(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Hniličku, připraví se pan poslanec Rais - s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Milan Hnilička: Děkuji. Já bych jenom v krátkosti reagoval na své předřečníky. Co se týká podvýboru, my jsme to tam dvakrát konzultovali, novelu jsme tam probírali a jedno z témat, abych nebyl moc dlouhý, byla právě pozice předsedy. Zaznělo tam, že je pro nás důležitá stabilita právě pozice předsedy, aby nebyl politicky měněn ať už s novou vládou, nebo za jakýchkoliv politických podmínek. Tudíž toto téma tam zaznívalo velmi silně a shodli jsme se na tom, že ano, chceme vytvořit silnou pozici, nicméně ta pozice pro mě byla nakonec vytvořena standardně. Dovolím si citovat: "Předseda je odvolatelný, pokud porušil své povinnosti vyplývající ze své funkce zvlášť hrubým způsobem." Já si myslím, že to by mohlo být dostačující. "Nebo pokud není schopen vykonávat svou činnost šest měsíců." To je asi má reakce na to.

Chtěl bych říct, že rozhodně jsme si novelu nevytáhli z kapsy, ale jednali jsme na podvýboru pro sport dvakrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím pana poslance Raise. Připraví se pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Přeji dobrý den. Tady už byla řeč o agenturách GAČR a TAČR. V rámci Ministerstva školství je taky Národní akreditační agentura, která možná dává důležitější věci, než jsou peníze. Umožňuje v podstatě práci tisícům, desetitisícům univerzitních lidí, aby fungovali, aby plnili svoji funkci. Mluvím o tom z toho důvodu, že ten model vedení agentury se v podstatě dá... nechci říct opsat, ale využít. V rozpravě jsem vlastně nic jiného konkrétního neslyšel, tedy v oblasti výtek, že je to otázka odvolatelnosti a neodvolatelnosti vedení agentury. To si myslím, že všechny věci, které tady šly, se dají v podstatě v podvýboru a ve školském výboru dále řešit. Čili já si myslím, že není důvod to lidově řečeno podřezávat, nýbrž je lepší to posunout a tam diskutovat ve druhém čtení.

Protože tady už taky něco pamatuji, tak za poslední čtyři roky si vzpomínám, jak jsme dělali Agenturu pro vědu a výzkum, to bych tady nerad vytahoval. V tom je přece vidět výrazný rozdíl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. Dovolím si podotknout, že jsme teprve v začátcích rozpravy. Prosím pana poslance Klause, připraví se pan poslanec Vácha s faktickou.

 

Poslanec Václav Klaus: Já využiji faktickou poznámku k tomu, k čemu slouží, reakci na své předřečníky.

Nejprve na pana poslance Raise. Já se tedy upřímně domnívám, že zrovna Národní akreditační agentura je odstrašujícím případem nezávislosti agentury v prostředí českého školství. Máme díky tomu 81 vysokých škol. Vždycky bych hájil myšlenku, že to má být jeden odbor na ministerstvu. Opakovaně jsem to i psal, a dokonce i za panování paní ministryně Valachové, kde mě nikdo nemůže podezírat, že bych tam měl nějaké mocenské sympatie, kdo o tom má rozhodovat. Skutečně stát má být jednoduchý, chovat se jednoduše.

Druhá věc. Zareaguji na pana poslance Vondráka. Dejme ty peníze pryč od rukou politiků. Opět, já s tím nesouhlasím. To jsou peníze lidí, daňových poplatníků. My je tady teď zastupujeme. Můžeme tomu říkat pejorativně politici, ale tady ten návrh zákona tam taky zavádí, že v orgánech je pět členů jmenovaných ministrem školství, obrany, vnitra a tak dále a pět poslanců. Jsou to také nějakým způsobem politici, akorát je to desetkrát složitější. Normální věc je, že vláda pracuje, parlament ji kontroluje, kritizuje, ministr kontroluje svoje příslušné odbory a ty dělají koncepční práci, dělají ji léta, ti lidé jsou vyměnitelní, je tam politická vůle. A skutečně tento zákon má být vládním zákonem, nikoliv poslaneckou iniciativou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance Váchu. Připraví se pan poslanec Rais.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Budu reagovat na kolegu Raise, na oba kolegy akademiky. Já bych nesrovnával tuto agenturu s agenturami GAČR a TAČR. Přece jenom do těch vědeckých agentur jdou ty nejexcelentnější projekty. Ti vědci ten projekt musí napsat, obhájit, musí mít nějaké předchozí výsledky a podobně. Kdežto tahle agentura bude nejenom na ten vrcholový sport, ale bude i na sport na té základní úrovni. Budou rozdávat peníze do různých klubů, kde bude dvacet třicet dětí, a budou si chtít koupit žíněnku a budou muset provozovat ten klub každý rok pravidelně a peníze půjdou hlavně na tu jejich činnost, na zaplacení nějakého trenéra. Takže to srovnání mezi GAČR, TAČR a touto agenturou není, myslím, úplně správně.

Co se týče akreditační agentury, máme už Národní akreditační úřad, který je vyčleněn z Ministerstva školství, takže tam to srovnání už taky pokulhává.

Já se pak možná přihlásím k dalším výtkám. Jenom když už tady jsem, bych souhlasil prakticky se všemi výtkami, které tady byly řečeny všemi předřečníky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Rais. Máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Co se týká kolegy Klause vaším prostřednictvím, v podstatě tady prezentoval přesně diskusi, která může proběhnout někde na nějakém výboru nebo podvýboru, jestli má být pět politiků ve správní radě, nebo čtyři, nebo šest. To je přesně ten prostor na to, abychom se o tom bavili.

Co se týká pana kolegy Váchy, asi jsme si špatně rozuměli. Já bych to zpřesnil. Mně šlo samozřejmě o formální strukturu výstavby agentury, mně nešlo o procesy, které budou probíhat vevnitř. Patřím mezi zastánce toho, že si myslím, že Národní akreditační agentura byl krok správným směrem, protože to skutečně přineslo v podstatě daleko větší stupeň volnosti pro vysoké školy, než byl minule. S tou volností samozřejmě souvisí taky zodpovědnost, musí se chovat adekvátně, daleko zodpovědněji než dřív, když byl nějaký centrální orgán.

A když už jsme u těch filozofických kroků, toto odpovídá liberálnímu přístupu, aby řízení šlo dolů a nebylo rozhodováno někde svrchu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý večer. Technická z místa. Prosím. Faktická poznámka.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Jestli tedy nikdo nebyl přihlášen. Já jsem za vámi mohl jít a říct to, ale chci, aby to bylo na záznam. Ty kontrolní mechanismy v grantových agenturách, ti lidé, kteří jsou v kontrolních orgánech grantových agentur, jsou vybíráni z odborníků a jsou schvalováni Poslaneckou sněmovnou. Kdežto tady ten kontrolní orgán té nové agentury bude čistě v pravomoci koalice. Budou tam zástupci z ministerstev a budou tam zástupci poslanců. Půjde tam pět poslanců, ale ty poslance si tam najmenuje Poslanecká sněmovna a samozřejmě Poslanecká sněmovna může najmenovat jenom poslance z koalice, může najmenovat poslance z opozice, ale vždycky to bude majoritně pod správou vlády nebo koaličních, nechci říct, sil, poslanců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Milan Hnilička.

 

Poslanec Milan Hnilička: Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího, pana kolegu Váchu. Ten kontrolní orgán je tam tak trošku navíc, protože pokud vím, tak tady máme NKÚ a Ministerstvo financí, které především bude tento orgán kontrolovat. Tudíž to byla vůle předkladatelů dát tomu ještě větší váhu, aby transparentní rozhodování o dotacích a o penězích nás všech bylo posíleno. To byl ten účel. Pokud se ve výborech, podvýborech, pokud projde to prvním čtením, rozhodneme tento orgán zrušit nebo prostě nějak upravit, tak to je ten prostor, kde to můžeme udělat. Je to samozřejmě živý materiál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP