(17.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Nejnovější kauza se týká podivných zakázek, resp. prodejů pro firmu, která je spolu s ředitelem Lesní správy obviněna v kauze revitalizace břehů vodní nádrže Klíčava. V tomto případě se jedná o prodej 17 tisíc kubíků vytěženého kamene v lánské oboře za více než poloviční cenu běžné ceny. Ano, víc než polovinu běžné ceny.

Vážená paní ministryně, tato zjištění považuji za velmi závažná. Jaké kroky hodláte z vaší pozice učinit? Připomínám jen, že Ministerstvo financí je ústředním orgánem správy pro hospodaření s majetkem státu a jako takové by mělo konat. Nebo budeme čekat na to, až pan Mynář, velmi zdatný obchodník, začne postupně rozprodávat lánský zámek? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož paní ministryně není přítomna, bude odpovězeno na interpelaci písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Vymazal s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, konopí je českým pacientům stále ekonomicky nedostupné a nepředepisuje ho dostatek lékařů. Chtěl bych se vás tedy zeptat na následující.

Za prvé, jak dopadlo mezivládní jednání mezi Českou republikou a Izraelem o školení českých lékařů? V odpovědi na mou minulou interpelaci jste mi sdělil, že lze očekávat proškolení patnácti českých lékařů. Podle našich informací dohodl s izraelskou vládou bývalý koordinátor Jindřich Vobořil proškolení těchto patnácti lékařů spolu s německými již na jaře. Vše však bylo nakonec v rukách úředníků Ministerstva zdravotnictví a někde se celý proces zastavil. Rádi bychom znali důvody tohoto zdržování. Jaké konkrétní kroky hodláte pro vzdělání lékařů podniknout nyní?

Za druhé, konopné léčivé přípravky stále nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, a to i když jsou dle vyhlášky v režimu individuálních úhrad. V praxi se tak ani nejtěžší pacienti k této látce nedostanou s odkazem, že ještě existují jiné léky, které jsou pro organismus ovšem často náročnější. Většinou jde o syntetické opioidy.

Pokud chybí klinické studie, neměla by je pro potřeby zrodu funkčního systému léčebného konopí v České republice zaplatit a dodat Všeobecná zdravotní pojišťovna? Řekněme si na rovinu, že již existují důkazy, že účinky konopí třeba u závažných forem roztroušené sklerózy jsou velice slibné. Proč není stát aktivní a nedopřeje těmto pacientům úlevu, když tradiční léčba tak často selhává?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za ty dotazy ke konopí. Musím říct, že konopí léčebnému se věnuji poměrně intenzivně. On ten příběh je už dlouholetý, ono to tady bylo ostatně již zmíněno. Budu postupovat po jednotlivých bodech, doufám, že na nic nezapomenu.

Pokud jde o Izrael, tato jednání pokračují, ale jsou komplikovaná tím, že došlo k personální obměně na Ministerstvu zdravotnictví, kdy to řešila paní Vedralová, která je nyní na Úřadu vlády. Tím, jak ona odešla relativně nedávno, je tam třeba, aby noví nástupci opět ty vztahy obnovili. Ale pokud mám informace, tak komunikace pokračuje.

My jako Ministerstvo zdravotnictví nyní zintenzivňujeme školení prostřednictvím českých lékařů, kteří mají z této oblasti zkušenosti, kteří preskribují již konopí, a to na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IPVZ, což je přímo řízená organizace Ministerstva zdravotnictví, která se zabývá vzděláváním lékařů obecně. A mj. tedy je tam kurz právě týkající se léčebného konopí. Tam toto školení probíhá právě prostřednictvím českých lékařů, kteří již konopí předepisují.

Co se týče úhrady ze zdravotního pojištění, o té nerozhoduje ministerstvo, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je v této věci vázán zákonem a podmínkami, které zákon stanoví. Je třeba říci, že SÚKL, a já jsem to i opakovaně říkal několika lidem, kteří se tím zabývají a kteří měli podobnou kritiku, skutečně dosud nedostal jasné podklady, řekněme jasné klinické studie, které by prokázaly účinnost a klinickou nákladovou efektivitu léčebného konopí, tak aby mohla být přiznána úhrada. V tomto směru konopí není nic odlišného od běžných léků.

A skutečně, když se podíváte na zákon, jak je nastaven, tak SÚKL musí vést správní řízení, v rámci kterého skutečně musí být předloženy klinické studie, musí být předloženy důkazy o účinnosti toho léčivého přípravku včetně léčebného konopí a doposud nikdo toto nepředložil. Zkrátka tady pravděpodobně ty studie nebyly zatím provedeny, byť tu byly různé snahy. Podle mých informací dokonce teď snad nějaké probíhají, ale zkrátka nejsou ještě pohromadě a SÚKL v tomto směru tedy nedisponuje těmito dokumenty, tak aby prokazatelně bylo doloženo, že konopí je účinné a nákladově efektivní, tak jak vyžaduje zákon, a jde tedy o účinnou terapeutickou intervenci. Musí to být založeno na evidence-based medicine, tzn. skutečně na postupech založených na důkazech. A tady zatím tedy tyto dokumenty chybí. To je velmi složitá debata. Je pravdou, jak říkám, dnes je snad situace taková, že někde ty klinické studie snad byly zahájeny, ale asi to bude ještě nějaký čas trvat, než budou dokončeny a budou moci být použity v rámci ono správního řízení. My nemůžeme určitě hradit něco, kde účinek není prokázán na bázi klinických studií. V tomto směru bohužel tomu tak není.

My diskutujeme o nějakých možnostech dostupnějšího konopí, o možnostech udělování licencí například i pro samopěstování konopí čistě pro léčebné účely u definovaných skupin pacientů, kteří by na bázi toho, že to skutečně doporučí lékař, nebo možná by tam byla nějaká revize, tak by dostali určitou individuální licenci třeba na omezený počet rostlin. Ale je třeba říci, že to je velmi složitá debata, protože na druhou stranu je tady argumentováno mezinárodním právem, mezinárodními úmluvami. Dokonce i Kanada, která je dnes velmi často zmiňována v médiích, která v zásadě rozvolnila pěstování konopí, tak je třeba říci, že je upozorňována na to, že porušuje mezinárodní smlouvy. Takže tam to mezinárodní právo je v tomto směru jednoznačné, že není možné samopěstovat konopí, že to musí vždy fungovat pod nějakou garancí státu. (Předsedající: Čas.) Ale diskutujeme o tom.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Moc děkuji za odpověď. Já právě vidím rozdíl mezi klasickými léčivy a konopím v tom, že konopí není nějaká chemická látka, kterou si někdo 20 let vyvíjel, patentoval a je potřeba ji důkladně prozkoumat. My víme, že konopí v určitých složeních funguje, a já se proto fakt ptám, proč tedy nezadáme studie vypracovat VZP.

A když už jste načal otázku samopěstování, tak se chci zeptat, když dnes víme, že v ČR je přes 800 tisíc lidí, kteří každý rok použijí konopí za nějakým léčebným účelem, chcete opravdu tu možnost samopěstování umožňovat jenom těm velice přesně definovaným skupinám pacientů? Není namístě umožnit to všem? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. K té první oblasti klinických studií, tam to bohužel tak nefunguje. Není možné, aby si VZP zadala vypracování klinické studie, to není běžné u žádných jiných léčivých přípravků. A byť samozřejmě vám přijde, že léčebné konopí je jiné, tak z pohledu zákona je to standardní léčivý přípravek jako kterýkoli jiný, byť samozřejmě má jiné složení jiného charakteru, ale vždy musí zkrátka tu účinnost prokázat. A funguje to standardně tak, že se to prokazuje na nějaké kohortě pacientů, jsou tam nějaké základní postupy, a vždy to funguje v rámci nějakého zdravotnického zařízení apod. Ale není možné, aby VZP si zadala vypracování klinické studie, protože to jí nepřísluší. VZP pouze pak hradí určitý lék i léčebné konopí, pokud úhradu přizná Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Tady to je spíš nějaká výzva, a jak říkám, podle mých informací už to snad někam směřuje, pro ty, kteří se věnují této oblasti, kteří se věnují preskripci léčebného konopí, aby zkrátka tyto studie provedli a mohly být pak na Státní ústav pro kontrolu léčiv předloženy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP