(15.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Ptám se tedy, zda ČNB eviduje tyto snahy různých finančních institucí jakoby se skrývat v pozadí a nabízet svůj finanční produkt prostřednictvím svých - a teď nevím, jestli dceřiných společností nazývajících se jinak, nebo pouze vlivově ovládaných společností s. r. o. apod. A tady můžu poukázat na nějaké ty - a teď tady nebudu říkat názvy těch produktů, ale já si myslím, že reklamy finanční sledujeme všichni a víme ta hesla: zebra, občan půjčuje občanovi apod., která se objevují v rámci reklam, aby lákala občany. Čili ptám se, jestli Česká národní banka tady toto sleduje a jestli je to etické od těch mateřských bank, že se skrývají za těmito subjekty, které nabízejí občanům lehké, jednoduché a rychlé půjčky, byť drobným písmem je uvedeno, že tato reklama není nabídka ve smyslu zákona, ale že podléhají různým dalším kritériím. Toto by mě zajímalo, protože se to týká velkých bank.

Potom ale na trhu dnes působí docela velké finanční skupiny, obchodní skupiny. To jsou takové ty obrovské internetové apod. Zase nechci jmenovat, abych se nedostával do nějakého střetu s GDPR apod. nebo abych nebyl nařčený, že někoho profiluji nebo reklamuji. Ale nabízejí možnost úvěrového financování nákupu svých produktů, nabízejí možnost jednoduchého financování z pohledu toho: nemusíte nic platit, teď si získáte, po podpisu smlouvy nám budete měsíčně platit, po roce my to od vás vezmeme zpátky, dostanete okamžitě nový model toho produktu, a teď to může být od elektroniky po auta, a vy díky tomu neustále platíte, materiál nebo zboží máte - my to po roce od vás nebo po dvou vezmem, my si to potom prodáme, žijeme asi z toho rozdílu mezi cenami, na kterých potom to použité zboží nabízíme. Ale jsou tady kritéria, která vy musíte splnit, abychom vás do tohoto systému, který jsme my určili, pustili.

A mě zajímá, jestli někdo má tu pravomoc a možnost kontrolovat podmínky, za kterých tyto firmy vybírají ty konkrétní jedince nebo společnosti, kterým toto poskytují. Jinými slovy jestli existuje nějaký dohledový orgán, který by měl možnost vyzvat tu společnost ABC a říci: předložte nám vaše kritéria, na základě kterých vybíráte ty, kteří se vám do tohoto produktu přihlásí.

Tady toto jsou věci, které se na našem trhu docela silně rozvíjejí. Jsme dnes a denně teď svědky, bohužel třeba v rámci nástupu nějakých moderních technologií, které před čtrnácti dny měly celosvětové odhalení, a internet a hlavně média jsou zavaleny reklamami tohoto typu a vlastně nikdo neví, na jakých kritériích je poskytována tato půjčka, nikdo si nemůže dopředu říci: tato kritéria splňují, tato kritéria nesplňují, proto o to ani neusilují. Přitom dle mého názoru je to skryté úvěrování, jsou tam dále nastaveny docela přísné podmínky v rámci úroků, pokud neplníte nějaké ty podmínky, že měsíčně platíte atd. Čili tady se nám rozvíjí další sektor možných budoucích exekučních problémů, které z toho můžou vzniknout, aniž by dle mého názoru byla dostatečná objektivní kontrola.

Ale budu velice rád, když mě vyvedete z omylu, že Česká národní banka i tyto formy nepřímého půjčování, půjčování financí přes zboží, kontroluje a eviduje a že má dozor nad těmito velkými společnostmi. Protože se dneska asi již bavíme o desítkách, stovkách milionů, ne-li miliard korun, které v tomto byznysu s tím zbožím zapůjčeným, pronajatým nebo popř. zpětně potom odkupovaným za to, že si může koupit nové, fungují a točí se v České republice. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já jenom chci uvést na pravou míru do záznamu: pan poslanec Bžoch - já jsem četl jeho omluvu, ale ta nebyla na dnešní den, ta je až 1. 11., z důvodu zahraniční cesty. Také pan poslanec Kobza rušil svoji omluvu z dnešního dne, je přítomen.

Zájem reagovat má pan guvernér a já mu tímto dávám slovo.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji vám, pane předsedo. Vážená Sněmovno, já asi nebudu schopen panu poslanci odpovědět zcela uspokojivým způsobem, protože samozřejmě šíře těch různých činností, které nějakým způsobem využívají úvěrové vztahy, je obrovská a ne všechny tyto záležitosti podléhají psané regulaci, a tudíž ani my určitě jako dohled nad mj. i touto částí finančního trhu nemůžeme mít přehled dokonalý. Pokud je mi známo, tak naprostá většina firem, které používají nějakým způsobem úvěrů k prodeji např. spotřebního zboží ať už přes nějaké svoje vlastní finanční kanály, nebo jsou v nějaké kooperaci s nebankovními či bankovními úvěrovými institucemi, tak všechny ty firmy musí minimálně mít povinnou registraci, pokud jde o zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Proto musí splnit určité podmínky. Samozřejmě to nejsou žádné nedosažitelné podmínky, ale musí mít nějaký systém kvalifikace těch pracovníků, ti pracovníci by měli projít nějakým školením, mít nějaké osvědčení atd., obecně řečeno.

Já jsem samozřejmě připraven odpovědět na konkrétní náměty, které mi pan poslanec doručí, ale tady momentálně vám neumím obecně odpovědět. Určitě o všech věcech nevíme, máme jen omezené kapacity a samozřejmě jsme schopni sledovat jen část toho trhu, nicméně dostáváme různé podněty. Ale jak říkám, my dohlížíme to, co je regulováno zákonem. A ano, existují oblasti, které takto regulovány striktně nejsou, a tam naše dohledová pravomoc nesahá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já tady nebudu suplovat určitě pana guvernéra. Já jsem ty otázky, musím říct, pana kolegy Luzara nepochopil, protože od 1. prosince 2016 tady máme nový zákon o spotřebitelském úvěru, který ten trh velmi přísně, velmi přísně reguluje. Dává České národní bance větší pravomoci. O té registraci již zde bylo řečeno. Když se podíváte na stránky ČNB, tak tam vidíte, kdo vlastně může dneska poskytovat úvěry. Už to není těch několik desítek tisíc firem, ale už jich tam je, tuším, teď mě možná pan guvernér opraví, nevím, bylo jich tam 107, to si vzpomínám.

Z těch výsledků, když se podíváte na úvěry v selhání, tak podle SOLUSu jsme na tom nejlépe za posledních deset let, resp. vůbec od počátku měření. A když se podíváme na default u hypoték, tak tam jsme na tom nejlépe v Evropě. Takže já bych spíš otázky směřoval k tomu, jestli i na základě toho, co zde bylo řečeno, že náš finanční sektor je nejzdravější, nejziskovější na jedné straně, ty defaulty jsou nejnižší na straně druhé, nicméně úrokové sazby hypoték rostou, jak již bylo řečeno, ceny nemovitostí také, tak jestli právě naopak v kontrastu s tím, co říkal můj kolega poslanec, jestli ta přísnost neodpovídá, není v disproporci s těmito údaji. Já bych spíš otázku směřoval tímto směrem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane guvernére. Určitě se rád na vás potom s konkrétními věcmi obrátím. Ale zareaguji na kolegu Nachera v té věci toho, kam jsem mířil svojí otázkou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP