(16.10 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zatímco mohu souhlasit s panem premiérem v té věci kohezní politiky, logicky, to je priorita České republiky, abychom dobudovali tu infrastrukturu, tak naopak musím zásadně nesouhlasit ve věci pozice vlády k zastropování zemědělských plateb. Podle nás to je chybná politika České republiky. Myslíme si, že naše zemědělství je potřeba změnit. A to, že je to výhodné pro pana premiéra jako osobu, zdaleka neznamená, že je to výhodné pro Českou republiku. (Krátký potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Mikuláš Peksa, připraví se pan kolega Skopeček. (Mimo mikrofon domlouvání o pořadí řečníků.) Ne, pan kolega Peksa teď. Aha, kolega... jste přihlášen normálně do rozpravy. Pan kolega Kobza se sice přihlásil, ale poté, až když jsem vás vyvolal. Takže máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Rozumím, děkuji. Dobrá, tak já vám děkuji za slovo. Pokusím se být maximálně krátký. Podobně jako můj stranický kolega, prostřednictvím pana předsedajícího Mikuláš Ferjenčík, já rozhodně nesouhlasím s postojem české vlády a pana premiéra ke stropování dotací. Já tady vidím prostě jasný konflikt zájmů mezi firmou Agrofert a zájmy občanů České republiky.

Já bych řekl prostě k tomu rozpočtu, co jsme tady slyšeli, myslím si, že by jednoznačně měl podporovat společnou obranu, protože Evropa potřebuje společnou obranu, potřebuje být akceschopná. A rozhodně by měl podporovat společnou ochranu hranic, protože to je problém, na který řada z nás upozorňovala, a občané od nás očekávají, že ho budeme řešit.

Myslím si, že jste všichni zaregistrovali, že v uplynulém týdnu Evropská komise avizovala, že se bude zabývat střetem zájmů Andreje Babiše, takže předpokládám, že všichni tady chápeme, že to není nějaký můj výmysl, ale skutečný problém. Takže vzhledem k tomu, že pravděpodobně na konci bude usnesení, tak já bych navrhl to usnesení doplnit o to, že Poslanecká sněmovna vyzývá k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům.

Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mikuláši Peksovi, a ještě než se ujme slova pan kolega Skopeček, s faktickou poznámkou se přihlásil pan kolega Jiří Kobza. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu velmi stručný. K tomu výčtu výhrad, který zde přednesl pan premiér, bych připomněl ještě jednu výhradu, kterou mám já, a to je, že ačkoliv jsem pečlivě hledal v rozpočtu, nenašel jsem tam ani jeden eurocent, který by pocházel z nějakých úspor, že by Evropská komise chtěla šetřit na tom svém obrovském nenasytném administrativním aparátě. Naopak ho chce krmit ještě víc. Takže já si myslím, že naše poselství by mělo být naprosto jasné v tomto směru a vzkaz Evropské komisi by měl být: když chcete víc peněz, šetřete sami u sebe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Kobzovi za trefnou poznámku a za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu kolegovi Faltýnkovi, konstatuji dvě omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to kolegy Benešíka, od 16.00 do 16.45 hodin přijímá velvyslance Gruzie, a kolega Výborný z pracovních důvodů nebude 16.00 až 17.30.

Nyní pan poslanec Jaroslav Faltýnek s faktickou poznámkou. Pan kolega Skopeček je připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já jsem nechtěl reagovat a rozpoutávat tady nějakou odbornou debatu, která by byla velmi dlouhá, na téma zastropování zemědělských dotací v rámci Evropské unie. Já jsem tady této problematice se věnoval před zhruba sedmi, osmi lety, když se debatovaly podmínky tohoto stávajícího programového období, tehdy jako zástupce Agrární komory a zemědělců. A tehdy to dopadlo tak, že po společné argumentaci zhruba 13 států, kde gros samozřejmě v této diskusi hrály bývalé postsocialistické státy, které v podstatě říkaly, že nechtějí, aby došlo k tomuto zastropování, protože to zastropování má jediný cíl a ten je potřeba si tady přiznat. Je to tady znovu, znovu na stole. Akorát lidé, kteří to čtou v novinách a nejsou v té debatě přímo zapojeni, tak tomu bohužel nerozumí. A ten cíl je jednoduchý. Ta stará patnáctka vyrábí několikanásobně více potravin, než sami spotřebují doma. Třeba takové Holandsko, Belgie, Dánsko vyrábějí pět- až osmkrát více vepřového masa, než sami spotřebují. My jako Česká republika bohužel díky nastavené politice z minulých let, ale k tomu se nechci vracet, tak Česká republika je na padesáti procentech své vlastní potřeby a padesát procent dováží. A cílem té staré patnáctky je velmi jednoduchá věc: prostě omezit výrobu v těchto postkomunistických státech a dovážet sem svoje přebytky a svoje potraviny. To je prostě jediný cíl.

A pokud se týká zastropování v rámci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, nemohu jinak, než vám vzít slovo, protože jste se přihlásil k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Tak já se přihlásím ještě jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak se přihlaste ještě řádně, prosím. Tak nyní ještě kolegu Skopečka požádám o strpení, protože nevydržel napětí situace a kolega Benešík se přihlásil ještě předtím, než bude se omlouvat, vystupovat s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem tady zaslechl slovo o nenasytném, přebujelém evropském aparátu v Evropské komisi. Já mám k Evropské komisi milion šest výhrad, možná milion sedm výhrad. Ale administrativa Evropské unie stojí zhruba 6 %, nebo do 6 % z celkového rozpočtu. Já si myslím, že žádný český úřad nevydává na administrativu tolik co Evropská komise, respektive instituce Evropské unie. A to si představte, že obrovské peníze se dávají do tlumočení a do překladů, protože samozřejmě všechno je tlumočeno a překládáno z a do všech oficiálních jazyků Evropské unie. Takže já Evropské komisi a všem institucím můžu vytknout cokoliv a vytýkám jim to i na evropském výboru, ale myslím si, že 6 % není zas tolik, abychom měli nazývat ten aparát nenasytným. Celá řad institucí v České republice by se mohla učit, jak šetřit peníze daňových poplatníků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Benešíkovi za dodržení času k faktické poznámce a pan předseda Faltýnek se přihlásil ještě k jedné faktické poznámce. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Takže já bych to dokončil. Ta stávající pozice vlády k otázce zastropování je stejná, totožná jako pozice minulé vlády, kde ministrem zemědělství byl zde přítomný Marian Jurečka. Takže ta pozice je úplně stejná a není to pouze pozice České republiky, je to pozice V4, ad jedna, a je to pozice dalších států v rámci Evropské unie. Já v tuto chvíli nevím přesně, jestli těch států je deset nebo jedenáct. V tom minulém období, když se ta debata na úrovni trialogu v rámci Evropské unie konala, tak těch států bylo třináct a lídrem v této debatě nebyla Česká republika, ale bylo to Německo. Bylo to Německo, které nechtělo zastropování povinné, a byla to Itálie a byla to Velká Británie. Velká Británie bohužel už se této debaty neúčastní.

Takže tolik jenom na osvětlení situace, kdy já jsem se na rozdíl od vás, prostřednictvím pana předsedajícího vážení kolegové, té debaty opravdu na úrovni předsedů zemědělských výborů zúčastnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, konstatuji dvě došlé omluvy, a to od 16.30 do 19 hodin pan poslanec Petr Beitl a od 17 do 19 hodin pan poslanec Jan Farský.

Nyní pan kolega Ferjenčík s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Nicméně vy jste seděl i v té minulé vládě, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Agrofert lobbuje zcela konzistentně a lobboval velmi konzistentně i v době, kdy jste ještě v politice nebyli. A já jen si myslím, že ta politika je chybná, a že pokud máme získat peníze na kohezní politiku, tak já vidím prostor v té zemědělské především v zastropování těch plateb.***
Přihlásit/registrovat se do ISP