(12.20 hodin)
(pokračuje Dolejš)

A pochopitelně v té infrastruktuře nejde jenom o dálnice, nejde jenom o počítače, ale jde třeba i o bydlení. A to, že je dramatická situace na realitním trhu a že v Čechách je až absurdní počet lidí, kteří bydlí a chtějí bydlet v nájemním bydlení, tak to si myslím, že fakt všichni vnímáme, ale bohužel to není zohledněno v příslušném finančním rámci, který by pro tuto politiku byl vytvořen.

Čili nikoliv skokové škrty, ale promyšlené škrty, které se budou opírat o některé politiky, které zatím na stole nejsou. A to myslím, že je úkol právě pro rozpočtové období na rok 2020 a 2021. Nepochybně o tom bude debata, až nám dorazí na stůl po státním rozpočtu střednědobý rozpočtový výhled, který je z mého pohledu zatím připraven poměrně setrvačně. Naplňuje pochopitelně formálně to, co naplnit má, ale právě tyto problémy jsou tam velkým X a to velké X bychom si měli vyříkat a to v politických poměrech, které jsou tady teď nastoleny loňskými volbami.

Skončím jednoduchých závěrem, který už tady řekl náš předseda a místopředseda Sněmovny. Tedy nebudeme rozhodně podporovat vracení k přepracování. Že to doporučení je vůči prvnímu čtení vstřícné v tom smyslu, že je to doporučení pouze v prvním čtení a že jsme si přes všechny ty věci, které jsem tady říkal, vědomi toho, že stále je okénko na to, abychom racionalizovali strukturu rozpočtu v přiměřeném řádu. Tedy nikoliv několik desítek miliard, v přiměřeném řádu, abychom racionalizovali strukturu tohoto rozpočtu. Tomu jsme otevřeni. Proto to říkám tak, jak tak to říkám. Protože kdybychom zvedli jaksi praporek "vlak jede", tak ta vůle, řekněme, jednat o těchto strukturálních změnách by byla výrazně menší.

A tím se jaksi dostáváme k tomu, že - nevím, jestli můžu říct potěšen, ale přinejmenším jsem kvitoval, že o racionalizaci těchto věcí přemýšlejí i kolegové z pirátské strany. Oni tedy chytli trošku kopřivku z toho, že se tady musí někdy hlasovat s KSČM. Já nevím, jestli je to relevantní nebezpečí. Já klidně budu hlasovat o jakémkoliv racionálním pozměňovacím návrhu k rozpočtu. A na něm může být i vlaječka Pirátů, mně to nevadí. A v tomto smyslu si myslím, že můžeme směrem k tomu třetímu čtení ty věci posunout. Bude-li politická vůle.

To je všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na vaše vystoupení budou faktickými poznámkami reagovat páni poslanci Munzar a Ferjenčík. Pan poslanec Munzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já si dovolím vaším prostřednictvím zareagovat na pana kolegu Dolejše, který tady na začátku svých poznámek k rozpočtu řekl, že - doufám, že to interpretuji co nejvíc přesně - že vláda je tlačena pravicovou opozicí doprava a jen tak letmo a neznatelně se opírá o levici. Kéž byste měl pravdu, pane kolego. Ale realita je zjevně jiná. Tato vláda odmítá naše pravicové návrhy jak na běžícím pásu.

A k té letmé podpoře, že to vypadá z toho vašeho projevu prostřednictvím pana předsedajícího, že jste šli náhodou kolem, tak je faktem, že to byla Komunistická strana Čech a Moravy, která dala důvěru této vládě. A je také faktem, že poslanci za hnutí ANO a poslanci za KSČM se nejvíce shodnou v tomto volebním období ve všech konkrétních hlasováních, která jsme tady měli. Takže taková je realita. Já tomu rozumím, proč jste to říkal, protože hnutí ANO svou levicovo-populistickou politikou vysává vaše hlasy. To bylo vidět ve všech posledních volbách. My tomu rozumíme, ale bohužel taková je realita. A nesnažte se tady říkat - i když já bych si to přál - že tato slovutná Sněmovna je pravicová. Bohužel tomu tak není a já bych si to velice přál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ferjenčík, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na dva předřečníky. Jednou na kolegu Volného, který mi to vrací, a bohužel tu tentokrát není on, což je trochu nešťastné. Nicméně já jsem potřebovat nějaký čas na to, abych dohledal tu rozdílovou tabulku k jeho poznámce. Takže kde vzít ty úspory? Stačí se podívat na ty návrhy od vlády, jak se změnily od srpna do června. A ty změny nejsou ani v oblasti důchodů, ani v oblasti školství. Změna v oblasti školství je 25 milionů korun, zato nárůst na výdaje v oblasti Ministerstva zemědělství, což určitě nesouvisí s tím, že zemědělské dotace jsou priorita pana premiéra, je 4 miliardy korun. Takže tam je třeba taková jedna idea, kde by se dalo něco uspořit. Stejně narostly výdaje na Všeobecnou pokladní správu o 4,5 miliardy, což může být skrytá rozpočtová rezerva pro vládu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Dolejš a jeho faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Čistě aby věci nebyly dořečeny. Tuto polemiku bychom mohli vést dlouho, ale nechci zdržovat. My jsme nešli okolo a náhodou se nás nezeptali, jestli bychom nepodpořili vládu. Víte dobře, jak jsme tady půl roku seděli a vedla se určitá jednání. Každý nějak jednal a my jsme jednali tím způsobem, že jsme do tolerančního patentu včlenili sedm priorit. Z těch se čtyři zhruba začínají plnit, tři nevíme. A je samozřejmě na nás, abychom s náležitou tvrdostí ten toleranční patent vymáhali, popřípadě reagovali na vývoj politických podmínek. Ale jestli si myslíte, že tato vláda je levicová proto, že pár priorit splní komunistům? Podívejte se právě na daňovou politiku, kde jsme se neshodli, kde naší prioritou je větší zdanění kapitálu. Naší prioritou je daňová progrese. Naší prioritou je v této oblasti celá řada věcí, které si pamatujete z minulých volebních období. A to je prostě ten kompromis, kdy my jsme pochopili, že sice tudy vlak nejede, ale že ti voliči, kteří - ano, připouštím, momentálně někteří z nich jsou u hnutí ANO - tak prostě přivítali, že se jim zvednou platy, přivítali, že se jim zvedne důchod. A pokud by byla taková vůle z vaší strany, jednali bychom třeba s vámi. Ale z vaší strany jsme se dočkali akorát těch škrtů, bohužel. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěla reagovat na příspěvek předřečnice paní Kovářové, která v současné chvíli ale není přítomna ve Sněmovně, a vím, že jsme tady hlasovali před hodinou o tom, že tady nejsou přítomni ministři. A když se podívám do pravého spektra Sněmovny, tak tam nevidím ani jednoho poslance za Starosty, nevidím tam ani jednoho poslance za TOP 09.

Myslím si, že tady projednáváme důležitý zákon, kterým je státní, a když tedy tady někdo kritizuje, že tady nejsou přítomni ministři, tak si myslím, že by tady měli být přítomni poslanci. Až tady budou přítomni, tak já ještě jednou vystoupím, abych mohla zareagovat na příspěvek paní poslankyně Kovářové. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní se vrátíme do obecné rozpravy, tedy k těm, kteří jsou řádně přihlášeni. Na řadě je sice pan poslanec Hrnčíř, ale ten se mi omlouval, že možná na chvíli bude muset odejít, takže jeho přihláška do rozpravy se posune na konec těch, kteří jsou v tuto chvíli přihlášeni. Prosím paní poslankyni Nevludovou, aby vystoupila. Po ní vystoupí pan poslanec Podal. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vládou schválený deficit ve výši 40 miliard popírá základní makroekonomické principy, které schodek státního rozpočtu připouštějí jen v době ekonomického poklesu. Tuzemská ekonomika si však již delší dobu udržuje vysoké tempo růstu. České republice se bezesporu daří. Nezaměstnanost téměř neexistuje, průmysl a podnikatelský sektor prosperuje, HDP roste, a to i přesto, že stát příliš neinvestuje.

Současný premiér a někdejší ministr financí prohlásil v červnu roku 2014, že do tří let vyrovná příjmy a výdaje státního rozpočtu. Vidíme, že toto jeho tvrzení naplněno zatím není a podle střednědobého výhledu také nebude. Varování ekonomů, že v dobrých ekonomických časech by vláda měla být zdrženlivá při navyšování mandatorních výdajů, aby se v případných horších letech nemusela zadlužovat, zřejmě nikdo neposlouchá. Fiskální politika vlády zhoršuje udržitelnost mandatorních výdajů přebujelých neadresných sociálních systémů, finanční rezervy, které by stát v případě krize mohl použít na investice, prakticky neexistují. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP