(10.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A to mě vede k návrhu usnesení, který si dovoluji předložit, že Poslanecká sněmovna vrací vládě České republiky návrh zákona o státním rozpočtu s následujícím doporučením: 1. příjmy ponechat v navržené výši; 2. výdaje snížit o 40 mld. Kč; 3. saldo vyrovnané; 4. poměr investičních výdajů k celkovým výdajům navýšit z navržených 8,1 % alespoň tak, aby dosáhly poměru posledního roku hospodářské krize 2012 9,9 %, tzn. navrženou částku 122 mld. Kč investičních výdajů navýšit alespoň na částku 150 mld. Kč. Termín 20 dnů.

Pokud by se vláda a vládní poslanci rozhodli toto doporučení akceptovat a tímto způsobem by byl rozpočet přepracován, podpoříme ho v prvním čtení a jsme připraveni ke konstruktivní diskusi i ve čtení druhém a třetím. Pokud setrvá na navržených parametrech státního rozpočtu, je naprosto vyloučeno, že by poslanecký klub TOP 09 mohl podpořit návrh zákona o státním rozpočtu v prvním i ve třetím čtení, ať už budou přijaty jakékoli pozměňující návrhy ze čtení druhého.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Budeme pokračovat v rozpravě s přednostními právy. Nyní pan místopředseda Tomio Okamura, připraví se pan místopředseda Petr Fiala. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, vývoj ekonomiky na západ od nás ukazuje, že se zřejmě poslední rok vezeme na vlně konjunktury a příštích pár let bude růst klesat a zisky státu začnou hubnout. A je třeba dodat, že pokles je daný zpomalením jak v celé Evropské unii, tak ho předpokládá Světová banka pro všechny vyspělé ekonomiky celého světa. Tak dobře jako letos už příštích pár let nebude. To by měla být první premisa při sestavování rozpočtu. Normální člověk, když dostane prémie a ví, že příští dobu bude už hůř, si nějakou korunu odloží. Kupodivu český stát to vidí jinak. Utratí všechno a ještě si na rychlou okamžitou útratu 40 mld. půjčí. To chce opravdu hodně růžové brýle, nebo rovnou slepeckou hůl. Sestavit rozpočet se 40miliardovým schodkem je popravě hodně nezodpovědné a říká nám to jediné - příští léta se budeme zadlužovat ještě víc.

Důvodem vládou navrhovaného schodku je mj. pokračující navyšování výdajů na státní správu, další vysávání státního rozpočtu politickými neziskovkami a pokračování v neadresném sociálním systému, který podporuje nepřizpůsobivé a umožňuje obchod s bídou. Hnutí SPD takový návrh nepodpoří a navrhuji jménem SPD usnesení vrátit rozpočet k přepracování.

Jak jsem již zmínil, tak SPD považuje za alarmující např. nárůst nákladů na státní a veřejnou správu. Za posledních pět let, tedy především za vlády hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, se zvýšil počet státních zaměstnanců o 30 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 20 mld. Kč ročně. Vzniklo minimálně osm nových státních úřadů. Hnutí SPD trvá na zásadních úsporách při správě státu. Považujeme za nutné okamžité zastavení nárůstu počtu úředníků na ministerstvech a ostatních ústředních orgánech státní správy. Takto ušetřené finanční prostředky následně navrhujeme pro navýšení nízkých důchodů, podporu pracujících rodin s dětmi a posílení sociálního zajištění zdravotně postižených občanů.

Trvalé navyšování počtu pracovníků ve státní a veřejné správě vytváří umělý nedostatek pracovních sil a falešnou potřebu importu pracovní síly ze zahraničí. Samozřejmě tu od vlády uslyšíme desítky argumentů, proč to je nezbytné. Po léta se nám tu opakuje mantra o mandatorních výdajích, které prostě nafukují rozpočet, a nelze prý s nimi nic dělat. To je absolutní hloupost, kterou ostatně pan premiér ve svých kampaních na téma - cituji - všetci kradnú a stát má hospodařit jako firma - sám vyvracel. A my ve shodě s jeho volebními sliby, které ale vláda neplní, říkáme, že samozřejmě lze dělat korekce na obou stranách - u výdajů i u příjmů.

Máme rekordně nízkou, v podstatě nulovou nezaměstnanost, pokud jde o lidi, kteří mohou a chtějí pracovat. Ba naopak máme tu místy zoufalý nedostatek lidí schopných kvalitně pracovat. A proč? Tyto lidi z trhu sebrala státní správa. A tak místo aby těmto lidem dával výplatu soukromý sektor, živí je stát ze státního rozpočtu. Chápu, je to politicky výhodné, protože si tak partaje živí přímo závislé voliče, ale je to nevýhodné a drahé pro stát, je to nevýhodné a drahé pro živnostníky a firmy. Za posledních pět let, jak jsem již říkal, za vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL se zvýšil počet státních zaměstnanců o 30 tis. osob, což zvýšilo nároky na státní rozpočet o 20 mld. Kč ročně. Zavedením EET místo paušální daně, jako tomu mají např. v Německu, zákazy a byrokracií jsme zlikvidovali pár tisíc živnostníků a malých firem - resp. vláda je zlikvidovala - a nahrnuli ty, co se živili, do státního sektoru, kde je platíme ze státního rozpočtu. Není to jejich vina. Je to cílená vládní politika.

Aktuálně sledujeme audity ministra zdravotnictví ve státních nemocnicích a už teď lze říci, že tam unikají řádově miliardy. Nic nového, to víme po desetiletí, ale poslanci z ČSSD a hnutí ANO nám tu vládnou už druhé volební období a teprve teď jsme se hnuli a zcela evidentně jen proto, že stát jde po krku jedné partě, se kterou se přestal kamarádit. Fajn, ale věřme, že ve všech oblastech, které financuje stát, od dopravy po obranu, najdeme miliardové toky ven spřáteleným partám. Ostatně veřejně známá zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu tyto miliardové nesrovnatelnosti při hospodaření s veřejnými penězi to jenom potvrzují.

Nikdy bych nevěřil, že budu souhlasit s výrokem jednoho pána. Ano, je zcela evidentní, že zdroje jsou. Zahraniční firmy z České republiky ročně vyvádějí odhadem ekonomů 5 až 7 % HDP, a to nejen přímo v rámci dividend a zisku, ale také formou tolerovaných nákladů uměle vytvářených mateřskými společnostmi za hranicemi. Nejen to. Ač je to neuvěřitelné, do zahraničí plynou i zisky ze zákonem daných plateb, které jsou v podstatě daně, a měl by je dostávat stát. Dvě zahraniční pojišťovny mají monopol, přesněji duopol na pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto pojištění v rozporu se zájmy České republiky a evropským právem provozují zahraniční soukromé pojišťovny, rakouská Kooperativa a dnes Česká pojišťovna s italskými majiteli. Jen tady uniká zhruba 8 mld. Kč ročně. Podobně bychom mohli mluvit o zákonem daném zdravotním pojištění cizinců, které vybírají soukromé pojišťovny, a zisky opět tečou ven, přestože principiálně by veškeré zdravotní pojištění mělo být jednak neziskové a veškeré peníze by měly jít do zdravotnictví nebo minimálně do státního rozpočtu.

Takových příkladů bychom našli stovky. Opět aktuální je třeba mýto. Satelitní sledování ujeté trasy dnes umí GPS, které se softwarem stojí pár stovek. Proč mýto neprovozuje stát, ale miliardové zisky se rozhodl v podstatě darovat komerční firmě? Vždyť tady máme přirozené monopoly, ze kterých stát těžil odjakživa, a z historie víme, že v momentě, kdy monopoly začal pronajímat soukromníkům, bylo to vždy špatné a okrádán byl jak stát, tak občan nebo poddaný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP