(16.50 hodin)
(pokračuje Baxa)

Já jsem se z médií dozvěděl o tom, že koncem srpna letošního roku údajně pan ministr Toman měl rozhodnout o tom, že tento dotační program bude na Ministerstvu zemědělství bez náhrady zrušen, a není obsažen ani v návrhu rozpočtu ministerstva na příští rok na základě nějaké jenom obecné teze o tom, že by mělo tento program převzít buď Ministerstvo kultury, nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně návrh rozpočtu Ministerstva kultury nepočítá s navýšením, které by kompenzovalo tuto ztrátu, a rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj také ne.

Takže můj dotaz směřuje k panu ministrovi a věřím, že dostanu písemnou odpověď, zda opravdu tento program zrušil, a pokud ano, z jakého důvodu. Moje apelace je taková, aby pan ministr zvážil to, aby tento program byl zachován, protože bez něj v oblasti památkové péče to bude špatné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno písemně. Než udělím slovo dalšímu v pořadí, přečtu omluvu pana poslance Richtera z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já se obracím se svým dotazem na paní ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou, která není přítomna. Poprosil bych pak o písemnou odpověď.

Otázka, zdali dostavět Temelín, nebo Dukovany tady již delší dobu je. Já nezastírám, že jsem pro dostavbu Temelína. Z mnoha důvodů je to podle mého názoru vhodnější varianta. Ale ať to bude tak či onak, tak řešíme stále otázku, kdo bude budoucím dodavatelem. Ve hře je šest dodavatelů ze západního světa, ale také z Ruska. Projevily zájem společnosti z Ruska, Koreje, Číny, Spojených států, Francie a Japonska. Jednu z nejlepších referencí mají jižní Korejci, kteří nedávno včas za dohodnuté peníze a v požadovaných parametrech předali ke spuštění blok v Abú Dhabí.

Moje otázka na paní ministryni zní, zdali může zaručit, že dojde k férové soutěži, a zda bude bezpečnostní hledisko také jedním z kritérií při výběru dodavatele. Moje otázky nejsou neopodstatněné. V Maďarsku byl totiž nesoutěžním způsobem vybrán jako dodavatel ruský Rosatom, a to může mít nějaké další geopolitické dopady.

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Radek Rozvoral na pana ministra Jana Hamáčka. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vám položil pár otázek od občana České republiky, který mě o to požádal.

Cituji: "Úvodem bych chtěl předeslat, že já coby občan České republiky, platící daně, a tudíž přispěvatel na vaše platy, stejně jako mnoho dalších spoluobčanů jsem zklamán a zahanben vaším jednáním jak na domácí úrovni, tak na mezinárodní. Na řádcích níže bych vám rád položil několik dotazů, a to proto, že rozhodujete o nás, obyčejných občanech, a byl bych rád, kdyby vaše odpovědi byly jasné a bez vytáček či vykrucování.

Vážený pane ministře Hamáčku, nemyslíte si, že jdete trochu přes čáru s osočováním obyčejných lidí, kteří ctí lásku k vlasti, rodné zemi, rodině a tradicím a nazýváte je xenofoby, rasisty, fašisty nebo pravicovými radikály? Tím nemyslím konkrétně vás, pane ministře, ale vaši ČSSD. Jenže oni se s vámi vezou i ostatní, ať už jde o KDU-ČSL, nebo TOP 09, či STAN, nebo Piráty. Vážení, uvědomte si, že tito lidé, a já patřím k nim, mají k této zemi vztah. Cítíme se s ní být spojeni a nevzdáme se jí. Hodnoty jako vlast, rodina, národní tradice, to jsou hodnoty, o které se musí bojovat a které se musí chránit a udržovat. Nikoli pomatené hodnoty pseudohumanity, multikulturalismu či vysávání peněz ze sousedních států. Tím, že nás kvůli vyznávání těchto pravých hodnot nazýváte fašisty, xenofoby, rasisty a podobně, nás urážíte."

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, no, pan poslanec si do jisté míry odpověděl sám, protože řekl, že já jsem nic takového osobně nikdy neřekl, a odkázal na nějaké vyjádření mé politické strany.

Já chci říci, že já si vážím občanů České republiky, vážím si těch, kteří se pokládají za vlastence. Já sám jsem členem Československé obce legionářské, která drží tradice první republiky a těch, kteří bojovali a umírali za to, abychom my mohli mít svůj samostatný stát a mohli jsme žít v míru a bezpečí. Takže já bych rozhodně nikoho nechtěl nálepkovat. Pokud pan poslanec snad myslel to, že Ministerstvo jako mnou řízený resort používá při své činnosti pojem extremismus, tak my vycházíme z definice tohoto pojmu a ta definice vznikla po široké debatě resortu a akademických odborníků. Byla poprvé zveřejněna ve zprávě o extremismu v roce 2002.

Pojmem extremismus jsou označovány ideologické postoje, které vybočují z ústavních zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, tak jak jsou definovány v našem ústavním pořádku. A my jako extremistické hodnotíme postoje a aktivity, které působí destruktivně a snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým, totalitním nebo autoritářským, diktaturou či anarchií.

Takže možná to směřovalo na činnost Ministerstva vnitra a možná na tu zprávu o extremismu, která je stále projednávána v rámci resortu a Bezpečnostní rady státu. Ale já chci říci, že se mi těžko odpovídá na dotaz, který není přímo cílen na mě či nepoužívá mnou pronesené výroky a do jisté míry abstraktně se odvolává na stanovisko někoho jiného. Já znovu říkám, já si vážím všech těch, kteří jsou vlastenci, kteří si váží České republiky. A je potřeba vždy připomínat oběti a úsilí těch, kteří stáli u zrodu naší demokratické státnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? Prosím.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za odpověď, pane ministře.

Dále se ten samý občan ptá: "Chtěl bych se vás zeptat, zdali se cítíte kompetentní jako celá strana ČSSD k tomu být účastníky ve vládě vzhledem k vašemu programu, a tím myslím hlavně dlouhodobý program ČSSD, ve kterém jsou uvedeny body jako globalizace, multikulturalismus, imigrace, podpora myšlenek nového světového řádu a multietnicita národa. Tato fakta jsou dohledatelná ve vašem dlouhodobém programu na vašich webových stránkách.

Děkuji, že jste věnoval těmto řádkům pozornost, a doufám, že nám, občanům České republiky, na ně odpovíte. S přátelským pozdravem Michal Maršík."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď? Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Pane poslanče, sociální demokracie po dlouhé diskusi a po dlouhém vyjednávání vstoupila do vlády menšinové s hnutím ANO také proto, aby tady nevznikla vláda, která bude závislá na hlasech SPD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za odpověď. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Skopeček a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pan poslanec Jan Skopeček není přítomen, takže dám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která má interpelaci na paní ministryni Alenu Schillerovou, která není přítomna v jednacím sále. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, opět jsem se znepokojením zaregistrovala článek poukazující na hospodaření s majetkem, který spravuje Lesní správa Lány spadající pod Kancelář prezidenta republiky.

Není to poprvé, není to naposledy, kdy se o hospodaření v rámci Kanceláře prezidenta republiky objevují zásadní pochybnosti. Připomínám třeba nedávnou reportáž v pořadu Reportéři ČT. Z té vyplývá podezření, že si z hradního rozpočtu a správy Hradu doslova udělali kasičku lidé kolem prezidenta Zemana. Ostatně sám pan premiér před časem prohlásil - cituji: Mynář a Nejedlý dělají byznys na hlavu státu a ředitel Lesní správy Lány je nepochybně Mynářův člověk. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP