Středa 24. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

136.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s výsledky dnešních voleb. Volba ke jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury ČR, jednalo se o první volbu, druhé kolo. Počet vydaných hlasů byl 174, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků 174, počet neodevzdaných hlasovacích lístků nula. Kvorum bylo 88. Martin Kobert získal 22 hlasů, Jana Stávková získala 98 hlasů. Tímto byla ve druhém kole zvolena Jana Stávková. Tímto volba končí.

Prosím, pane předsedající, o ukončení tohoto bodu a otevření následujícího volebního bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já ukončuji tento bod a prosím, seznamte nás, jak dopadla volba, jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP