(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Když tady slyším, že podpis tohoto paktu je prvním krokem k vstupu do eurozóny, tak jenom připomenu poslední průzkum veřejného mínění v ČR, a to že 73 % občanů ČR nechce vstoupit do eurozóny. Takže si myslím, že bychom měli také vzít na zřetel to, co si myslí tito lidé, kteří nás sem poslali. A to si myslím, že je důležitější než to, co si myslí někteří lidé úplně někde jinde než v ČR. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Jednu větu. Já už jsem všechny argumenty, co tady padly, byly řečeny, na všechny jsem reagovala. Prosím vás, přečtěte si programové prohlášení této vlády. Je v něm jasně napsáno, že tato vláda vstupovat do eurozóny nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Ano, už stokrát tady bylo řečeno, že tento závazek neznamená, že je závazkem vstupu do eurozóny. Ale musím přiznat, že jsem překvapená, prostřednictvím pana předsedajícího, že mě překvapila slova pana kolegy Foldyny, protože já jsem čekala, že sociální demokracii bude záležet na zaměstnanosti, růstu mezd, na tom, aby se nám dařilo dobře. A ať již jsme v eurozóně, nebo jsme mimo eurozónu, tak my jsme totiž na tu eurozónu nesmírně blízce navázáni. U nás vlastně velká část HDP vzniká právě díky exportu do eurozóny, na exportu do eurozóny jsou závislí naši podnikatelé a vzniká díky tomu mnoho pracovních míst. Myslím, že je v našem zájmu, aby eurozóna byla v co nejlepší kondici. A jsem přesvědčena, že je v našem zájmu, pokud chceme být i nadále zemí, které se bude dobře dařit, kde budou pracovní příležitosti, abychom byli provázáni s eurozónou ještě blíže, protože to je v našem i ekonomickém zájmu. Zkrátka eurozóna patří k tomu, vlastně k nejbohatší části světa. My jsme provázáni v rámci EU s touto částí západní Evropy. A jsem přesvědčena, že je v našem zájmu, je v zájmu českých občanů, abychom se více integrovali, protože zkrátka je to dobrým předpokladem pro to, aby se nám dobře dařilo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vás jenom seznámím s dalším postupem diskuse. Budou následovat faktické poznámky pánů poslanců Skopečka, Munzara, Veselého, Peksy. Dále jsou s přednostním právem do rozpravy přihlášeni pan ministr Petříček, pan předseda Farský, v tomto pořadí. A pak budou následovat poslanci, kteří se přihlásili písemně. Takže následuje faktická poznámka pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem disciplinovaně asi půl hodiny přihlášen, aniž bych se dostal ke slovu. Já teď nebudu říkat argumenty, které budu říkat ve svém standardním vystoupení proti fiskálnímu paktu, ale rád bych zareagoval na paní ministryni financí, která to řekla, abychom si přečetli programové prohlášení vlády, kde je, že ČR nechce vstoupit do eurozóny. Kdybychom měli dát na vaše programové prohlášení, už třeba té předchozí vlády, tak tu dávno nemáme superhrubou mzdu třeba, máme nižší daně. Nic z toho, co jste napsali do programového prohlášení, se nestalo. Určitě jste tam měli napsáno, že uděláte důchodovou reformu. Také ji tu do dneška nemáme. Takže pokud bychom měli spoléhat na programové prohlášení, tak to už jsme jednou nohou v euru dneska.

Já prostě musím vnímat rozporuplná prohlášení pana Andreje Babiše. V jedné chvíli prostě chtěl euro, v druhé chvíli, kdy průzkum veřejného mínění ukázal, že to lidé nechtějí, tak obrátil. A já se obávám, že tuto nekonzistenci od něj můžeme očekávat v leckterých případech, euro nevyjímaje. Takže to pro mě opravdu argument není.

A k paní kolegyni Langšádlové prostřednictvím předsedajícího. To, že jsme s eurozónou provázáni, je normální život. Naši exportéři exportují do eurozóny, každým rokem tam exportují více a více. Objemy jsou rekordní a je to bez eura a je to bez fiskálního paktu. Naši obchodní provázanost s eurozónou dělají podnikatelé, kteří dělají byznys, a nic jim v tom nebrání, že mají českou korunu, a vůbec k tomu nepotřebují žádný fiskální pakt, který o tom opravdu není. Jsou to liché argumenty. Vraťme se k podstatě věci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Munzara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já chci zareagovat na pana kolegu Volného, který, koukám, odešel. Takže prosím, pane předsedající, vyřiďte mu, že mi nikdo žádné papíry nedával. Já jsem si vytiskl toto vyjádření, já jsem ho tady citoval už i v prvním čtení. A mě opravdu zajímá to vnímání vlády. Já chápu, že už se třeba nestihne vstoupit do eura. Mě zajímá, jestli vláda připravuje, když toto má být první krok, ještě další kroky a podobně. Já mám názor opačný. A říkám tady svoje názory. A když nejsou argumenty, tak tady přichází osobní napadání. A já si myslím, že je to zbytečné. Tak to prosím vyřiďte, pane předsedající, panu poslanci Volnému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Veselý, po něm pan poslanec Peksa. Faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já vaším prostřednictvím musím reagovat na Helenu Langšádlovou, byť se často shodujeme. Chápu, že ji vystoupení kolegy Foldyny může provokovat. Nicméně dneska neřekl nic tak strašného podle mého názoru. On samozřejmě je názorově jinde než já k Evropské unii. Česká strana sociálně demokratická je proevropskou stranou, to je známá věc, tam není žádná pochybnost. A on řekl jenom fakt, na kterém ale musíme pracovat.

Drtivá většina občanů ČR, a opravdu drtivá, si nepřeje vstup do eurozóny v tuto chvíli. Proč? Protože nikdo jim nevysvětluje, co jim to přinese dobrého, a všichni mají pocit, že jim to přinese něco špatného. Na tom musíme pracovat, dneska jsme na tom společně pracovat začali. A prosím, berme Českou stranu sociálně demokratickou jako stranu, která vidí naši budoucnost, budoucnost naší země jednoznačně v EU. Jako stranu, která ví, že bez existence, naší existence v EU nebudou růst mzdy, nebude růst hospodářství a budeme se koukat na záda takových zemí, jako je Bulharsko, Rumunsko, budeme si říkat, že se nám nevzdalují tak moc, a budeme rádi, že jsme na tom líp než Bělorusko a Moldávie. My si to uvědomujeme a tak to je a u nás to jiné prostě není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Peksa s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Já bych v první řadě chtěl poděkovat svým kolegům z ODS, že tady iniciativně otevřeli otázku vstupu do eurozóny. Je to nepochybně zajímavé. Já si myslím, že to je podstatně složitější debata, protože my bychom si napřed měli ujasnit, jestli a jak dosáhnout toho, aby ta eurozóna měla funkční kontrolní a stabilizační mechanismy, aby se neopakovala krize z roku 2008. Potom se můžeme bavit, jestli má smysl vstupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Další faktická poznámka zde není, takže přistoupíme k těm, co jsou přihlášeni do obecné rozpravy. Nejprve s přednostním právem vystoupí pan ministr Petříček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych do té debaty rád vstoupil s tím, že bych chtěl zdůraznit, že ČR je v současné době posledním členským státem EU kromě vystupující Velké Británie, který dosud není její smluvní stranou. Přístup ke smlouvě je podle mého názoru důležitým signálem, důležitým politickým signálem našim partnerům v EU a potvrdí zájem ČR být aktivním členem Unie.

Přistoupení ke smlouvě České republice především zaručí možnost aktivně se zúčastnit summitu eurozóny v inkluzivním formátu včetně přípravných jednání euroskupiny, což vnímám jako velmi pozitivní. Tím míň bude možno projednávat s našimi partnery současné návrhy týkající se prohlubování hospodářské a měnové unie. Být u toho a moci sdělit svůj názor, to je oč tu běží. Já si myslím, že bychom měli chtít být u toho.

Pravidla takzvaného fiskálního paktu jsou určena zejména státům eurozóny a jiné členské státy EU se k nim mohou dobrovolně připojit. To však ČR tímto nečiní a neučiní. Fiskální pakt proto bude pro ČR v plném rozsahu závazný až od okamžiku přijetí eura. A jak zde řekla paní ministryně, tato vláda v programovém prohlášení nemá přijetí eura v následujících třech letech.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi shrnout své vystoupení. Přístupem k fiskálnímu paktu nepřijímáme v tuto chvíli žádné nové povinnosti, získáváme však důležité právo - právo být slyšet. A to je podle mého názoru to, co bychom měli sledovat. Proto také podporuji rychlý přístup ČR ke smlouvě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Farský. Máte slovo, pane předsedo.
Přihlásit/registrovat se do ISP