(15.50 hodin)

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, páni poslanci a poslankyně. K vašemu dotazu bych ráda uvedla, že MPO vnímá problematiku vysokorychlostního internetu velmi vážně. Vážím si toho, že jste ve mě vložila důvěru, že žena bude ta, která situaci s vysokorychlostním internetem možná zlepší. Já bych jenom chtěla říct k tomu asi tolik, že máme dneska rok 2018, a těch 14 miliard korun, které byly alokovány na vysokorychlostní internet, a ta alokace byla udělána na základě analýz v roce 2010 až 2012, kdy byla poměrně velká krize v celé Evropě nepomíjeje ČR, tak se ukázalo, že převyšuje těch 14 miliard reálnou absorpční kapacitu navíc při zachování pravidel veřejné podpory, která vlastně je zároveň také jedním z důvodů, proč se ty peníze velmi obtížně čerpají.

V současné době, tedy na přelomu listopad-prosinec, předpokládám, že se připravuje druhá výzva, která bude směřovat na území pokrývající 84 tisíc obytných budov, kam dneska soukromí investoři připojení neposkytují, pro ně to zatím není v plánu ani do konce roku 2019. To jsou necelá čtyři procenta z celkového počtu obytných budov v ČR. Pro podporu těchto projektů MPO plánuje v současné době uvolnit jednu miliardu. Pakliže by se ukázalo, že je absorpční kapacita vyšší, tak uvolníme prostředky další. Tu výzvu zároveň plánujeme, aby byla vstřícnější k předpokládaným žadatelům, a to jak z pohledu tedy především ukazatelů, které umožňují žadatelům k té výzvě přistoupit. MPO dále rozvíjí program expanze, což jsou vlastně finanční nástroje pro podporu vysokorychlostních sítí. A tady na základě výzvy, která byla učiněna, už probíhají konkrétní konzultace s konkrétními zájemci o tuto podporu.

Další novou výzvou, kterou plánujeme, je tvorba takzvaných digitálních technických map. Tam by mělo dojít k tomu, že vlastně zmapujeme současné technologické sítě, které již mají postaveny především státní firmy nebo firmy se státní účastí, jako je ČEPS nebo ČEZ nebo ČD-Telematika, a i soukromé subjekty, abychom mohli identifikovat, jaký je vlastně reálný stav veškerých sítí vysokorychlostních nebo kde je předpoklad pro vysokorychlostní sítě. Chtěli bychom se bavit o skutečně vysokorychlostních sítích minimálně 100 megabitů. Digitální mapa, digitální technická mapa, která takto vznikne, zároveň umožní to, čemu říkáme poslední míle, to znamená vytvoření předpokladu pro dobudování až do domácností nebo do konkrétních institutů, a vlastně na to připravujeme další výzvy, které by měly vést k tomu, že ta poslední míle bude tedy dokonána.

Kromě toho se vlastně vytvořila řada legislativních opatření, například přijetím zákona ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí, který je platný od června. Schválením novely stavebního zákona se zároveň může urychlit i tato výstavba, za což tedy skutečně děkujeme Poslanecké sněmovně, že se povedlo tento zákon schválit ve zrychleném řízení.

Dále tedy moje ministerstvo zřídilo pracovní skupinu, která už pracuje na vytvoření metodické pracovní pomůcky pro stavební úřady, kde bude možno vlastně specifikovat vztah mezi zákonem o elektronických komunikacích, zákonném opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí, stavebním zákonem a zákonem o urychlení výstavby infrastruktury. Chystáme také vypracování technické normalizační informace, která upraví stávající normu týkající se technického řešení pro sdílení vedení elektronických komunikací různými operátory. V rámci hledání cest chceme dále usnadnit budování sítí, chceme využít novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, která nabyla účinnosti 1. srpna 2018 a která vlastně také umožňuje zrychlení. (Upozornění na čas.)

To poslední bych chtěla říci, že bychom chtěli v druhé fázi novely tohoto zákona umožnit takzvané přípoloží, to znamená, aby se dalo už rozpracované komunikace, které budou, aby se tam do toho dalo vstupovat těmito dalšími připojeními komunikací. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, je zájem o doplňující otázku ze strany paní poslankyně Kovářové? Není zájem, takže přistoupíme k další interpelaci, kterou má pan poslanec Dominik Feri na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Teď už to bude jen takové sólo na závěr. Tohleto je velmi zajímavé, dotaz od občana na pana nepřítomného ministra, který zní: Jaké materiály, respektive analýzy má Ministerstvo životního prostředí k zavedení zálohy na PET lahve? Souhlasíte se zavedením záloh na PET lahve? Pokud ano, jaké kroky jste učinili? Případně zda jste konzultovali tyto věci se svým protějškem v Německu, kde s tím mají zkušenosti. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A odpověď, bude odpovězeno písemně. A můžeme přistoupit k další interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Dobře. Další interpelace od občana Františka Maršíka na pana nepřítomného ministra zní: Co budete dělat s tím, že velké zemědělské podniky kašlou na opatření proti suchu a stav české krajiny? Tento dotaz je na pomezí na ministra Tomana a ministra Brabce, ale velmi se to prolíná. Proč Ministerstvo zemědělství připravilo novelu lesní vyhlášky, která opět požaduje většinovou výsadbu, když je jasné, že smrky se prostě nemají šanci kvůli související změně klimatu dožít mýtní doby?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak, také na tuto otázku, bude odpovězena do 30 dnů. A můžeme přistoupit k další interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Další interpelace nepřítomného ministra Richarda Brabce zní: Jakým způsobem chce ministerstvo zabránit vymírání drobné zvěře objektivně způsobené hospodařením zemědělců? Minimálně na jižní Moravě, odkud jsem, je to obří problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Opět bude odpovězeno písemně. A další interpelace na pana ministra Richarda Brabce, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Tato interpelace už zde jednou zazněla. Byla na předsedu vlády. Já si ji dovolím zopakovat. A sice, jak je to s lithiem, které bylo velkým předvolebním tématem? Jaké další kroky ministerstvo učinilo a jestli je vůbec záměr ho někdy na Cínovci v Krušných horách vytěžit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně. A můžeme přistoupit k další interpelaci pana poslance Dominika Feriho na pana ministra Dana Ťoka. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane přítomný ministře, patří vám také díky za přítomnost. Tento dotaz se týká, a už jsem v této věci interpeloval minule předsedu vlády, zlevněných jízdenek. A sice dopadů, které tato sleva pro občany přinesla.

Občan Matěj Pluhar se vás ptá, proč Ministerstvo dopravy donutilo České dráhy zrušit včasné jízdenky, a tím naprosto zlikvidovalo polonárodního dopravce. Nárůst ceny až 200 %. Už jedině autem. Děkuji.

A dovolím si tady k tomu ještě připodotknout, že pakliže disponujete nějakými daty s touto věcí spojenými, nebo respektive nedisponujete, protože je ještě České dráhy nedodaly z nějakých objektivních důvodů, termínů a tak podobně, tak pak je poprosím v nějaké strojově čitelné podobě dodat, jestli by to bylo možné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pravdou, že první zářijové dny byly takzvané včasné jízdenky, tedy speciální tarif Českých drah pro spojení do krajských měst, vydány. V porovnání se současnými tarify, na které je možné uplatnit 75procentní slevu, byly o něco dražší. Tyto jízdenky byly však od 14. 9. zrušeny a přetransformovány do takzvaných superakčních jízdenek, na které se sleva 75 % poskytuje. Ty takzvaně včasné jízdenky ovšem tvořily marginální objem prodávaných dokladů.

Mohu vám sdělit následující statistiky počtu přepravených osob v rámci státem zvýhodněného jízdného za období od 1. do 18. 9. 2018, které mám k dispozici od Českých drah. (Ministr čte z přehledu.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP