(9.30 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže skutečně si myslím, že ty výsledky jsou velice dobré. Máme jasnou vizi, máme jasné programové prohlášení vlády. Určitě ten rozpočet bude kritizován. Já osobně neříkám, že nemáme rezervy. Ano, máme to dědictví, o čem mluvil pan prezident, obnovitelné zdroje. Snažíme se to řešit. Ale my máme nějaké zákony, nějaké závazky a je to složité. Plýtvání určitě, že máme informační systémy někdy, které tam máme dvacet let také. Ale i počty úředníků snižujeme a myslím si, že neříkáme, že nejsou rezervy, rezervy určitě jsou. A já pevně věřím, že naši ministři se budou snažit snižovat provozní náklady svých ministerstev.

Takže závěrem vás chci poprosit o podporu návrhu rozpočtu, který tady určitě celý den bude komentovat paní ministryně financí. A já bohužel se musím z té debaty omluvit. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády České republiky Andreji Babišovi. (Potlesk.) Dovolte mi, abych pokročil. Mám tady ještě přihlášku pana kolegy Michálka, který byl přihlášen k faktické poznámce. Tu jsem mu nemohl udělit, protože jsme mimo rozpravu. Ale přednostní právo, pokud ho žádáte, pane předsedo, samozřejmě dostanete i mimo rozpravu. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji vám. Vzhledem k tomu, že ještě nebyl zahájen ten bod samotný, pokud se nepletu, takže jsme mimo program, tak já jsem chtěl jenom říct jednu větu: poděkovat panu prezidentovi za jeho vystoupení. Pozorně jsem to poslouchal, byl konzistentní. V podstatě měl velmi podobný projev jako minule. Nicméně chtěl jsem ho pozvat k rozpravě s námi poslanci, která se jaksi nekoná. Já jsem přesvědčen o tom, že rozprava je o dialogu, nikoliv o sérii monologů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme 9.32 hodin, tím jsme překročili dobu podle zákona o jednacím řádu, kdy je možné změnit pořadí schvalovaných bodů. Pokud tedy někdo má zájem, tak samozřejmě tu rozpravu mohu otevřít. Pokud ovšem nebude námitka proti postupu předsedajícího. Tak, prosím (z místa se hlásí poslanec Bartoň), pokud není námitka, dám prostor ještě k tomu, abychom případně načetli změny pořadu schůze. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Byl jsem přihlášen písemně ještě před devátou hodinou.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, rád bych se na vás opět obrátil s žádostí o pevné zařazení bodu číslo 175. Jedná se o kontrolu plnění usnesení ve věci zvýšení platů, o kterém jsme hlasovali včera. Nicméně hlasování pak nevyšlo o jeden hlas a následně i jedna poslankyně se vyjádřila, že chtěla hlasovat pro. Rád bych navrhl pevné zařazení na čtvrtek 25. 10. jako druhý bod po pevně zařazeném bodu číslo 177. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, připomínám, že kolega Lukáš Bartoň předložil tuhle přihlášku ke změně pořadu schůze v 9.07 hodin. Takže byla předložena včas, ale věděl jsem, že se musím zeptat na případné námitky proti postupu předsedajícího.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dobrý den. Nemám námitku k vašemu postupu, mám námitku k vaší interpretaci jednacího řádu. Prostě není pravda, že pokud bylo uplatněno přednostní právo od deváté hodiny, že v 9.32 můžeme namítat, že se načítají změny programu. To by příště mohl přijít kdokoliv s přednostním právem, třicet minut mluvit a nikdo z poslanců by neměl právo navrhnout změnu programu. Takže postupujete správně, jenom ten výklad, že 9.32, když předtím byla přednostní práva, že už je po zákonem stanovené době, prostě není správný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Máme tady jeden návrh na změnu, který budeme prohlasovávat, a pak otevřu bod číslo 1. Na požadavek ze sálu vás odhlásím všechny, požádám vás o novou registraci.

 

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme hlasovat o návrhu Lukáše Bartoně, abychom přeřadili již schválený bod číslo 175 Kontrola plnění ve věci zvýšení platů učitelů jako druhý bod po bodu číslo 177, čtvrtek 25. 10. Ano? Rozuměli všichni tomu návrhu? Počet přihlášených je ustálený.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 46 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 ze 149 přítomných pro 64, proti 50. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat podle pořadu schůze a otevřu bod číslo

 

1.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
/sněmovní tisk 287/ - prvé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujaly svá místa paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka pro první čtení zákona o státním rozpočtu paní poslankyně Miloslava Vostrá. Připomínám, že s přednostním právem se přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek jako první. A v rozpravě tedy ještě bych upozornil vystupující: pan místopředseda Okamura a místopředseda Fiala. Podle tohoto pořadí budeme tedy postupovat, až zahájíme rozpravu.

Z pověření vlády zákon o státním rozpočtu, sněmovní tisk číslo 287, uvede ministryně financí Alena Schillerová. Ještě než se ujme slova - předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím číslo 17 předložený návrh zákona přikázal k projednání rozpočtovému výboru. Rozpočtový výbor předložil usnesení, které bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 287/1.

Nyní tedy požádám paní ministryni o její úvodní slovo. Já doufám, že tady bude patřičný klid na vystoupení paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové (ministryně se odmlčela a chvíli čekala, až se sníží hluk v sále), předstupuji před vás jako ministryně financí se zákonem, který ztělesňuje fiskální politiku této vlády nejen na rok 2019, ale díky dlouhodobému působení opatření v něm zakomponovaných také na roky další. Vláda si je plně vědoma toho, že udržení a intenzita růstu, dalšího růstu naší ekonomiky závisí nejen na vnějších faktorech, ale také na faktorech vnitřních. Na domácím poli to znamená přiměřenou hospodářskou politiku, která respektuje pozici našeho hospodářství v ekonomickém cyklu. Letošní jednání o rozpočtu v rámci vlády byla kultivovaná, věcná, bez zbytečných mediálních přestřelek. Výsledkem je, domnívám se, dobrý návrh státního rozpočtu, který naší zemi přináší rekordní investice na potřebné projekty a více peněz na důchody, do školství a do dalších oblastí, kde se nám to v budoucnu vrátí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP