(9.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Na dnešní den je jako první pevně zařazený bod číslo 1, Návrh zákona o státním rozpočtu. Po jeho projednání bychom se věnovali pevně zařazenému bodu 173. Připomínám, že na 12.45 máme pevně zařazené body 135, 136 a 137.

Ještě před zahájením tohoto bodu požádal s přednostním právem o vystoupení předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, děkuji za možnost tady krátce vystoupit k rozpočtu. Po svém projevu se omluvím, protože odlétám na návštěvu Velké Británie, kde budu mít bilaterální jednání s britskou premiérkou Theresou Mayovou, a večer pořádá Česká republika slavnostní koncert České filharmonie k 100 letům Československa, České republiky. Chceme tím vyjádřit náš dík Velké Británii za 100 let naší úspěšné spolupráce.

Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR státní rozpočet na rok 2019 s žádostí o jeho podporu. Jsem přesvědčen, že tento rozpočet zlepší život našim občanům a pomůže i podnikatelům a živnostníkům. Předpokládá, že zadlužení země neporoste, že budeme investovat do potřebných projektů a důležitých priorit, jako je školství, zdravotnictví, životní úroveň seniorů, vědy a výzkumu a dalších oblastí, kde se to České republice v budoucnosti vrátí.

Pro budoucnost České republiky jsou klíčové investice do infrastruktury a do školství. Podle návrhu předkládaného rozpočtu kapitálové výdaje, oblíbené téma pana prezidenta, z národních zdrojů dosáhnou výše 79,4 mld. Kč a společně s penězi z evropských fondů vláda navrhuje, aby do investic šlo celkem 122 mld. Kč, to je o téměř 32 mld. Kč více než v letošním roce. Návrh vytváří podmínky pro dostatečné investice do dopravní infrastruktury, do nemocnic, obnovy kulturních památek, výstavbu mateřských škol, nádraží, bytů a do mnoha dalších oblastí, které se dotýkají života každého z nás.

Je to rozpočet, který chce, aby naše ekonomika zůstala konkurenceschopná, nezaostávala, ale naopak byla moderní a udávala směr. Proto navrhujeme, aby výdaje na výzkum, vývoj a inovace vystoupaly na celkový objem 42,1 mld. Kč, a jejich podíl na HDP tak dosáhl 0,8 %. Pouze národní zdroje představují 36 mld. Kč, což oproti rozpočtu na letošní rok představuje nárůst 1,2 mld. Investice do vývoje a inovací mají významný multiplikační efekt a jsou investicemi do budoucích generací. Strategie naší ekonomiky, našeho průmyslu musí být věda, výzkum, inovace a finální výroba.

A nejde jen o budoucí generace. Rozpočet musí myslet taky na palčivé problémy dneška. Proto sleduje a naplňuje dlouhodobý cíl, věřím, že všech poslanců v této Sněmovně, kterým je zlepšení životní situace 2,5 mil. seniorů, žijících v naší zemi. Od 1. ledna 2019 se starobní důchod v průměru zvýší o 918 Kč. Pro důchodce starší 85 let je schváleno zvýšení procentní výměry důchodu o dalších 1 000 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod tak po zvýšení bude činit 13 286 Kč. Cesta, kterou navrhuje vláda, tedy valorizace starobních důchodů o 918 Kč, znamená téměř dvakrát větší valorizaci, než k jaké došlo v roce 2018, to bylo 475 Kč, třikrát větší valorizaci, než k jaké došlo k 1. lednu 2017, to bylo 308 Kč, a pro připomenutí, více než dvacetkrát větší valorizaci, než k jaké přistoupila Nečasova vláda v roce 2014, to bylo 45 Kč. Meziroční výdaje na důchody rostou rekordních 38,1 mld. Kč na úroveň 472,5 mld. Kč, které předpokládaný návrh zabezpečuje. To je téměř třetina výdajů našeho rozpočtu. Podpořit tento rozpočet znamená podpořit důstojnější život seniorů za jejich celoživotní práci a péči o rodinu a blízké.

Vláda tímto rozpočtem chce také zlepšit životní úroveň ekonomicky aktivních. Výdaje na platy zaměstnanců placených ze státního rozpočtu v něm porostou o téměř 30 mld. Kč. Růst platů nebude plošný, ale bude se pohybovat v rozpětí od 7,3 až po 15,9 % podle jednotlivých profesí. A pro nás je prioritou regionální školství, a proto v regionálním školství dojde k navýšení prostředků na platy u pedagogů o 15 % a nepedagogických pracovníků o 10 %. U ostatních zaměstnanců se nejvyšší procentuální nárůst bude týkat civilních zaměstnanců státních zastupitelství 15,9 a u soudů 13,9. Tarifní platy ostatních zaměstnanců placených ze státního rozpočtu vzrostou o 5 %.

Nechci dále hovořit podrobně o rozpočtu a jeho hlavních příjmových a výdajových položkách. Určitě paní ministryně financí, která rozpočet velice tvrdě odpracovala a snížila deficit z 50 mld. na 40 oproti plánu, ho představí.

Jenom bych znovu polemizoval s tím, že jedna věc je plán a druhá věc je výsledek. Od roku 2016, kdy jsme měli významně přebytkový rozpočet, máme de facto rozpočet vyrovnaný. A 22. 10. tohoto roku byl přebytek 6,3 mld., i když je plán minus 50. Je důležitý ten výsledek, a my samozřejmě, rozpočet zahrnuje evropské peníze a samozřejmě hlavně peníze české, tak je velice složité naplánovat evropské peníze z různých důvodů. Protože my ty programy, sice ministerstva něco odhadují, ale ve finále často to bývá jinak. Občas máme problémy s programy, s Evropskou unií, takže v tomto směru pokud bychom plánovali zvlášť české peníze a evropské, tak bychom určitě plánovali velice přesně.

Malé shrnutí. Rekordní investice, nejvíc do školství, věda, výzkum. A já myslím, že to chtějí všichni v této Sněmovně, všechny politické strany a hnutí. Určitě všichni budeme souhlasit, že je to investice do budoucna.

Důležité je, že naše vláda navazuje na minulou vládu, která se snaží rozpočet předkládat a předkládá hospodárně, státní dluh je nízký a stabilizovaný. Mám tady s sebou moji oblíbenou tabulku. (Ukazuje tabulku ministrům a poslancům.) Znovu vám ho ukážu. Kdyby někdo chtěl říkat, tak tady je jasně vidět, že státní dluh od roku 2014 klesá stále. A v tomto roce klesne z minulého roku 32,2 % na 30,6 %. Jsme jedni z nejlepších v Evropě.

Mimochodem v rámci žebříčků, kdy neustále stoupáme, tak jsou důležité také ratingy. My ohledně ratingů jsme na 11. místě v Evropě. Před námi jsou země - Dánsko, Německo, Lucembursko, Nizozemsko, Švédsko, Rakousko, Finsko, Francie, Spojené království, Belgie, ale za námi jsou Estonsko, Irsko, Slovensko, Malta, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovinsko, Španělsko, Itálie, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Kypr, Chorvatsko, Řecko. V našem regionu jsme jednoznačně nejlepší a stále v těch žebříčcích stoupáme. Nedávno jsme byli vyhodnoceni jako jedna z nejstabilnějších ekonomik v Evropě. Byli jsme na třetím místě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP