(14.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Stejně dobře jsme na tom u veřejných financí, to znamená, tam do toho parametru vchází i hospodaření samospráv a dalších institucí a pojišťoven a tam to hospodaření je přebytkové. A samozřejmě tyto instituce mají obrovské zůstatky na svých účtech, ale samozřejmě paralelně mají i nějaké dluhy. I to se bohužel nezapočítává, u naší pozice jako státu je to čistý dluh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane předsedo vlády, váš čas vypršel. Děkuji. Pane poslanče, přejete si položit doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Ještě jednou děkuji za slovo. Děkuji za vysvětlení, pane premiére. Nicméně se domnívám, že potom jednotlivé výstupy, které jsou veřejně dostupné všem, by se asi měly trošičku jinak interpretovat, protože samozřejmě jestli se někdo dočte o tom, že ten dluh se nadále prohlubuje, tak samozřejmě potom nějaká argumentace je pro člověka, který se v tom úplně neorientuje, poměrně složitá. Chci tedy věřit tomu, co tady padlo, že na konci bude státní dluh 1,624 mld., a pak je to všechno asi tak, jak nám zde předkládáte vy i potom Ministerstvo financí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda vlády odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Souhlasím, že ta komunikace asi není dostatečná. Požádám paní ministryni Schillerovou, v momentu, když Český statistický úřad zveřejní to zadlužení, aby Ministerstvo financí to okomentovalo s tím, že samozřejmě to dočasné navýšení toho zadlužení je, že jsme si půjčili do zásoby, protože jsme si půjčili výhodně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další interpelaci přednese paní poslankyně Kovářová, připraví se pan poslanec Janda. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére. Často z vašeho okolí či okolí pana prezidenta Miloše Zemana můžeme slýchat, že neziskové organizace vysávají státní rozpočet. Například pan prezident prohlásil, cituji: Neziskové organizace pokládám za pijavice na státním rozpočtu a na tomto návrhu setrvávám. Sám bych změnil jejich financování tak, že za každou korunu státní dotace by si musely vydělat korunu vlastní.

S těmito paušalizujícími a populistickými výroky jsem chtěla vyjádřit nesouhlas. Bohužel, v posledních dnech jsem u některých neziskových organizací začala mít pochybnosti, ba dokonce pocit, zda s vámi nakonec nebudu muset souhlasit. Třeba aktivity Vodičkova Českého svazu bojovníků za svobodu, který jde na ruku hradním a jim blízkým kruhům a zaštiťuje se bojovníky za svobodu, se už zcela zjevně vymykají svým původním vznešeným cílům. Podle mého názoru skutečně není ospravedlnitelné financovat je z veřejných peněz. Připomínám, že Vodičkův ČSBS by měl jen v příštím roce obdržet 6 300 000 korun. A to není málo. Ušetřené prostředky by jistě nalezly daleko lepší a vhodnější využití. Právě proto podám pozměňovací návrh, který by státní financování ČSBS výrazně upravil.

Vážený pane premiére, podpoříte takové snížení výše dotace, případně její úplné zrušení v případě ČSBS, politické neziskové organizace, která se začala viditelně odklánět od svých ideálů a hodnot a občanům již neslouží? Kauzu kolegy Ondráčka, který svého času proháněl svobodomyslné občany s obuškem v ruce a který nyní od Vodičkova ČSBS dostal medaili, asi nemusím jako nejnovější důkaz scestí, na které se také tato organizace dostala, připomínat. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně, omlouvám se, vypršel čas. Děkuji a prosím o odpověď pana předsedu vlády. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Nemyslím si, že jsem použil, a určitě jsem o tom přesvědčen, slova, která jste uvedla. Co říká pan prezident, možná máte pravdu, nevím. V každém případě jsem první premiér, který se začal zajímat o tuhle problematiku, protože je to problematika Úřadu vlády, problematika premiéra. Jako ministr financí jsem na to poukazoval, že je potřeba vědět, jak se ty peníze používají, a je to celkem 18 miliard včetně samosprávy. A na Úřadu vlády máme jednu kolegyni, která za půl roku nebyla schopna si sjednotit data s ministrem financí. Je v tom strašný chaos, a to proto, že náš stát neeviduje tyhle výdaje na nestátní neziskové organizace a jsou zahrnuty v provozních nákladech jednotlivých ministerstev. A to konto, my jsme uložili paní ministryni Schillerové, aby našla metodiku, aby bylo jasně vidět, jaké jsou to peníze, my to analyzujeme. A samozřejmě jsem spíše kritizoval to, že - ano, neziskové organizace v povědomí lidí mají nějaký image, nebo jak to mám říct, ale my potřebujeme rozlišit samozřejmě peníze na sport, peníze na kulturu, tzn. peníze, které ty organizace přijímají, a jsou neziskové, ale říkal jsem, že nechci mít tyto kategorie a máme se zabývat jenom tím, kde skutečně stát není schopen vykonávat nějakou službu, a v tom případě používá neziskové organizace. A já sám jako předseda rady, která bojuje proti závislosti, alkohol, drogy, hazard atd., znám jejich aktivitu a jenom jsem chtěl, abychom analyzovali, jednotliví ministři, jestli skutečně všechny ty peníze jsou vynakládány efektivně. To i nastalo.

Já jsem se s vícero těmi organizacemi setkal, vystoupil jsem jednou kriticky, když jsme projednávali záležitost výstavby bytů, která samozřejmě u nás, bohužel ta koncepce, až teď s ní přicházíme, s tím projektem Výstavba, kde, ano, za určité období bylo utraceno 400 milionů korun na problematiku sociálního bydlení a zároveň stejný rok jsme postavili jenom, myslím, byty za 230 milionů. To jsem kritizoval.

Ale jinak je potřeba samozřejmě se na to dívat velice v detailu. Ale já jsem jenom vyzval ministry, aby zkrátka se podívali, jestli všechny ty prostředky, které se používají, jsou vynakládány efektivně. Z toho vypadlo to, že jsme si nějak sjednotili, jak to budeme vykazovat, ale znovu opakuji, je to v kompetenci ministrů, oni přicházejí podle toho, jak se rozhodnou, ale mohou rozhodovat i bez nás. Včera jsme měli vládu, přišla paní Maláčová, myslím 25 milionů pro Klokánek, co jsme samozřejmě odsouhlasili.

Ale začátek vašeho vystoupení není... Já bych byl rád, kdybyste vnímala, jak já se k tomu vyjadřuji, jak se vyjadřují jiní politici. Já jsem se dokonce i potkal opakovaně i se Šimonem Pánkem z Člověka v tísni, bavili jsme se o různých jejich projektech. Jenom jsem chtěl vědět, protože tam byly různé divné názvy, jak jsou ty peníze vynakládány. Myslím, že je to oprávněné, protože jsou to velké miliardy a musíme si být jisti, že skutečně ty peníze jdou tam, kde je potřeba.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně, přejete si položit doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP