(17.30 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji za slovo. Konstatuji, že jsem byl bohužel smazán, resp. má přihláška do podrobné rozpravy byla z nějakého důvodu smazána v té obecné, takže tady jenom znovu načtu, co jsem předtím chtěl načíst.

Chtěl bych, aby se jako pátý bod usnesení, které je navrhováno výborem pro evropské záležitosti, zařadil text: vyzývá k omezení dotací vyplácených velkým podnikatelským subjektům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Skopečka, aby načetl svůj návrh, který avizoval již v rozpravě minulé.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ano, dobře si pamatujete, že jsme se bavili v rámci tohoto bodu i o tématu Maďarska a žaloby na něj, takže já v podrobné rozpravě opakuji a načítám usnesení, že Poslanecká sněmovna považuje za chybné a nešťastné hlasování Evropského parlamentu proti suverénnímu státu Maďarsko ve smyslu aktivizace článku 7 Lisabonské smlouvy. Tento postup jen dále prohloubí příkopy a nedůvěru mezi starými a novými členskými státy Evropské unie. Konec usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do rozpravy, takže asi svolám všechny do sálu a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, než přistoupíme k hlasování. Paní ministryně nebo zpravodaj? Není zájem. V tom případě poprosím zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Chvilku počkáme, až se sněmovna uklidní.

 

Poslanec Adam Kalous: Dobré odpoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Po dvojím přerušení tohoto bodu se tedy dostáváme k hlasování a já navrhuji tuto proceduru. Navrhuji přijmout usnesení, která jsou v totožném znění jako usnesení přijatá výborem pro evropské záležitosti, která máte ve sněmovním tisku. Navrhuji o nich hlasovat jako o celku, tedy jedním usnesením. To znamená, jsou to usnesení 1 až 4. Dále bychom pokračovali hlasováním o usnesení číslo 5 pana poslance Peksy. Posledním hlasováním by byl bod číslo 6, návrh na usnesení pana poslance Skopečka.

Já tedy přečtu návrhy na usnesení, body 1 až 4, o kterých bychom měli hlasovat jedním usnesením.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se nejdříve zeptám, jestli někdo navrhuje něco jiného do procedury. Ano, navrhuje. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já poprosím hlasovat o těch usneseních, která prošla výborem pro evropské záležitosti, a máme je tu navržená, zvlášť, o těch čtyřech bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, pane zpravodaji. Pokud tedy nikdo nemá jiný návrh nebo netrvá na původní podobě, budeme hlasovat nejdříve ty čtyři body usnesení zvlášť a poté ostatní body, navržené poslanci z pléna

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení číslo 1:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí rámcové pozice vlády České republiky ze dne 12. a 18. června 2018

ke sdělení Komise - Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027, kód Rady 8353/18

k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027, kód Rady 8354/18

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, kód Rady 8356/18

k návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, kód Rady 8357/18

k návrhu nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, kód Rady 8358/18

k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, kód Rady 8359/18

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty, kód Rady 8360/18.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za načtení usnesení. Během načítání jsem vás všechny odhlásil, takže se prosím přihlaste svými kartami. Až se nám počet přihlášených poslanců a poslankyň ustálí, což se zřejmě stalo, budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování k tomu, jestli bereme na vědomí. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 190 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 114, proti 18. Usnesení bylo přijato.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení číslo 2: Poslanecká sněmovna odmítá navrhované zavádění nových vlastních zdrojů Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 191 bylo přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 125, proti 18. Usnesení bylo přijato.

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení číslo 3: Poslanecká sněmovna doporučuje, aby dodatečné možnosti financování rozpočtu Evropské unie byly hledány v rámci stávajícího nastavení prostřednictvím úspor v provozu a optimalizace rozpočtů institucí Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 192 bylo přihlášeno 150 poslanců a poslankyň, pro 148, proti nikdo. Usnesení bylo přijato. Prosím o další usnesení.

 

Poslanec Adam Kalous: Usnesení číslo 4: Poslanecká sněmovna bere na vědomí

sdělení Komise - Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027, kód Rady 8353/18

návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027, kód Rady 8354/18

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech, kód Rady 8356/18

návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie, kód Rady 8357/18

návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků, kód Rady 8358/18

návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie, kód Rady 8359/18

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty, kód Rady 8360/18.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 193 bylo přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 110, proti 20. Usnesení bylo přijato. Prosím o další usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP