(17.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Česká republika tehdy byla jedna z prvních, dnes je dostupné ještě v Německu, samozřejmě v Nizozemsku, možná ještě někde jinde, ale těch států zatím je velmi malé množství. Což také o něčem svědčí, protože kdyby to bylo tak v pořádku, tak asi by to léčebné konopí bylo už dneska rozšířeno mnohem více v rámci Evropy, ale to, že státy toto nepovolují, tak také asi je určitý znak něčeho. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Než přistoupíme k další interpelaci, načtu omluvu pana ministra Jana Hamáčka od 17.45 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka. Ten není v sále, tudíž jeho přihláška padá a paní Věra Kovářová, interpelace na nepřítomného pana ministra Jana Hamáčka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s problémem odchodného a odměny uvolněného starosty při jeho přechodu na post neuvolněného místostarosty. Je známým faktem, že v naší zemi máme mnoho zkušených a schopných starostů, kteří vedou svou obec či město několik volebních období. Takto úspěšný starosta, který by rád následně předal vedení obce někomu dalšímu, předal mu drahocenné zkušenosti a znalosti, dokončil rozběhlé projekty, je konfrontován s nepříznivými podmínkami.

Dám vám zcela jasný příklad. Uvolněný starosta přechází na post neuvolněného místostarosty, aby mohl nového starostu tzv. zaučit. Bohužel při takovém postupu si výrazně finančně pohorší, protože obsazením neuvolněné funkce s minimální odměnou ztrácí nárok na odchodné z postu starosty. Obávám se, že takové nedůstojné podmínky demotivují starosty, aby své dobře spravované obce či města kontinuálně předali další generaci.

Pane ministře, nešlo by s těmito pravidly, která podle mne jsou jednak nedůstojná, jednak neefektivní, něco udělat? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na otázku bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, v posledních měsících jsem se v novinách několikrát dočetl o tom, že Ministerstvo vnitra v dražbách odprodává všemožné zboží, které bylo zabaveno Policií České republiky. Mimo jiné se v těchto zprávách psalo o tom, že dochází také k prodeji vybavení zabaveného při památné razii proti growshopům, které je mj. vhodné pro pěstování konopí, což byl původní důvod zabavení tohoto zboží. Měl bych na vás proto dva dotazy.

1. Nepřijde vám naprosto nesmyslné, aby Policie České republiky zabavila nějaké zboží, protože pomocí něj údajně měla být spáchána trestná činnost, a vzápětí jej se slevou jen tak někomu prodala? Domnívá se snad Ministerstvo vnitra, že si takové zboží ti kupci doma postaví na poličku a budou se na něj dívat?

2. V roce 2014 se v médiích objevila také informace o tom, že zabavené vybavení z growshopů bylo nabídnuto České zemědělské univerzitě. Zjišťoval jsem si to a univerzita dosud naprosto žádné takové vybavení neobdržela. Místo toho je toto vybavení dále prodáváno mimo akademickou sféru, aby následně mohlo být znovu zabaveno a znovu zpeněženo. Můžete mi sdělit, jak je možné, že po čtyřech letech stále k žádnému transferu těchto věcí směrem k akademikům nedošlo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně. Pravděpodobně poslední interpelace, paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat na objasnění situace ohledně fungování Pošty Partner. Česká pošta totiž oznámila pozastavení programu Pošty Partner, avšak např. na Plzeňsku nadále dochází k poměrně nátlakovému přesvědčování místních samospráv. Mohl byste mi vysvětlit, jak mohlo k této rozporuplné situaci dojít?

Dále bych se vás chtěla zeptat na budoucnost projektu Pošty Partner. Z vašich vyjádření jsem vyrozuměla, že tento projekt podporujete a považujete za úsporný a efektivní způsob fungování pošty v místě bydliště občana. Osobně jsem se ale setkala i s negativními zkušenostmi Pošty Partner, kdy např. v některých obcích má otevírací hodiny pouze okolo 15 hodin týdně, což je pro pracující občany málo. Musím se proto zeptat, jaká je budoucnost tohoto projektu. A změnil se váš názor na něj? Předem děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno písemně. A jelikož ještě není 17.55 hodin, tak můžete přednést poslední interpelaci na pana ministra Petříčka. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře. Má interpelace směřuje na koordinaci naší zahraniční politiky, konkrétně na koordinaci mezi úřadem prezidenta republiky a Ministerstvem zahraničí. Případů, kdy jedna větev výkonné moci má jinou zahraniční politiku než větev druhá, máme nespočet. Přispívá to pouze k nečitelnosti a nepředvídatelnosti české zahraniční politiky a věřím, že se mnou budete souhlasit, že to není dobře.

Vážený pane ministře, jakými způsoby či nástroji se chystáte koordinovat zahraniční politiku s panem prezidentem? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, já prosazuji a v několika nedávných projevech jsem také zmínil opakovaně, že naše zahraniční politika by měla být založena na tzv. třech K: na kontinuitě, což znamená, že budeme navazovat na dlouhodobé priority, na naši zahraničněpolitickou koncepci, kterou máme už od roku 2015, zároveň byla postavena na koherenci, kterou rozumím zejména koordinaci stanovisek a diskusi mezi nejvyššími ústavními činiteli. Nejedná se pouze o pana prezidenta, jedná se o další ústavní činitele. Dalším východiskem mé zahraniční politiky je také konsenzus, kterým myslím, že to je vedení debaty o klíčových otázkách, tématech napříč politickým spektrem, a myslím, že to je zásadní také i s veřejností.

Nicméně co se týče zahraniční politiky České republiky, jak sama víte, je ústavně odpovědná vláda České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí je hlavním koordinačním orgánem zahraniční politiky naší země a já věřím, že v tomto budeme i nadále pokračovat. Ministerstvo chce být aktivním tvůrcem zahraniční politiky. My se v tuto chvíli např. začneme věnovat revizi právě té zmíněné koncepce zahraniční politiky z roku 2015, protože nás k tomu zavazuje revizní klauzule, která je v ní obsažena. Mým cílem je skutečně velmi pravidelně hovořit se všemi ústavními činiteli, tak abychom nalezli shodu na našich zahraničněpolitických prioritách. Myslím si, že základem byla již schůzka ústavních činitelů v září letošního roku, kde se podle mě podařilo vyjasnit některá témata, nalézt shodu v prohlášení se připojit k řadě důležitých priorit počínaje Ruskem, situací v Izraeli apod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Jen bych se ráda ještě tedy poptala, co mi přišlo z minulosti zarážející, že některým zahraničním jednáním prezidenta nebyla přítomna tamní diplomatická reprezentace České republiky a jediný doprovod pana prezidenta tvořili pouze pánové Nejedlý nebo Mynář. Proto se tedy ptám, zda budete vůči panu prezidentovi trvat na přítomnosti našich diplomatů při jeho setkání se zahraničními státníky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Budu od pana prezidenta chtít, aby naši diplomaté byli účastni jeho zahraničních cest, stejně tak jako cest či delegací Senátu a Poslanecké sněmovny. Myslím si, že jednak je to kvůli tomu, že mohu nabídnout znalost daného teritoria, mohu nabídnout odbornost, a hlavně je to také o tom, abychom transparentně si tady mohli předat informace o tom, co vlastně bylo na našich zahraničních cestách řečeno, jaké byly výsledky těchto cest.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož byl naplněn čas pro ústní interpelace, končím dnešní jednací den. Budeme začínat zítra v 9.00 hodin ráno bodem 172 Slavnostní připomenutí 28. října 1918. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP