(14.10 hodin)
(pokračuje Faltýnek)

Dále na zítřek, na středu 3. 10., po třetích čteních a pevně zařazeném bodu číslo 5, což je insolvenční zákon, navrhuji zařadit blok prvních čtení v následujícím pořadí: bod číslo 30, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, takzvaný daňový balíček, jedná se o sněmovní tisk 206, dále bod číslo 29, novela zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 205, a bod 31, novela zákona o léčivech, sněmovní tisk 262.

Dále navrhuji jménem našeho poslaneckého klubu pevně zařadit na zítřek, čili středu 3. 10., ve 12.45 hodin volební body, a to bod číslo 135, Grantová agentura České republiky, bod 136, Technologická agentura České republiky, a bod 137, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako druhý se hlásil pan předseda Farský, poté pan místopředseda Filip, poté se hlásil pan předseda Fiala.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já mám jenom jeden konkrétní jednoduchý návrh, a to abychom zařadili bod číslo 14, zákon o dani z přidané hodnoty, sněmovní tisk číslo 140, jako bod po zítřejším 5. bodu, insolvenčním zákonu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Pan místopředseda Filip, poté předseda klubu SPD Fiala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl napevno zařadit bod číslo 164, který tady od jara letošního roku máme v programu jednotlivých schůzí. Týká se nezaplacených podniků privatizovaných vládami ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 až 1998.

Po navržení tohoto bodu jsem došel ke shodě s informacemi z Ministerstva financí, které eviduje nezaplacené podniky z tohoto období. Podotýkám, že to není nic, co by mělo někoho z nás nechat lhostejným. Nejedná se o nějaké drobnosti nebo věci, které by snad neměly být vyšetřovány. Připomínám, že jeden z těch podniků, který bych tady připomenul ve svém úvodním slově, je předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně už dlouhou dobu, dokonce v roce 2012 bylo dosaženo toho, že Nejvyšší státní zastupitelství otevřelo již skončenou věc, znovu se to prošetřovalo, Policie České republiky v té době ještě nepromlčený trestný čin označila jako skutečně jednání s trestní odpovědností, ale přesto nebylo vzneseno ani obvinění, natož aby byla žaloba. Tento trestný čin se bohužel v roce 2016 promlčel, a tak část těch, kteří pracují pro firmu Thorn Autotechnic, mimo jiné je to skupina lidí, která má blízko k bývalému ministru spravedlnosti, nyní europoslanci a předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi, tento podnik nezaplatila, dál vesele fungují, ale přesto dluží státu nemalé prostředky.

Připomínám, že cílem tohoto bodu je, abychom získali dostatek informací pro to, abychom mohli přijmout usnesení, které by z takového bodu vzešlo. Dovolte mi, abych odcitoval návrh usnesení, který bych předkládal: Poslanecká sněmovna by nejdříve konstatovala, že v letech 1992 až 1998 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které připravily občany České republiky a samotnou Českou republiku o majetek v řadách stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily. Proto bych navrhoval, aby Poslanecká sněmovna doporučila vládě České republiky navrhnout změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné trestné činy způsobené při privatizaci dále stíhat, aby nedošlo k jejich promlčení.

V letošním roce se promlčí ta část trestných činů, které v privatizaci vznikly v letech 1992 až 1998 a nemyslím si, že tato Poslanecká sněmovna by měla nechat promlčet trestné činy, které se týkají let 1999 a následujících.

Tolik tedy, opakuji, na zítřek, středu, 3. 10. ve 14.30, jako pevně zařazený bod číslo 164. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další s přednostním právem je pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážený předsedo vlády, vážený pane místopředsedo vlády. Původně jsem měl v úmyslu zde dnes požádat o minutu ticha, ale bylo mi řečeno, že každá minuta ticha se musí podle neformální dohody předjednávat. My dohody respektujeme, takže vás poprosím asi jen o tichou vzpomínku. Chtěl bych, abychom si vzpomněli a uctili památku příslušníků Československé armády a Stráže obrany státu, kteří padli v září a v říjnu 1938 při obraně československé hranice. V boji se sudetoněmeckými teroristy padlo v nevyhlášené válce více než 80 našich obránců hranic, takže vás prosím o tichou vzpomínku, protože jim patří naše úcta.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nevidím další přihlášku s přednostním právem. Písemně je přihlášen pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi přednést návrh úpravy programu týkající se opakovaně neprojednaného bodu, který je v programu pod číslem 41. Jedná se o návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jako sněmovní tisk číslo 159. Dovoluji si navrhnout jeho zařazení vzhledem k tomu, jak tady byly načítány další úpravy programu, tak na zítřek, to je na středu 3. 10., po navrženém pevně zařazeném bodu 164, čili zítra odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Písemně jste tady měl uvedeno 2. 10., tady to máte upraveno. Já vás poprosím, jestli byste mi to předal krátkou cestou.

Jestliže se nikdo nehlásí s přednostním právem - z místa se hlásila paní poslankyně Jarošová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den. Vážené dámy a pánové, já bych chtěla navrhnout zařazení bodu číslo 54, sněmovní tisk 214, na středu odpoledne za pevně zařazené body. Jedná se o novelu trestního zákoníku o množírnách. Z množíren se v České republice stal byznys. Zvířata v České republice jsou v řadě případů vnímána jako zdroj zisku a to je špatně. Tento problém trápí naše občany už dlouho. Je v zájmu nás všech zařazení a brzké projednání tohoto bodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Je tady neformální poznámka z pléna, že se nejedná o bod 54 u sněmovního tisku 159. To je skutečně jiný návrh. Je to tisk 211. Poprosil bych paní poslankyni o opravu návrhu. Bod 54 je v tuto chvíli podle schváleného programu jiný bod, než o kterém mluvíte.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Ano, děkuji, já jsem se spletla. Jedná se o bod 57. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP