(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda vlády odpoví. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Ano, o tomto problému samozřejmě naše vláda ví. Tento problém samozřejmě řešíme, protože tam cítíme velký deficit, který je vůči těmto zaměstnancům dluhem z minulých let. Je nutné, abychom přijali systémové opatření, tak jak jsme to udělali v jiných, nebo ostatních resortech. Takže Ministerstvo spravedlnosti má tyto dlouhodobé cíle a svými návrhy systémových opatření realizuje odpovědnou a hlavně koncepční personální politiku s cílem zajistit konkurenceschopnost justice na trhu práce, a tím omezit vámi zmiňovanou fluktuaci pracovníků.

Co jsou ty konkrétní kroky, které nyní jako jedna z mála vlád realizujeme? V první řadě je to návrh rozpočtu pro další rok, tedy rok 2019. Na platy zaměstnanců soudů má Ministerstvo spravedlnosti navržené prostředky ve výši přes 3,5 mld. korun, přesně 3 546 926 712 korun. Tímto chceme docílit pro zaměstnance soudů plánovaného průměrného platu 29 968, takže de facto 30 tisíc. Pro vysvětlení, v této částce jsou zahrnuty změny vyplývající z novelizace nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách, to je změna zařazení na pozicích zapisovatelek, vyšších soudních úředníků, asistentů soudců, soudních tajemníků, zvýšení tarifních platů od 1. ledna 2019 a zvláštní příplatek zaměstnanců ve výkonu.

Jak jsem uvedl na začátku, naše vláda problémy řeší systémově. A je dobré, aby si všichni kritici uvědomili, že oproti roku 2018 se jedná o zvýšení rozpočtovaného průměrného platu téměř o 14 %, takže tady je ten případ, že jsme nenavyšovali všem plošně, ale že jsme navyšovali cíleně tam, kde máme největší problémy. Takže v roce 2015 průměrný plat těchto zaměstnanců byl 23 134 a návrh rozpočtu na rok 2019 je téměř 30 tisíc.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Nepřeje, je spokojená s odpovědí.

Přejdeme k další ústní interpelaci, kterou přednese pan poslanec Jiří Valenta. Připraví se pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, začátkem října tohoto roku se Poslanecká sněmovna, jak jistě dobře víte, usnesla na tom, a teď to řeknu velice zjednodušeně, že hlasování Evropského parlamentu o doporučení sankčního řízení proti Maďarsku kvůli údajnému vážnému ohrožení hodnot Evropské unie bylo chybou. Mohl byste nejen mně, ale především široké veřejnosti sdělit svůj názor na velice smutný projev nedostatku solidarity ze strany dvou europoslankyň za hnutí ANO? Konkrétně se jednalo o Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou hlasující pro eventuální unijní potrestání za projevy svobodného rozhodování suverénního státu.

Nemůže se do obdobné situace dostat v blízké budoucnosti i naše země? To znamená, že když si například zde ve Sněmovně něco domluvíme, schválíme si to, budeme následně vystaveni až brutálnímu nátlaku ze strany Bruselu, realizovanému v různých formách, například různými hrozbami přes eventualitu nepřidělování eurodotací až po odnětí hlasovacích práv v orgánech Evropské unie, přičemž se za nás již nikdo nepostaví, a to dost možná pouze z recipročních důvodů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda vlády má prostor pro odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Interpelace jsou určeny k činnosti vlády, nicméně vám odpovím, protože s tím nemám problém. Hnutí ANO je hnutí demokratické a já jsem se k hlasování našich europoslankyň vyjadřoval. Podpořil jsem předsedu vlády Maďarska, a to z toho důvodu, že v rámci V4 máme velice dobrou spolupráci. Bylo to hlavně naše dílo v červnu na Evropské radě, kde jsme společně prosadili, že nebudou kvóty a že relokace bude dobrovolná.

Samozřejmě, nějaký názor Evropského parlamentu je možná důležitý, ale není zásadní, protože tato problematika se řeší na Evropské radě. Já si myslím, říkal jsem to několikrát veřejně, že polská i maďarská vláda určitě diskutují s Evropskou komisí a že se tyto nějaké námitky nebo názory vysvětlí, a proto si myslím, že naše spolupráce v rámci V4, kde máme společné názory na migraci, na rozpočet atd., to hlasování na tuto spolupráci nemá žádný vliv, takže není určitě žádná obava, že by to mělo nějaký vliv na pozici moji na Evropské radě. Já jsem se vlastně k tomu vyjádřil a jsem přesvědčen o tom, že kdyby v Maďarsku nebo v Polsku byly nějaké řekněme zvláštní věci, tak určitě občané Polska i Maďarska nejsou hloupí a určitě by to vyjádřili ve volbách. To není ten případ. Takže vaše obavy jsou skutečně neopodstatněné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Doplňující otázka od pana poslance zazní. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Dobře tedy, já ten svůj dotaz budu ještě více specifikovat, aby to bylo na předsedu vlády a aby to nebylo jen tak pro nic za nic, ta tvrzení. Vy jste, pane premiére, byl při tomto hlasování ve Sněmovně fyzicky přítomen. Veřejně jste předtím kritizoval a odsoudil obě dvě vaše europoslankyně a při zmíněném hlasování, byť jste tady seděl, jste nehlasoval ani pro ani proti. Můžete mi to vysvětlit? Já tomu totiž vůbec nerozumím po tomto vašem postoji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan premiér odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já myslím, že není podstatné, jak jsem hlasoval nebo ne, nehlasoval. Podstatný je mandát vlády, jak vláda vystupuje na Evropské radě. Myslím si, že to je zbytečná debata a ani není třeba to komentovat. My držíme linku a já řeším - vyřešili jsme kvóty, jak jsem to slíbil občanům, za půl roku jsme je zrušili, takže tady nic nehrozí. Já řeším aktivně ilegální migraci do Evropy, angažuji se, mluvím o tom se všemi, včera s premiérkou Mayovou, zítra tady bude paní kancléřka Merkelová, pan prezident Macron, takže jsme aktivní, máme konkrétní návrhy. Byl jsem na Frontexu, byl jsem na operaci Sofie. Takže chápu, že potřebujete dělat nějakou politiku, ale je to úplně zbytečná debata.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Dominik Feri. Připraví se pan poslanec Růžička. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo vlády, mám dvě otázky. Ta první se týká oficiální pozice vlády k posílení agentury Frontex. Vytiskl jsem si tady ještě před interpelací tento článek, je z iDnes, dá se mu tím pádem věřit: Frontex nepotřebujeme, spolupráce V4 je perfektní, řekl v Košicích Babiš. Zajímalo by mě, když tedy pan předseda vlády odmítá Frontex a posílení ochrany vnějších hranic Evropské unie, což je to, co si myslím, že se všichni tady shodneme, že chceme, tak jaké navrhuje alternativní řešení a jaké kroky on a vláda podniknou, aby jich bylo dosaženo a hranice byla více chráněna.

A s ohledem na to, že tady začali nějakým způsobem překvapivě interpelovat i poslanci hnutí ANO, abychom byli odsunuti v tom pořadí trochu více dolů, tak bych se rád nádavkem - pardon, pane předsedající, ať na mě nepokřikuje pan kolega, děkuji - zeptal, vážený pane předsedo vlády, proč jste kontrasignoval vyznamenání pro Pavla Krúpu. Není to nic osobního. Jenom mě zajímá, čím se zasloužil o stát, že si to vyznamenání zaslouží.

Děkuji za odpovědi. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP