méně než minus 1 %. Pro vaši informaci, za letošní rok je to 1,1 %, příští rok plánujeme asi 1 %. Čili odhadujeme, že by saldo veřejných financí mohlo v letošním roce dosáhnout podobné hodnoty jako v roce 2017, tedy přebytku 1,6 % HDP. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP