(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji panu ministrovi. Já jsem na začátku řekl, že chápu, že se musí v podobných rozhovorech zjednodušovat. Já také ten rozhovor nekritizuji jako celek. Edukativní rozhovory jsou namístě. Nicméně je potřeba vidět i tu druhou stránku a to jsou ti zdravotníci. Jestliže jsou tady zdravotníci a ambulantní specialisté, kteří několik let byli regulováni zdravotními pojišťovnami, a pokud udělali něco nad 100 % své práce, tak to nedostali zaplaceno, tak pak samozřejmě se jich podobné zjednodušení velmi dotýká. Jestliže někdo řekne, že pokud udělá lékař desetkrát víc práce, tak že desetkrát víc dostane zaplaceno, tak je to prostě nesmysl a je to klamání veřejnosti. Já chápu, může se to stát, ale myslím si, že by si to v tom případě nemělo ministerstvo dávat na své webové stránky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem o odpověď? (Ano.)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Znovu říkám, já to samozřejmě s paní magistrou proberu, zeptám se jí, jak to bylo myšleno, a případně to můžeme nějak korigovat, v tom nevidím nějaký problém. Ale je třeba říci skutečně, že ten rozhovor je velmi dlouhý a toto je pouze jedna věta z rozhovoru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Vymazal, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane ministře, léčebné konopí u nás není k dostání ve vhodných lékových formách a ČR na nemožnosti exportu našeho konopí velmi pravděpodobně utrpí obrovské ekonomické ztráty. S dovolením tedy budu pokračovat ve svých dotazech týkajících se systému léčebného konopí v ČR.

Dotaz čtvrtý. Současný systém zadávacích řízení pro výrobu léčebného konopí je zcela nefunkční. Poslední veřejná zakázka na 40 kilogramů za čtyři roky se de facto zastavila po dodávce prvních 5 kilogramů, protože se na trhu objevilo levnější kanadské konopí stejné kvality. Český výrobce nemůže na snížení ceny nijak reagovat, protože jeho cena je fixní po dobu čtyř let. Nemyslíte, že je místo toho potřeba začít udělovat pěstitelské licence na základě prostého splnění daných kvalifikačních předpokladů a přenést riziko finanční ztráty ze státu na pěstitele tak, že stát zaplatí jen za skutečně prodanou produkci?

A poslední dotaz. Co nejdřív musíme umožnit export českého konopí do zahraničí. Evropský trh, který stále ještě teprve vzniká, je obrovskou příležitostí. V Česku mělo konopí dobře našlápnuto, abychom mohli mít svoji významnou ekonomickou komoditu. Bohužel díky nepochopitelné obstrukci Ministerstva zdravotnictví za současného stavu přicházíme o stovky pracovních míst a miliardy na daních. To se děje ve chvíli, kdy velké nadnárodní firmy investují například do zemí, jako je Uruguay, miliardy dolarů. Souhlasíte, že potřebujeme novelu zákona o návykových látkách, která umožní export českého konopí do zahraničí? A souhlasíte, že ji potřebujeme dřív, než se z centra výzkumu a inovace staneme popelnicí na odpadní předražené konopí z vyspělých zemí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, já myslím, že léčebné konopí je tématem dne, ale to je v pořádku a je to určitě důležitá věc. Je třeba říci, že v ČR v současné době, tak jak je systém pěstování konopí pro léčebné použití nastaven, je v souladu s mezinárodním právem. Tam vždycky musíme brát v úvahu skutečně, jak mezinárodní úmluvy regulují pěstování konopí, protože to není běžná rostlina. Je to považováno za omamnou psychotropní látku a v souladu tedy s mezinárodními úmluvami je takto i regulována.

V ČR je zajištěna v současné době fyzická dostupnost vypěstovaného konopí pro léčebné použití, tedy z domácích zdrojů. Je vítěz veřejné zakázky, která byla vypsána, vlastně ta první zakázka měla stejného vítěze, taktéž - firma Elkoplast ze Slušovic, která dodává léčebné konopí. To znamená, máme zde české konopí a taktéž se dováží konopí ze zahraničí, kde ta cena se řídí běžnými ekonomickými standardy, tedy nabídkou a poptávkou, to je jasné. To léčebné konopí ze zahraničí musí splňovat stejné kvalitativní požadavky jako konopí domácí. A já určitě jsem připraven zvážit, zda povolit distribuci případně pouze českého konopí a regulovat tím dovoz ze zahraničí, o tom se může vést debata, ale byla by nutnost změnit legislativní úpravu tak, abychom tedy měli pouze české konopí.

K vašemu návrhu, že by státní agentura vykupovala pouze aktuálně potřebné množství, nelze úplně z pozice mezinárodního práva vyhovět, protože Státní agentura pro léčebné konopí při SÚKL musí vykoupit veškerou vypěstovanou úrodu splňující kvalitativní požadavky. Je to vlastně obrana proti vytváření nadbytečných zásob návykových látek. Takto i hovoří mezinárodní smlouva, že skutečně musí pouze to, co je možné spotřebovat, a musí tedy vykoupit veškerou úrodu. Nemůže někde nechat nějaké zásoby volně. Takže tak je to nastaveno, aby se s těmi zásobami samozřejmě pak nemohlo případně nějak obchodovat nelegálně.

Konopí pro léčebné účely je uvolněno pouze v několika zemích Evropy, to je také třeba říci, není to úplně běžné. My se samozřejmě snažíme, aby bylo zajištěno dostupné konopí pro léčebné použití pro české pacienty. Já už jsem o tom hovořil v té první interpelaci. Musím říci, že debata o tom, jestli by měl být povolen vývoz českého konopí, už je tady nějaký čas. Zatím tedy jsme nezaznamenali nějakou zásadní poptávku, že by někdo přišel a měl skutečně zájem o české konopí. Tuto poptávku nemáme, ale samozřejmě nebráníme se diskuzi o tom, že bychom to v budoucnu umožnili opět v souladu s mezinárodním právem, kde by bezesporu muselo toto probíhat skrze státní agenturu. Asi by nebylo možné, aby s tím konopím volně obchodoval jakýkoliv soukromý subjekt. Muselo by to stále být pod státním dohledem. Takto hovoří právě mezinárodní smlouvy, které jasně říkají, že pěstování a jakékoliv nakládání s touto omamnou psychotropní látkou musí probíhat pod dohledem státu. Tam to není možné rozvolnit tak, že by s tím nakládal jakýkoliv subjekt bez omezení. Takže to je třeba vzíti v úvahu.

My o léčebném konopí, když to řeknu obecně, velmi diskutujeme v poslední době, protože vnímáme to, že ten systém není v některých ohledech úplně dokonalý, byť objektivně je řečeno, a na datech je to vidět, že počet třeba preskribujících lékařů stoupá v čase, stejně tak stoupá i objem předepsaného léčebného konopí, což je pozitivní zpráva, a možná je to dáno i tím, jak jsem hovořil v odpovědi na první interpelaci, že se tady klade trošku větší důraz na edukaci lékařů, ale stále samozřejmě jsme možná ne úplně na tom potenciálu, který existuje. Ale jak říkám, musíme se stále řídit mezinárodním právem. A znovu opakuji, my uvažujeme o individuálních licencích jako o jedné možnosti (upozornění na čas), jak to zpřístupnit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Doplňující otázka. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Pane ministře, já mám pocit, že jsme dneska svědky situace, kde SÚKL vlastně, protože potřebuje vykoupit všechno to konopí naráz a musí za něj ručit, tak mu vyhovuje vlastně vás neustále krmit dokola argumenty o tom, že o konopí není zájem. Nemáte pocit, že touhle obranou proti tvorbě příliš velkých zásob omamných látek dojde k tomu, že prostě ČR bude poslední v Evropě, kdo bude mít funkční systém léčebného konopí? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch To je samozřejmě velmi složitá otázka. Když se dívám vůbec na tu situaci, která je třeba v Kanadě, kdy velmi nedávno tam došlo k významnému rozvolnění vůbec pěstování konopí pro, řekněme, rekreační účely, tam už to není ani otázka léčebného konopí, tak sám si kladu samozřejmě dotaz nebo otázku ve smyslu, kam ta regulace půjde dál. Na druhou stranu, jak říkám, stále zde existuje mezinárodní právo a to asi musíme respektovat, byť se nám třeba nemusí líbit. My se snažíme v rámci toho, jak systém dnes funguje, mezinárodní smlouvy respektovat a uvidíme, jak se bude vůbec ta situace vyvíjet do budoucna. Možná, že dojde k nějakému většímu rozvolnění, ale zase na druhou stranu je třeba říci, že skutečně těch států, které mají dnes léčebné konopí i v Evropě, je zatím velmi malé množství. Není to běžné. Není to věc, která by byla nějak zásadně rozšířená.***
Přihlásit/registrovat se do ISP