Středa 24. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

137.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Připomínám, že v prvém kole na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 3. října nebyl nikdo zvolen a prosím opět pana předsedu Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ve velké mediální radě je také jedno místo neobsazené a nyní jsme opět tedy v druhém kole té volby. V prvním kole s počtem 20 hlasů byl nominován pan Patrik Košický a s počtem 27 hlasů paní Olga Ulrichová. Nebyl tedy nikdo zvolen, protože žádný z kandidátů nedosáhl kvora potřebného pro zvolení, a nyní tedy v druhém kole budeme vybírat z těchto dvou kandidátů.

I zde prosím o přerušení tohoto bodu, pane předsedající. A protože to vydávání lístků, vyplňování bude jednoduché, tak myslím, že stačí krátký čas, osm minut, do 13 hodin budeme vydávat lístky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo, ještě nám prosím sdělte, kdy bude vyhlášen výsledek volby.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se. Výsledky volební komise oznámí tradičně ve 14.30 hodin na začátku odpolední části jednání Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Končím dopolední jednání dnešní schůze Poslanecké sněmovny. Členům organizačního výboru připomínám, že se organizační výbor sejde ve 13.05 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.53 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné odpoledne. Zahajuji odpolední jednání 20. schůze Poslanecké sněmovny. Dříve než se vrátíme k projednávání přerušeného bodu, požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Tak pan poslanec Martin Kolovratník není přítomen, takže ho nahradí místopředsedkyně výboru paní poslankyně Monika Jarošová. Pardon, místopředsedkyně komise paní poslankyně Monika Jarošová. Tak, paní poslankyně, máte prostor.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP