Čtvrtek 1. listopadu 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

89.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody
mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993
v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
/sněmovní tisk 198/ - prvé čtení

Požádám paní ministryni Schillerovou o úvodní slovo. Kolega Kubík už je. (Upozornění z pléna, že se hlásí poslanec Stanjura.) Omlouvám se. S přednostním právem, no dobře, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Já se chci zeptat, v jakém stavu vlastně jsme? Od 9 do 11 hodin měly být písemné interpelace, mimo jiné na paní ministryni financí, která se do 11 hodin omluvila, vyhnula se debatě o písemné interpelaci, aby v 10 hodin, protože ministři jsou omluveni, začaly body, u kterých sedí paní ministryně. Mně to nepřijde normální. Já rozumím omluvě, tomu já rozumím, tak jsme mohli v deset začít písemnou interpelaci mého kolegy, pana poslance Munzara. Fakt tomu vůbec nerozumím.

Nebylo to korektní. Vy jste nás doběhli, vy jste nás podvedli. My jsme se bavili, že začneme v deset, že ministři nebudou na písemných interpelacích. A v deset tady paní ministryně je. Mohli jsme probrat písemnou interpelaci, která je stará několik týdnů. To já považuji za nefér a za faul. Říkám, chápu to, kdyby paní ministryně byla omluvená, tak je to v pořádku, nic se neděje, projednali bychom to příště. Ale teď jsme ještě v čase, kdy jsme měli projednávat písemnou interpelaci pana poslance Munzara na paní ministryni financí, a jednáme úplně o něčem jiném. Jak to souvisí? A jestli postupujeme, pane místopředsedo, podle jednacího řádu? Jsou vyčleněné hodiny na písemné interpelace v jednacím řádu? Je paní ministryně přítomná? Je. Je přítomný pan poslanec, který podal interpelaci? Je. Ale fintou hnutí ANO... Tak v tom případě navrhuji to přerušit a projednat písemnou interpelaci do 11 hodin. Možná to stihneme. Tohle opravdu není korektní postup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane předsedo, to je sice pravda. Já o vašem návrhu dám hlasovat. V 9 hodin, když zahajoval předseda Poslanecké sněmovny schůzi, tak konstatoval za prvé, že jsou omluveni pan premiér Babiš i paní ministryně Schillerová a platí usnesení o přerušení těchto bodů do jejich přítomnosti, a přerušil to do 10 hodin, tak jak byla včera dohoda předsedů poslaneckých klubů.

Váš návrh je hlasovatelný, já ho vůbec nezpochybňuji, dám ho prohlasovat, že přerušíme bod 89 pevně zařazený a budeme se věnovat, protože je opravdu 10.15, do 11 hodin je ze zákona, a to je víc než usnesení Poslanecké sněmovny, doba k projednání písemných interpelací a můžeme to projednávat. Pokud to Sněmovna odhlasuje, protože už jedno hlasování proběhlo. Jestli jste takto srozuměn s tím postupem? Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, ten postup je správný, nemám námitky. Ale abychom to řekli celé. V 9 hodin četl pan předseda omluvu paní ministryně do 11 hodin. Proto jsme souhlasili s tím, že ostatní body se začnou projednávat v 10 hodin. Protože jsme si mysleli, že tady paní ministryně nebude. Takže to je skutečně zvláštní kombinace a zvláštní přístup k písemným interpelacím. Říkám, kdyby paní ministryně byla omluvena, plně to respektuji. Ale není možné říct: já tady nebudu na interpelace, zrušme interpelace, začněme smlouvami v 10 hodin. A na smlouvy paní ministryně přijde a na interpelace by nepřišla? To přece není normální. Ale s vaším procedurálním postupem samozřejmě souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je tu přednostní právo poslance Radima Fialy. A já opravdu musím předtím nechat hlasovat to, co navrhl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Je to hlasování procedurální bez rozpravy, ale samozřejmě jsem k odůvodnění jeho postupu musel slovo dát.

 

Takže o návrhu poslance Stanjury, že přerušíme projednávání smluv v prvním čtení pevně zařazených a vrátíme se k zákonné povinnosti projednávat písemné interpelace, budeme hlasovat v hlasování číslo 179, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179, z přítomných 130 pro 70, proti 14, návrh byl přijat.

 

Děkuji, ano. Paní ministryně má chvilku pauzu, aby si jistě našla ten materiál.

Přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, potom dám slovo Radimu Fialovi s přednostním právem a potom se vrátím k bodu 179. Nyní tedy omluvy. Omlouvá se od 10 do 11 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Marek Výborný, do 13 hodin se omlouvá pan poslanec Martin Kupka, od 10 do 11 hodin paní poslankyně Olga Richterová. Dále se omlouvá paní poslankyně Nevludová od 10.00 do 10.30 a od 11 do 13 hodin se omlouvá pan poslanec Kott.

Nyní s přednostním právem Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl vystoupit ještě před tím hlasováním, byť chápu, že to procedurálně nebylo možné. Nicméně musím podpořit v této věci Zbyňka Stanjuru, protože včera byla nějaká dohoda, že písemné interpelace jsou jenom dvě, že začneme v 10 hodin. My přijdeme do Sněmovny, díváme se po sobě, protože místo interpelací je normální schůze, přestože víme, že doba od 9 do 11 hodin je zákonem dána právě pro písemné interpelace. Takže jsem rád, že s tím Zbyněk Stanjura vystoupil.

Jenom bych chtěl upozornit na to, že bych si přál, abychom dodržovali dohody, abyste ráno nepřišli do práce a nezjistili, že je jiný pořad, než jste se dohodli včera. A jsem rád, že jste k tomu přistoupili takhle konstruktivně a že jsme dnešní program změnili. Takže za to vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní ještě požádám, pan předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Já se tedy omlouvám Radimovi Fialovi, ale patrně nedošlo u nich v klubu k předání informace, protože to byla dohoda všech klubů, že vlastně jsou omluveni na začátek interpelací jak pan premiér, tak paní ministryně financí na těch devět hodin, a proto jsme zvolili tady tento postup. Nicméně už jsme to hlasováním vyřešili.

A já v tuto chvíli poprosím, protože paní ministryně nemá u sebe ty podklady a šla si je na tu interpelaci zařizovat, o přestávku v trvání jedenácti minut, do půl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Vyhlašuji přestávku do 10.30. A budeme pokračovat bodem číslo 179, interpelací pana poslance Munzara na paní ministryni financí Schillerovou.

 

(Jednání přerušeno v 10.20 hodin)

(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Přečtu ještě dvě došlé omluvy, paní poslankyně Radky Maxové od 10.00 do 11.00 z pracovních důvodů se omlouvá a pan poslanec Bžoch se omlouvá na 1. a 2. 11. z důvodů zahraniční cesty.

 

Nyní se vracíme do přerušeného bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP