Středa 24. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

136.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Prvé kolo proběhlo ve středu 3. října 2018 na 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Prosím pana předsedu Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Opravdu potvrzuji, je to tedy druhé kolo první volby, takže nemáme už žádnou rozpravu. V tom prvním kole byla zvolena profesorka Jiřina Jílková, která získala 84 hlasů. Bylo to 3. října, profesorka Jílková svoji pozici obhajovala.

Dále je tam ještě tedy jedno neuvolněné místo, na které nyní budeme vybírat ze dvou postupujících do kola druhého. Prvním je pan doktor Martin Kobert, ten získal v prvním kole 29 hlasů, a tím druhým je profesorka Jana Stávková, která v prvním kole získala 66 hlasů a také tuto pozici obhajuje. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu a otevření bodu číslo 137.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozprava již byla ukončena, takže přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby a otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP