(17.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o to samopěstování, my se bojíme, obáváme se skutečně toho to rozvolnit nějak výrazně, protože na druhou stranu jsou tady prostě názory takové, že by mohlo dojít k obchodování s tím léčebným konopím, že by skutečně mohlo dojít k nějakému výraznějšímu rozvoji možná i drogového trhu a podobně, takže tady ten názor třeba Národní protidrogové centrály je velmi striktní. (Upozornění na čas.) My se bavíme o možnosti právě těch individuálních licencí pro definované skupiny pacientů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Ondřej Profant na pana ministra Jana Kněžínka. Připraví se pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Dobré odpoledne. Vážený pane ministře, v rámci příprav, kdy jsem chtěl pomoct se zjednodušením podnikatelského prostředí, jsem narazil na stanovisko vašeho ministerstva. A to stanovisko de facto popírá platnost a aplikovatelnost české legislativy. Konkrétně je zpochybněno evropské nařízení eIDAS, které je rozporováno ve stanovisku vašeho ministerstva k přípravě jedné směrnice Evropské unie, což mi přijde zcela absurdní. Toto stanovisko jsem vám již posílal, čili nebudu přesně citovat.

Nicméně chci se zeptat: Komunikují vaši úředníci s dalšími ministerstvy? Co na tento postup říká Ministerstvo vnitra, které se tady snaží připravit kvalitní eGovernment, pracuje na tom, a vy pak ve svých stanoviscích píšete, že to je vlastně nepoužitelné, to nebudeme používat? Tím chcete snad zpochybnit jejich práci? Popřípadě pokud je v legislativě opravdu nějaký problém, což nepopírám, že může být, tak nebylo by lepší zvláště od vašeho ministerstva, kdyby se takovou legislativu snažilo opravit, a nikoliv ignorovalo to, že je problematická?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane poslanče Profante, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ten problém je prozaický. Ta rámcová pozice, na kterou vy se ptáte a ve které je uvedena ona věta, že v České republice tak jako v některých jiných ostatních členských státech prozatím není zavedena elektronická identifikace, je v záhlaví datována datem 6. června 2018, to znamená, ta elektronická identifikace, kterou bychom potřebovali a o které se v tom dokumentu ze 6. června 2018 píše, vyplynula až z právní úpravy, která je účinná od 1. července 2018. Jinými slovy, ono je tam právě použito to kouzelné slůvko prozatím. To prozatím platilo v době, kdy ten dokument vznikal, nicméně posléze v důsledku pouhého plynutí času došlo k tomu, že se tedy změnila právní úprava, nabyl účinnosti zákon o elektronické identifikaci. A samozřejmě dnes již by se ten text psal pravděpodobně, nebo téměř jistě jinak.

K vaší otázce, jestli komunikujeme s Ministerstvem vnitra, tak ta je samozřejmě kladná. Dokonce i příprava této rámcové pozice stejně jako jiných rámcových pozic a na ně navazujících dokumentů prochází připomínkováním v souladu s příslušnou směrnicí pro přípravu dokumentů souvisejících s členstvím v Evropské unii. A i tento dokument byl právě proto, že se týká elektronizace, velmi detailně diskutován s Ministerstvem vnitra. A podstata té připomínky, proč je vůbec tahleta zmínka obsažena v tom dokumentu, ta je o něčem jiném. Jedná se o směrnici, která má zavádět digitální nástroje v právu obchodních společností. A nejde o nic jiného, než aby bylo možné založit online kapitálovou obchodní společnost, nebo i společnost akciovou, nebo s ručením omezeným, což v zásadě zrovna v České republice, tady jsme, byť neplatí to v řadě věcí, ale tady jsme poměrně průkopničtí, neboť právě zakládání těchto obchodních společností prostřednictvím notářského zápisu je vzorem i pro některé ostatní členské státy.

To znamená, ta obava naštěstí směřovala k tomu, aby všechny ostatní členské státy měly zavedeny nástroj, který vyloučí podvody při zakládání obchodních společností, popř. při změnách při zápisech do obchodních rejstříků, které se těch obchodních společností týkají, a to samozřejmě vyžaduje, aby ta směrnice byla jednoznačná a jednoznačně stanovila předpoklady pro to, jak se bude identifikovat. U nás to samozřejmě bude v souladu s nařízením eIDAS, resp. se zákonem o elektronické identifikaci, a tím nástrojem bude typicky občanský průkaz s elektronickým čipem.

Jinak pokud jde o to slovo prozatím, tak ono samozřejmě má i další význam. To, že 1. 7. nabyl účinnosti ten zákon, neznamená, že od 1. 7. mají všichni občanku s tím elektronickým čipem. Já jsem se ještě teď díval na svůj občanský průkaz, ten tedy elektronický čip nemá a je platný do roku 2026. Takže on ten náběh bude samozřejmě postupný.

Ale když se vrátím k podstatě vaší otázky, jde jenom o to, že ten dokument vznikl v červnu a ta úprava je z července.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Pane ministře, nicméně proto máme nějaký legislativní plán, proto schvalujeme velmi často zákony s jinou účinností, než je schválení, protože samozřejmě počítáme s nějakým dlouhodobým horizontem, zvláště pak u evropské legislativy. Takže my se bavíme o tom, že třeba přibližně šest let už víme, že prostě eIDAS bude platný, víme jeho přibližnou podobu, která se trošku ještě kodifikovala, ale prostě rámcový směr už byl jasný. Bavíme se o tom, že vaše ministerstvo posílalo pozici k návrhu evropské směrnice, která nejdřív bude účinná třeba za pět let, což i odpovídá na to, jak ti občané se budou identifikovat. Navíc nařízení eIDAS nemluví pouze o občanských průkazech, ale mluví i o dalších formách autentizace, autorizace (upozornění na čas), protože třeba v českém prostředí se mluví i o datových schránkách a podobně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Zareaguji na to velmi stručně. Ono je to spíš opravdu na dvojku ze slohu toho, kdo psal tady ten nelegislativní rámcový dokument. To vůbec nesouvisí s legislativou. Tady neexistuje žádná legislativa Ministerstva spravedlnosti, která by představovala jakoukoli překážku pro aplikaci toho zákona o elektronické identifikaci. A žádná taková úprava ani v budoucnu nebude prosazována. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský, připraví se pan poslanec Petr Pávek. Pane poslanče, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám za slovo. Dovolte, abych nejprve vyjádřil politování nad tím, že se pan ministr dopravy po zveřejnění okruhů k ústním interpelacím omluvil z jednání.

Vážený pane ministře, adresoval jsem vám už dvě písemné interpelace, ve kterých jsem vás žádal o konkrétní kroky, které ukončí provozování nelegálních billboardů. Odpověděl jste mi, že počet nelegálních billboardů nedokážete vypočítat, a uvedl jste několik stran argumentů, proč ministerstvo nemůže konat. Dnes jsem na tiskové konferenci představil přehled asi 150 nelegálních billboardů podél dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, na kterých se jejich provozovatelé obohatili od 1. 9. 2017, tedy od chvíle, kdy zákaz vešel v platnost, odhadem o 40 milionů korun, a to podle mého názoru v rozporu se zákonem. Vyzývám vás proto k podání žaloby na tyto provozovatele z důvodu nedovoleného obohacení. Navíc dodávám, že jsem zaznamenal instalaci nových nelegálních reklamních zařízení na mostech zbudovaných po roce 2016, k čemuž nejspíš musela být vydána příslušná povolení, což jasně odporuje zákonu.

Dovolte mi se proto vás otázat:

1. Podáte žalobu na provozovatele nelegálních reklamních zařízení z důvodu nedovoleného obohacení?

2. Bylo vydáno povolení k instalaci reklamního zařízení na mostu u obce Ostředek s označením D1-039? Pokud ano, kdo tak učinil? Kdo poté povolil uzavření dálnice, aby bylo umožněno navrtání mostní konstrukce zespodu?

3. Zde vám předkládám seznam 150 nalezených, pravděpodobně nelegálních billboardů a prosím vás, abyste se k nim jednotlivě vyjádřil, zda je podle Ministerstva dopravy billboard umístěn v souladu se zákonem, či nikoliv.

4. Jelikož pirátská strana zmapovala nelegální reklamní zařízení na dálnici D1, tak nepochybně i vy dokážete se svým aparátem lidí zmapovat nelegální billboardy na ostatních komunikacích. (Upozornění na čas.) Kdy mohu očekávat, že tak učiníte?

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP