(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Na pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určeny předsedovi vlády ČR a poté budou následovat interpelace na ostatní členy vlády.

Než přistoupíme k tomuto bodu programu, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Paní poslankyně Marcela Melková se z rodinných důvodů omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne. Od 14.30 hodin do 19 hodin se z důvodu jednání omlouvá pan poslanec Jiránek. Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Tomáš Hanzel se omlouvá z dnešního jednání od 15 do 16 hodin z pracovních důvodů. Pan poslanec Ivo Vondrák mezi 15. a 17. hodinou z důvodu jednání, paní poslankyně Helena Válková v době mezi 14.30 až 18.00 hodin z důvodů pracovních. Pan poslanec Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů se omlouvá z odpoledního jednání, od 14.30 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Strýček. Paní poslankyně Monika Oborná od 13 do 19 hodin se omlouvá z pracovních důvodů. Z důvodu jednání se v době mezi 12. hodinou a 15.15 hodinou omlouvá paní poslankyně Kozlová. Pan předseda poslaneckého klubu Jan Bartošek se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání v regionu.

 

180.
Ústní interpelace

Jak už jsem říkal, budou následovat ústní interpelace určené předsedovi vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat. Připomínám, že čas od 14.30 do 16 hodin je určen pro interpelace na předsedu vlády, pro ostatní členy vlády potom od 16 do 18 hodin s tím, že kdybychom vyčerpali interpelace na pana předsedu vlády, budou hned pokračovat interpelace na další členy vlády.

Nyní můžeme přistoupit k interpelacím na předsedu vlády Andreje Babiše. Prvním vylosovaným poslancem je pan poslanec Josef Kott a po něm se připraví paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, milé kolegyně, vážení kolegové. Pane premiére, vy často hovoříte o tom, že se vám dařilo jako ministru financí a dneska jako premiérovi snižovat státní dluh. Hovoří o tom i pracovníci Ministerstva financí. Včera tuto skutečnost zmiňovala i paní ministryně financí Schillerová při projednávání státního rozpočtu, kdy o této skutečnosti hovořila, ale pokud se podíváme do otevřených zdrojů Českého statistického úřadu, tak vidíme, že za první pololetí roku 2018 došlo k nárůstu o více jak 83 mld. na skutečných 1 833 mld. Toto číslo, o kterém teď mluvím, zcela nepotvrzuje to, o čem je tady hovořeno.

Z tohoto důvodu bych se chtěl zeptat, jestli skutečně dochází ke snižování našeho zadlužování, nebo jestli je to naopak. A potom tedy otázka je velice jednoduchá, jestli je to ve skutečnosti tak, jak říká statistický úřad, tak by mě, a ne asi jenom mě, zajímalo, kdy dojde k zastavení zadlužování, nebo jestli tomu tak není, tak kdy se dočkáme ještě lepších čísel. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ve věci snižování státního dluhu my samozřejmě od nástupu, mého nástupu do funkce ministra financí, my jsme začali aktivně pracovat s našimi financemi. A za mého působení, a to byla příznivá doba, ještě předtím, než skončila intervence ČNB, tak jsme si mohli půjčovat za záporný úrok. To znamená, že jsme si půjčili a někdo nám ještě zaplatil. Já myslím, že celkově ten podíl našeho dluhu, že nám někdo platí za to, že jsme si od něho půjčili, byl, myslím, někde kolem 13 až 14 %. Takže platí to, že my snižujeme státní dluh. A samozřejmě my ten dluh aktivně obhospodařujeme, to znamená, že podstatné číslo je na konci roku.

Takže já jsem to i ukazoval včera při mém vystoupení v rozpočtu (ukazuje tabulku). Tady je to vidět, že od roku 2014 podíl dluhu vůči HDP neustále klesá o 41,1 %. Plán 2018 je 30,6. Absolutně to kleslo z 1 683 na 1 613, takže ten dluh v roce 2016 je stabilní a vůči HDP klesá a samozřejmě dochází k výkyvům. Jsou to vlastně záležitosti, kde náměstek, respektive ředitel pan Pavelek sleduje trhy, a pokud je výhodná situace, tak si půjčí do zásoby a samozřejmě následně tyto peníze z dluhopisů, které emituje, použije na splacení dluhu. Takže první čtvrtletí, samozřejmě statistický úřad to publikuje každé čtvrtletí, takže každé čtvrtletí se dostává na veřejnost zpráva, že jsme se zadlužili, ale ve skutečnosti to tak není, protože je to jenom jednorázový výkyv. Takže ten dluh podle odhadu v roce 2018, koncem roku 2018 má být 1 624 mld. a je to stejný dluh, de facto roku 2017 byl 1 625. Je to stejný dluh, jako byl před rokem. Je to i z toho důvodu, že dnes ráno byl rozpočet přebytkový ve výši 16 mld., kdy jsme vlastně téměř na konci října a plán je minus 50 mld. Takže samozřejmě ti, kteří nás kritizují, vždycky poukazují na plán, ale podstatný je ten výsledek. Takže výsledek i od rozpočtu se čeká vyrovnaný.

A tohle naše finanční zdraví, které je jedno z nejlepších v Evropě, my se pohybujeme v první pětce, i když naši konkurenti jsou podstatně menší ekonomiky jako Lucemburk nebo Estonsko, tak jsme na tom velice dobře. A to naše finanční zdraví je oceněno i nejprestižnějšími světovými ratingovými agenturami. To znamená, že dnes ČR je na 11. místě v rámci 28 zemí. Myslím si, že je to velice dobrý výsledek.

Takže dluh se nenavyšuje, dluh je stabilní. A tím, že roste HDP, tak dluh v tom parametru, jak se sleduje, to znamená poměr dluh vůči HDP, klesá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP