Středa 24. října 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomio Okamura)

137.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Poslankyně Monika Jarošová: Jednalo se o první volbu, druhé kolo. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 174, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků taktéž 174, počet neodevzdaných nula. Kvorum bylo 88, kdy Patrik Košický získal 35 hlasů a Olga Ulrichová 28 hlasů. V tomto druhém kole nebyl zvolen nikdo.

Tímto volba končí a je nutno vyhlásit novou lhůtu na podávání návrhů. Včas budete informováni o vyhlášení této lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vám děkuji. Děkuji paní poslankyni Monice Jarošové, že nás seznámila s výsledky volby členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky a s volbou člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Já bych teď ještě přečetl omluvy. Takže pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi 14.30 a 19 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji. Pan poslanec Ing. Radim Fiala se omlouvá z jednání do 16 hodin z osobních důvodů. Pan poslanec Jiří Ventruba se omlouvá z jednání dneska již na celý den z osobních důvodů. Pan poslanec Marek Benda se omlouvá z důvodu účasti na oslavách stého výročí československého státu na Ústavním soudu v Brně a paní poslankyně Jana Levová se omlouvá od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní tedy opět budeme pokračovat v projednávání bodu

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP