(15.40 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Zdá se, že nějaký zájem o tyto dotace je. Pokud jde o zubaře, tam jsme to rozjeli nedávno, jak víte. Už jsme přidělili tři dotace. Bylo to Ústí-Střekov, Cheb a třetí si nevzpomínám. Horní Cerekev. A pokud mám informace, aktuálně jsou připraveny další dvě dotace na schválení, což bych řekl, že pět dotací od května, kdy jsme ten program spustili, přece jenom nějaký čas jsme museli, museli se o tom lékaři dozvědět, tak není úplně malé číslo a vede to k tomu, že lékař může, nebo se předpokládá, že bude mít minimálně 1 500 lidí v kartotéce pacientů, takže poměrně velké množství pacientů získá svého zubního lékaře.

Samozřejmě ta situace není ideální, asi bychom si lhali, pokud bychom řekli, že ano, ale jak říkám, není úplně jednoduché do některých oblastí lékaře dostat. Můžeme motivovat finančně, máme tyto dotace, máme možnost, nebo zdravotní pojišťovny, navýšit poměrně výrazně úhrady za zdravotní péči.

Pokud jde o lékařské fakulty, tam jak jsem už odpovídal panu poslanci Ferimu, to se stalo, tento slib jsme splnili. Od září lékařské fakulty dostaly 135 mil. navíc, které už by měly mít, a vláda schválila před nedávnem akční plán na podporu lékařských fakult, jedenáctiletý, kde od příštího roku už je počítáno i ve státním rozpočtu s tím, že fakulty budou každý rok dostávat zhruba 700 mil. Kč. Jsou tam jasné podmínky stanoveny, které bude kontrolovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které ty peníze vyplácí fakultám. Musí navýšit počet absolventů. Budeme sledovat úspěšnost absolventů samozřejmě, aby se nestalo to, že oni ty uchazeče naberou, a pak je třeba budou vyhazovat, tak to budeme samozřejmě sledovat. Pokud by se to tak stávalo, tak ty peníze navíc nedostanou, plus samozřejmě jak jsem o tom hovořil, ty peníze půjdou i na platy lékařů, tak abychom měli učitele, kteří ty lékaře budou učit.

Snažíme se několik těchto kroků, poměrně výrazných, akcentovat a uskutečnit a uvidíme. Doufám, že to bude mít efekt. My tomu věříme, že to ten efekt mít bude, ale jak říkám, pokud jsou zkrátka oblasti, kam lékař nechce v tuto chvíli jít, tak pak je jediná možnost, a to je samozřejmě projekt Ukrajina, nebo snažit se motivovat lékaře, který je ze zahraničí, kde ta ochota třeba u těchto lékařů je někdy větší. Ale to je samozřejmě otázka toho, že ti lékaři musí splnit aprobační zkoušku, kterou teď také měníme, tak aby byla akceptovatelnější, resp. byla ne jednodušší, ale byla větší možnost, aby tu zkoušku udělali. Rozdělujeme tedy na dvě části s tím že pokud jednu zkoušku z těch čtyř neudělá, tak se mu ostatní započítají do dalšího pokusu. (Předsedající upozorňuje na čas.) To jsou všechno opatření, která děláme, a doufám, že budou mít efekt.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, paní poslankyně, o doplňující otázku.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, moc děkuji za vaši odpověď. A možná bych jenom doplnila otázku, o čem jste hovořil nakonec, a to o místech, kam lékaři nechtějí jít. V této souvislosti bych se vás ráda zeptala na váš názor na povinnou praxi absolventů lékařských fakult po ukončení jejich studia právě v místě nedostatku lékařů, resp. které jim určí Ministerstvo zdravotnictví. Vím, že by to mohlo vzbuzovat vášně, protože tzv. umístěnky z dob komunismu skutečně pro někoho znamenaly velké příkoří. Tolik můj dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o doplňující odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. To je samozřejmě poměrně kontroverzní otázka, abychom určovali někomu, že musí někde žít. Protože ono to není o tom, že tam ten člověk pracuje, to je jedna část, ale on tam musí žít, musí tam mít rodinu atd. Teď je otázka, jestli skutečně toto chceme, abychom řekli: tady budeš žít se svou rodinou a nemáš možnost na výběr. Nevím, asi by to vyvolalo vášně u mladých lékařů. Je otázka, jestli by to nevedlo spíše k tomu, že by byli motivováni třeba odejít do zahraničí.

Ona ta otázka nedostatku lékařů v odlehlých oblastech je velmi komplexní a není to jenom o penězích, je to samozřejmě o obcích, které se samozřejmě také snaží, aby nabídly infrastrukturu, nabídly bydlení, nabídly práci pro manželku nebo manžela. Samozřejmě školku atd. Mladí lidé potřebují zázemí a je jasné, že dneska je svět asi takový, že mladí lidé spíše tendují k tomu, aby žili v nějakém větším centru, kde mají vyžití, kde mají prostor na trávení volného času atd. Dnes žijeme v době principu work-life balance, což je jasné. Dokonce i Evropská unie toto prosazuje. Dneska nikdo nechce už jenom pracovat, chtějí si užívat života, a je to asi nějaký sociologický trend a velmi těžko se to mění pouze penězi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za odpověď a posuneme se k další interpelaci. Bude interpelovat pan poslanec Feri nepřítomného ministra Hamáčka ve věci korespondenční volby. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, dovolte mi, abych vám položil dotaz od občana Jaroslava Tkáče, který se vás ptá, kdy budou elektronické a korespondenční volby. Já si dovolím ten dotaz mírně rozšířit a konkretizovat, a sice jestli vaše ministerstvo před vaším nástupem vstoupilo do jednání s estonskou stranou, s představiteli estonské vlády, případně s představiteli estonských správních orgánů stran elektronických voleb, případně jestli do takových jednání vstoupí. To je k elektronickým volbám.

A dále, co se korespondenčních voleb týče, tak jaké je vaše stanovisko, samozřejmě vládní stanovisko ke sněmovnímu tisku 217 znám, ale jaké je stanovisko např. vašich legislativců, jestli je možné, aby byl tento sněmovní tisk vhodným nosičem pro implementaci korespondenčních voleb. Vláda k tomu dala neutrální stanovisko, tudíž by se s tím určitě nějakým způsobem pracovat dalo. Jestli vaše ministerstvo v případných legislativních úpravách sehraje náležitou roli. Nemusím jistě vysvětlovat přínos korespondenčních voleb a ulehčení statisícům Čechů v zahraničí, kteří by chtěli volit, ale nevolí právě z důvodu toho, že jejich bydliště je stovky či tisíce kilometrů vzdáleno od nějakého zastupitelského úřadu, od ambasády nebo generálního konzulátu. Výhody jsou všeobecně známy a věřím, že tato věc nebude mít politický rozměr ve smyslu politikaření, ale že to bude věc řešená věcně, protože to opravdu může pomoci statisícům lidí v zahraničí.

Velmi děkuji za odpověď a poprosím odpověď i do mé datové schránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ve věci vysokorychlostního internetu na venkově. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, vysokorychlostní internet je stěžejní téma v otázce rozvoje venkova. Na tom se, aspoň doufám, shodneme. Předchozí vlády se podle toho nechovaly. Těch 14 mld., které Česká republika mohla na jeho rozšíření vyčerpat, nám téměř proteklo mezi prsty. Část těchto prostředků už byla přesunuta jinam. A já se chci zeptat vás, jaký je aktuální stav v této oblasti, co chcete udělat pro to, aby došlo k rozšíření vysokorychlostního internetu na venkově, a také kdy to bude možné udělat. Byla bych moc ráda, kdyby platilo thatcherovské: Chcete-li v politice, aby bylo něco řečeno, uložte to muži. Chcete-li, aby bylo něco uděláno, uložte to ženě. Bohužel musím říct, že vaši předchůdci v úřadě spíše mluvili, než konali. Dá se to napravit a já v tomto případě spoléhám na vás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni Novákovou o její odpověď na interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP