(17.30 hodin)
(pokračuje Hnilička)

Já si myslím, že je také potřeba vnímat také to, a proto jsem jmenoval ty velké organizace, že tato agentura je dělaná pro sportovní prostředí. Pro ně my přidělujeme ty peníze. Je to novela o podpoře sportu, ne o restrikcích sportu. A tyto organizace se jasně vyjádřily, tudíž pojďme se vrátit k jádru věci. Tato agentura je nabídkou pro to sportovní prostředí, aby se mohlo rozvíjet, abychom jim vytvořili podmínky pro to, abychom mohli sportovat všichni, aby právě naše děti mohly začít sportovat více. A tyto detaily, o kterých se tady zmiňujeme, pojďme řešit ve výborech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Mám tady dvě přihlášky faktických poznámek. První je pan poslanec Vácha. Připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec František Vácha: Děkuju za slovo. Samozřejmě já podporuji to, a myslím si, že to tu všichni vyjádřili, že nějaká změna ve financování sportu by měla být. Ale stejně jak to tu říkal pan kolega Bartoň a myslím, že i kolegové z ODS, ve chvíli, kdy to bude agentura, tak rozdělování současných myslím šesti miliard korun prostě bude v moci nebo v rukou pár vyvolených lidí, bude je kontrolovat nějaký kontrolní orgán, který najmenuje Sněmovna a ministři. A my, kteří budeme schvalovat státní rozpočet, nad těmi šesti miliardami nebudeme mít už žádnou kontrolu. Nedělám si nějakou iluzi, že bychom měli kontrolu nad finančními prostředky, které tečou třeba na ministerstva, to ne. Ale pořád můžeme ty ministry interpelovat, můžeme za nimi chodit, můžeme je nějakým způsobem vláčet médii. Tak to bychom mohli toho předsedu samozřejmě taky. Ale přece jenom ten mechanismus kontroly ministerstva a nějaké vládní agentury na úrovni Poslanecké sněmovny je diametrálně odlišný od situace, kdy to bude ministerstvo a kdy to bude agentura. A to jsou ty detaily, o kterých bychom se možná měli bavit na výboru, anebo, jak to už navrhovali předřečníci, by se o nich měl bavit navrhovatel třeba s vládou, případně pokud by prošlo to přepracování. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivo Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Takže stručně. Já si myslím, že úkolem těchto agentur je provést výběr subjektů, kterým potom přiřkneme ty dotační prostředky, finanční podporu. Čili já bych se prosím vás bránil pojmu excelence, stejně jako bych se bránil tomuto pojmu u grantových vědeckých agentur, kde to taky není vždycky nutně o excelenci, ale je to vždycky o jakési relevanci, kam ty peníze chceme dát, za jakým účelem. Ale není smyslem vést tady tuto diskusi. Myslím si, že od toho jsou výbory. Ale proto bych chtěl, abychom to do těch výborů posunuli, abychom se o tom začali bavit. Takže to už je moje poslední připomínka. Dejme to skutečně do té odborné diskuse, aby to nějakým způsobem mohlo proběhnout, protože se domnívám, že právě teď se ty peníze pro sport rozdělují pro mě neznámým způsobem. A my máme pokaždé na kraji každý rok velký problém, komu ty peníze máme dát, na základě jakých kritérií. To je nesmírně komplikovaný proces. A já budu jenom rád, když mi něco takového jako agentura pro sport k tomu pomůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Milan Hnilička s faktickou poznámkou. A připraví se pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Milan Hnilička: Omlouvám se. Nechtěl jsem dneska moc vystupovat. Ale k té kontrole. To je naprosto zásadní. A já jsem tady četl v té své řeči, v jednom roce, nebudu jmenovat, došlo ke kontrole, ke dvěma kontrolám ve výši 15 milionů ze 3 miliard. A to bylo na ministerstvu. Tak o jaké kontrole se bavíme, že nad tím máme kontrolu? To je jeden z důvodů, proč vlastně jsme tady. Jinak jsme se neměli možná ani o čem bavit. A to bylo ještě před tou aférou s těmi dotacemi. Tudíž nebavme se o tom, že doteď Poslanecká sněmovna měla kontrolu nad tím, jakým způsobem se dotace do sportu přerozdělují.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Budu mluvit na předřečníka pana Vondráka, na jeho apel: dostaňte to do výborů a tam se tomu budete odborně věnovat. Jako čemu proboha? Jako tomu, jestli tam bude pět poslanců, nebo čtyři v tom dozorčím orgánu? Nebo jestli tam bude jmenovat ještě ministr zemědělství jednoho člena? Vždyť tam nic odborného není! To je čistě technicistní novela, že vzniká státní orgán a nějaké stanovy, že má předsedu a místopředsedu. To je první bod.

A druhý bod. Pro mě teď peníze do sportu tečou neznámým způsobem. A tady z té novely zákona jste se dozvěděl něco o tom, jak tečou peníze? Tam o tom není ani slovo. Ten zákon o tom vůbec není. Tak se trošku ohrazuji proti těmto argumentačním faulům. Bavme se tedy o tom, jestli má smysl, aby vláda neměla ministerstva a vznikaly další a další agentury. Tuhle debatu beru, chápu, že někdo má jiný názor. Ale nemaťme veřejnost něčím o aférách ve sportu a podobně, protože tento zákon není o aférách ve sportu. Tento zákon je o vzniku Národní agentury pro sport, která bere vládu nad sportem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a částečně Ministerstvu vnitra a Ministerstvu obrany. Tak veďme tu debatu skutečně konkrétně a neházejme tady takovými věcmi, které v tom zákoně nejsou. Měly by tam případně být. Ale nejsou tam.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivo Vondrák.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Aby bylo jasno panu předcházejícímu předřečníkovi, chci říct, tento zákon definuje, jak vytvořit nástroj, který bude ty finanční prostředky rozdělovat. To je účelem. Takže prosím vás, tady jako pojem manipulace zjednodušeně nepoužívejme. Chovejme se trošku na úrovni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A nyní se vracíme do obecné rozpravy. Slovo má pan poslanec Karel Krejza. Připraví se pan poslanec Jakub Janda.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já sice nejsem olympijský vítěz jako jeden z předkladatelů zákona ani jsem nevyhrál světový pohár jako Jakub Janda, který bude za mnou mluvit. Ale zato se dvanáct let věnuji tomu, že podporujeme na komunální úrovni sport. Je to z veřejných prostředků a ta problematika opravdu jednoduchá není. Není. Podle mého názoru není možné vytvořit zcela transparentní, nebo resp. jednoznačná pravidla tak, abychom vyloučili lidský faktor. To prostě nejde. Neumím si to představit. Nevymyslel jsem to. Asi to nevymyslel nikdo. Zatím. Protože pokud by takový návrh tady byl, tak jak jsem souhlasil se všemi svými předřečníky, tak bychom se asi shodli a prohlasovali bychom to jednohlasně, všechno by bylo ideální, ale to bohužel nenastane.

Neměl jsem pocit, že bych absolutně s nějakým argumentem z mých předřečníků nesouhlasil. Ovšem můj závěr je jiný. Jsem zvyklý riskovat. Pro mě je podpora sportu důležitá. A všichni víme, že je třeba změnit financování sportu. Nemyslím si, že je možné dát do zákona ta pravidla. Myslím si, že pak kolega Klaus asi, nevím, jestli je to schopen do zákona dát. Já si to nemyslím, i když nejsem legislativec.

Jenom o čem se bavíme. Sport vytváří z výkonu našeho hospodářství zhruba 2,7 %, 5 % dělá Škoda Auto. To je opravdu jako veliký podíl na HDP. Když započítáme multiplikační efekty, tak je to 300 miliard korun ve výkonech a 65 miliard korun příjmy do veřejných rozpočtů. To jsou obrovská čísla. Já bych klidně podpořil založení Ministerstva sportu. Ale bohužel takto ta situace dneska nestojí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP