(16.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Mně velmi vadí, že v Evropské unii se tváříme, že bojujeme s daňovými ráji za hranicemi Evropské unie. Evropská unie má dokonce seznam daňových rájů mimo Evropskou unii, a přitom přímo v centru Evropské unie, v těch státech, se provozují daňové ráje. A bohužel to tak je. A mě by zajímalo, jak tohleto budeme řešit, protože ten problém tady je velký. Například se uvádí, že společnost Apple díky těmto machinacím platila na korporátní dani 0,005 %. Apple v Irsku. A využila to prostě celá řada společností. Myslím, že to je zásadní problém, a pokud my nebudeme na evropské úrovni usilovat o to, aby se zavedla nějaká minimální hranice toho, jaké daně se v Evropské unii musí platit, tak samozřejmě ty velké firmy tady budou podnikat, budou využívat náš trh, a když půjde o placení daní, tak se vždycky přesunou do nějaké země, která jim nabídne daňový ráj. My to prostě nejsme schopni nějak udržet, pokud v konkurenci budeme mít stát, jako je Malta, Nizozemsko, Irsko, kde jim třeba dají to 1 %.

Tomu nepomůže ani snížení daní. Já samozřejmě podporuji snížení daní, ale nemůžeme to snížit tak, že daně úplně zrušíme. Jakým způsobem bude vláda tohleto řešit, to by mě zajímalo. A byl bych velmi rád, aby nás paní ministryně informovala nějakou zevrubnou informací, jak vláda bude řešit tento zásadní problém, protože Česká republika v tomto případě přichází - odhaduje se to i na desítky miliard korun ročně. To by mě velmi zajímalo a budu velmi vděčný, pokud paní ministryně nám tu odpověď zpracuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu pirátské strany Michálkovi a jenom konstatuji, že jsme rozpravu přerušili právě při vystoupení paní ministryně Schillerové, když naposledy již vysvětlovala ty otázky.

Nyní pan kolega Farský s přednostním právem, poté s přednostním právem pan premiér. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, už minule jsem zmiňoval pozici klubu STAN k zastropování dotací - zůstává stejná. Považujeme to za jeden z kroků, který povede k ozdravení české krajiny, k tomu, aby se skutečně nescelovalo, jak bylo už započato v 50. letech, aby se nescelovalo do velkých honů a do velkých podniků a aby finance, které se vydělávají, také zůstávaly co možná v regionech. Protože je přirozené, že pokud nějaká firma pracuje na statisících hektarech, pak má jedno sídlo v rámci České republiky a veškerý střední management, pro který přinášejí i tyto dotace obživu, je pak koncentrován zpravidla v Praze nebo blízkém okolí, což Praze přeji, ale zároveň to nepřeji těm regionům, které přicházejí takto o výrazné finance.

A nejen letošní rok také ukázal, že krajina, která je spravována tímto velkopolním velkopodnikatelským hospodařením, tak také ve finále nemá příliš velkou kvalitu půdy, půda obrovsky degraduje, není schopna absorbovat tolik vody, kolik ještě před lety byla, a zároveň dochází k výrazné erozi a zhoršuje se kvalita spodní vody a snižuje se retence půd. A to je něco, co by šlo skoro nazvat až rabováním té půdy, protože to je něco, co skutečně bychom si neměli dovolovat ke svým potomkům. To je moment, pro který podpoříme zastropování zemědělských dotací, protože ten trend, který tady byl nastaven, a ten, který funguje, skutečně ke zdravé půdě, zdravé vodě ani zdravému podnikání nevede. Vede ke koncentraci bohatství, které by mohlo naopak prospívat celé České republice.

Druhý bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je obranný rozpočet. Tady zaznělo, že snad plníme své závazky, nebo budeme už brzy plnit někdy v roce 2024. Ten slib je opakovaný, odkládaný a pořád své závazky neplníme. Při vstupu do NATO jsme se zavázali, že 2 % svého HDP budeme dávat na obranu a bezpečnost. Dáváme něco kolem 1 %, a přestože ta nominální částka roste, tak vzhledem k růstu ekonomiky ta procentuální částka zůstává víceméně stejná.

Já naprosto respektuji a chápu, že vláda nechce tyto finance nasypat do zbrojních programů, do zbraní, ale zkusme pootevřít hledí v tom, že bezpečnost není jenom v tom, kolik budeme mít děl, tanků, letadel, případně nábojů připravených k obraně. Dneska bezpečnost je otázka toho, jak vzdělanou budeme mít populaci. Jak budeme mít kvalitně zpracováno to, že lidé dostanou třeba na vysokých školách kvalitní vzdělání, které potom je zaváže k tomu, aby několik let odsloužili v armádě a třeba byli v oborech, které chybí v naší společnosti a chybí právě i v armádě a chybí pro bezpečnost, ať už to bude otázka mediků, nebo to bude otázka strojařů, případně to bude otázka IT odborníků, cyber security, oblast, která skutečně potřebuje do budoucna výraznou nápomoc, a je to bojiště, na kterém se dneska odehrávají souboje, a tam jsme slabí.

A tohle je možnost zřídit třeba i další vysokou školu vojenskou, otevřít ji třeba - a budu konkrétní - v těch sociálně složitých regionech, třeba v severních Čechách, postavit ji klidně i na zelené louce a zainvestovat skutečně do této části bezpečnosti České republiky. Můžeme také používat finance na vědu a výzkum, něco, co ve chvíli, kdy se investuje do vědy a výzkumu v obranném sektoru, bezpečnostním sektoru, tak to samozřejmě má i přínos ve finále do toho soukromého sektoru a civilního života.

To jsou oblasti, které, alespoň z mého pohledu, ještě nevyužíváme zdaleka tak, jak bychom mohli využívat. Posílili bychom Českou republiku, zbohatla by Česká republika a zvýšili bychom bezpečnost, a to při plnění svých mezinárodních závazků, ke kterým jsme se dobrovolně přihlásili. To jsou dva náměty a nerad bych, abychom opakovali, že plnit 1 % HDP jako příspěvek na obranu a bezpečnost, že tím plníme svoji povinnost. Není to tak. My jsme se zavázali ke 2 % a troufám si tvrdit, že podle toho, jak rychle tam to procentuální krytí roste, tak ani v roce 2024 svůj závazek splnit nedokážeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému. S přednostním právem je přihlášen pan premiér, ale jeho straničtí kolegové, pan kolega Pražák a Volný, ho předběhnou s faktickou poznámkou. Nejdříve pan kolega David Pražák. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec David Pražák: Děkuji. Dobré odpoledne. Já bych chtěl poděkovat panu bývalému ministru Jurečkovi za to, že tady řekl těch pár vět, co se týče zastropování, a vysvětlil některé věci. Já bych chtěl jenom ještě doplnit, že velikost farem v České republice je 133 ha, nebo 130 ha. Jestli si myslíte, že zastropováním se to sníží na průměr Evropské unie, na 16 ha, tak to opravdu tak nebude. Opravdu ne a nevěřte tomu, co vám kde kdo nakuká.

A ještě jednu věc, prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu Farského. Včera jsme měli regionální radu Libereckého kraje, kde jsme tři hodiny probírali zastropování, možnost, nemožnost, i s vašimi kolegy. Byl jste tam pozván. Chápu, že tam nebyly kamery, ale nevím, proč se vyjadřujete k něčemu, o čem jsme mohli debatovat úplně jinde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pražákovi. Nyní pan poslanec Volný, také s faktickou poznámkou. (Nesrozumitelné.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, kolegyně, já nevím, jestli jsem špatně slyšel, ale myslím, že jsem pana kolegu Farského poslouchal velice pozorně, takže asi mi dáte za pravdu. Pan kolega Farský tady řekl, že podpoří zastropování a že prostě pro něj je nepřípustné, aby se kumuloval majetek, který by mohl sloužit všem. Já bych chtěl, abychom si uvědomili my všichni v Poslanecké sněmovně, a doufám, že to vyslyší i občané, že pan Farský v podstatě tady vyzývá nepřímo k nové kolektivizaci, k novému znárodňování a nové pozemkové reformě, to znamená, pojďme ty velké rozprášit, rozdělit to, aby z toho měli užitek všichni.

Tak prosím vás, farmáři, sedláci, kteří se snažíte pracovat na nějakých polích větších, než je 16 ha, buďte na pozoru. Děkuji. (Potlesk a veselost v řadách poslanců ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP