(12.30 hodin)
(pokračuje Nevludová)

Vláda by se měla více zabývat pobídkami podněcujícími rychlejší investování do modernějších technologií vedoucích k rychlému růstu produktivity práce. Není zvládnutá digitalizace a robotizace. K rozvoji digitalizace dochází v ČR pomaleji než ve většině zemí EU. V míře digitalizace se mezi zeměmi EU pohybujeme okolo 18. místa. Nemáme dostatek kvalifikovaných pracovních sil ve výrobních odvětvích. Ekonomika naráží na své produkční limity a zpomaluje. Současný růst nebude trvat věčně.

Ekonomové také upozorňují na skutečnost, že nejsou zatím odstraněny strukturální problémy české ekonomiky, není zefektivněno financování českého zdravotnictví, které vykazuje vysokou míru citlivosti na výkyvy ekonomického cyklu, a z dlouhodobého hlediska není zajištěna stabilní udržitelnost financování zdravotní péče z veřejných zdrojů. Nemáme důchodovou reformu. Nedaří se efektivně investovat do infrastrukturních projektů. Od roku 2000 se silniční a dálniční síť rozrostla pouze o 0,6 %, takže se výrazně zvyšuje intenzita dopravy na všech typech komunikací. Omezená soběstačnost ČR v tradičních zemědělských produktech dostává prvovýrobce a zpracovatele pod silný tlak dovozců zemědělských a potravinářských produktů ze zemí EU, kterým nelze vzhledem k dotační podpoře konkurovat s cenou. Chybí investice do podpory vědy, výzkumu a inovací. Málo se také investuje do odpadového hospodářství, kdy nástroje, které mají přispět ke zvýšení recyklace, jsou zaváděny do praxe velmi pomalu. Stále se projevuje neefektivní čerpání prostředků evropských strukturálních a investičních fondů alokovaných na programy a projekty v programovém období 2014 až 2020 oproti předcházejícímu období.

Tato vláda si umí dobře spočítat, že v čase několikerých voleb není politicky rozumné utahovat kohoutky, což se odrazilo ve volebních výsledcích. Předložený návrh státního rozpočtu s plánovaným deficitem je velice nezodpovědný. Stát se musí chovat jako řádný hospodář neboť se jedná o peníze nás všech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Kovářová. Než přijde k řečnickému pultu, tak vás seznámím s došlou omluvou. Ministr obrany Lubomír Metnar se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci rezortu Ministerstva obrany.

Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych reagovala na paní hejtmanku, na svoji předpředřečnici. Vážená paní hejtmanko, prostřednictvím pana předsedajícího musím reagovat na tyto vaše, tedy nechci říci trapné, výtky. Ale na svoje vystoupení jsem čekala od 9.00 do 11.52. A jistě pochopíte, že po mém vystoupení byla potřeba, a po třech hodinách čekání, byla potřeba hygienická pauza. Tolik odůvodnění mé nepřítomnost. Tak si to příště prosím nechte.

A co se týče účasti na hlasování, jenom se musím pochlubit, že mám o něco větší účast na hlasování než vy.

A za třetí, bylo by dobré, kdybyste se naučila znát poslance ze Starostů a nezávislých, neb některé poslankyně tady seděly a sedí. Tak jako já jsem učinila, že jsem se podle takzvaného zvířetníku seznámila s tím, kdo se jak jmenuje, kdo z jakého klubu je. Takže tolik mé doporučení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Podal, připraví se pan poslanec Baxa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji. Vážený pane podpředsedo, místopředsedo, pardon, vážení poslanci, poslankyně, dovolte, abych přednesl svoji připomínku jako předseda podvýboru pro lesní hospodářství.

Nemohu souhlasit s objemem prostředků na podporu lesního hospodářství, která je navržena ve výši 622 937 korun - 937 175 korun, abych byl přesný. Snížení je to od roku 2018 (?) o 20 milionů 20 korun. Takhle jsou přesná čísla. Můžu vám říct, že dennodenně mně přicházejí esemesky, telefonáty od lesních odborníků, kteří mi vyčítají jako předsedovi podvýboru pro lesní hospodářství a nám všem, kteří tam působíme, že tato částka naprosto nedostačuje situaci, která je v našich lesích.

Tady vám ukážu toho roztomilého broučka (ukazuje obrázek), který brzo nahradí naše smrkové lesy. Měli jsme možnost to vidět několikrát na severní a jižní Moravě, bohužel se to šíří po celé ČR. K tomu se vyjadřuje spousta organizací, jako je třeba SVOL, kde samozřejmě reagují i na návrh nového lesního zákona. Tady píší: Navrhovaná změna v zákoně o lesích je pro Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů naprosto nepřijatelná. Chce-li stát něco plošně zakázat, měl by také jasně říci, jak bude vlastníkům plošně kompenzovat vzniklé újmy. Zákaz úmyslné těžby je opodstatněný na majetcích, které kalamita postihla a kde je potřeba přednostně provádět těžbu nahodilou. Povinnost pro vlastníky lesů přednostně likvidovat kalamitu však v současném znění zákona o lesích již je zakotvena. Každý odpovědný vlastník tak činí ve vlastním zájmu.

Tím chci jenom ukázat, že se k tomu vyjadřuje spousta lesních hospodářů, organizací a všichni žádají větší finanční částky na kůrovcovou kalamitu, kterou denně vidíme ve sdělovacích prostředcích. Já jsem ji měl možnost vidět dvakrát, jednou letecky a jednou jsem si to projel sám autem, kde jsem tam najezdil kolem šesti set kilometrů. Můžu vám říct, je to obraz bídy a utrpení, ty holiny. A teď malér je, všichni zvyšují ceny, ceny harvestorů, ceny lesních dělníků, na pilách dřevo odmítají. Takže kde mají vydělat ti chudáci vlastníci lesů na obnovu? Kde mají sehnat peníze, když navíc ještě tedy, jak vidím, v rozpočtu ty peníze jsou menší oproti loňskému roku?

Takže bych se přimlouval napříč Sněmovnou. Měl jsem možnost mluvit s poslanci téměř ze všech politických stran a hnutí a všichni nabízejí pomoc. Říkají, mělo by se to někde najít. Tak já jenom prosím, není to věc politická, je to věc nás všech, nechceme přece přijít o naše lesy a dívat se tam na houfy kůrovců. Já vám moc děkuji a doufám, že najdeme společně řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den, děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já jenom kratičkou reakci na vystoupení kolegy Podala. Zhruba před hodinou jsem tento problém řešil s panem ministrem zemědělství Tomanem, kde jsem na něho stejně jako vy apeloval, ať v rámci své kapitoly hledá peníze. Dneska je tam 620 milionů korun, mám pocit, od pasu. A příslib je, že by v rámci rezortu zemědělství a jeho kapitoly ta částka měla být zhruba jedna miliarda korun. Takže se hledají peníze na řešení kůrovcové kalamity v rámci rozpočtu Ministerstva zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Baxa, po něm pan poslanec Zahradník. Jenom připomínám všem, že máme na 12.45 hodin pevně zařazené volební body, takže to je limit, do kterého je možno hovořit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych obrátil vaši pozornost k rozpočtové kapitole Ministerstva kultury ČR, tedy k jednomu ze segmentů celého rozpočtu, o kterém se tady teď diskutuje.

Mám ten pocit, že návrh rozpočtu Ministerstva kultury na rok 2019 v takovém menším měřítku odráží to, co již tady zaznělo. To znamená to, že nejsou vidět nějaké přínosy toho, jak ekonomika v současné době šlape, když to řeknu takto lidově. Neodráží se v rozpočtu Ministerstva kultury to, že země prochází nebývalou etapou rozvoje, prosperity, která se mimo jiné také projevuje v tom, že obecně narůstá zájem občanů ČR o kulturní služby, o kulturní dění, o kulturní památky, tedy o to, na co můžeme být pyšní obzvlášť v době, kdy slavíme sto let vzniku samostatného Československa. (V sále je hlučno.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP