(16.30 hodin)

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem začnu tím, že zahraniční operace navrhuje a schvaluje vláda. Poté tento návrh schvalují obě komory Parlamentu České republiky. Já i Armáda České republiky jsme si plně vědomi, že mandát k zahraničním misím je plně v rukou politiků. Ti rozhodují o tom, kolik vojáků, v jakých zahraničních misích a s jakým úkolem budou vykonávat svoji službu.

Záležitost, o které hovořil pan poslanec Luzar jsem dneska projednal s panem náčelníkem Generálního štábu generálem Opatou, který mě informoval o tom, že tuto záležitost včerejšího dne probral s generálem Řehkou a po návratu generála Řehky ze zahraničí ji bude řešit kázeňsky. Na tomto místě bych ale rád ještě řekl další věci. V České republice, a to nejen v České republice, ale když to zobecním, v životě jsou časy dobré i zlé a my nesmíme podléhat náladám v dané chvíli a musíme se i nadále věnovat profesionálnímu přístupu k pracovním úkolům, pro které tady jsme.

Chtěl bych také zdůraznit na tomto místě, že si vážím převážné většiny konstruktivních přístupů politiků průřezem všech politických stran v debatách, které nad otázkami spojenými s armádou s Ministerstvem obrany vedeme, a to jak na půdě vlády, tak i na půdě obou komor.

Na závěr mi dovolte ještě, abych poděkoval všem vojákům Armády České republiky, kteří působí v zahraničních misích, za jejich službu, odvahu, ale i nasazení, se kterým zajišťují bezpečnost a ochranu svobody. Velmi si jejich práce vážím.

Závěrem mi ještě dovolte vyjádřit hlubokou lítost nad ztrátou životů všech příslušníků Armády České republiky, kteří padli při službě v zahraničních operacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. (O slovo se hlásí poslanec Luzar.) Ano, prosím máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, že ve vašich úvodních slovech zaznělo rázné a jasné slovo. Tak si představuji odpověď ministra České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Petr Pávek na pana ministra Jana Hamáčka a připraví se pan poslanec František Kopřiva. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych vás rád touto cestou informoval o tom, že všichni poslanci a senátoři zvolení za Liberecký kraj byli pozváni na schůzku odborovými předáky Policie České republiky v rámci kraje za přítomnosti krajského ředitele Policie ČR. Probírali jsme tam situaci ve sboru a zejména otázku personální, otázku odměňování, motivace, náborů nových rekrutů a podobně. Nakonec jsme se shodli na tom, že určitě nevymyslíme žádné systémové řešení na takové schůzce. Ale padla tam otázka, zda se bude nějak pokračovat nebo navazovat na ideu stravenek pro policisty, protože policisté v těch regionech, na těch obvodních odděleních a na těch služebnách nemají možnost závodního stravování. A zdá se, že v rámci toho motivačního programu by stravenky mohly představovat jakousi formu přilepšení při motivaci zůstávat u toho sboru.

Dostali jsme informaci, že nějaké kroky byly zahájeny už v minulém roce, ale nepřeklopily se do realizace. Tak já bych od vás rád slyšel, jestli se v této záležitosti pokračuje, a pokud ano, tak jaký má vývoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, já vás chci ujistit, že toto téma mám na zřeteli. Když jsem nastupoval na Ministerstvo vnitra, tak jsem si stanovil jednu klíčovou prioritu a tou bylo v rámci vyjednávání o státním rozpočtu zařídit, aby platy policistů, a nejen policistů, ale i hasičů, stoupaly tak, aby policie i hasiči byli konkurenceschopní na trhu práce. To se mi, myslím, podařilo. Zvládli jsme vyjednat nárůst o osm procent - šest procentních bodů do takzvaného rizikového příplatku, dvě procenta do tarifu. Tím pádem pokládám alespoň v rámci možností toto téma za vyřešené.

Druhou prioritou u policie bylo a stále je, abychom zajistili obnovu vozového parku, protože vím, že policisté dnes jezdí s vozidly, která mají několik set tisíc kilometrů na tachometru, a není možné, abychom v tomto pokračovali. To znamená, snažím se udělat maximum pro to, abychom ten vozový park obnovili.

Stravenky jsou téma číslo tři. Já vím, že je to pro policisty téma důležité, takže to nepokládám za uzavřenou věc. Stále vyjednávám jak s odbory, tak s Policejním prezidiem a snažím se najít způsob, jak tu věc vyřešit. Jenom pro vaši informaci, pokud bychom zavedli stravenky pro policii, tak to znamená náklady ve výši 154 milionů korun ročně. Ty zatím nemáme, nicméně stále je hledáme. Tudíž za sebe říkám, ten problém vnímám, dělám všechno pro to, abychom našli řešení. Zatím ho nemáme, ale to neznamená, že ho nenalezneme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Jenom krátce. Děkuji za tu odpověď. Já tomu rozumím tak, že při přípravě rozpočtu a jeho projednávání ve Sněmovně je tam pořád ještě prostor pro to těch 154 milionů najít. Je to tak?

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Tak samozřejmě, já jako představitel vládní koalice nemohu nikoho k ničemu navádět. Nicméně říkám, že samozřejmě prostor k jednání je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vylosovaný je pan poslanec František Kopřiva na paní ministryni Alenu Schillerovou, připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím máte slovo.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, 18. října udělil Český svaz bojovníků za svobodu medaili panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Jméno pana Ondráčka se skloňuje často v souvislosti s jeho účastí na demonstracích 17. listopadu 1989. Proto jsem byl zaskočen, když jsem ho viděl s medailí s textem Za vlast, za svobodu. Nechci znevažovat současnou práci pana poslance Ondráčka, nicméně myslím, že onoho dne tam byly tisíce jiných lidí, kteří by si tu medaili, to ocenění, zasloužili více.

Samozřejmě, že Ministerstvo financí nerozhoduje o tom, komu tento obskurní spolek jménem Český svaz bojovníků za svobodu medaile uděluje. Nicméně ze závěrečného účtu kapitoly 398 Všeobecné pokladní správy vyplývá, že Český svaz bojovníků za svobodu dostal v roce 2017 podporu 6 milionů 300 tisíc korun. Dá se to dohledat na stránkách Ministerstva financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP