(11.40 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Co se týče předkládání návrhu rozpočtu Evropské komisi, to dělá, pane místopředsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, Česká republika už deset let. Dělá to vždycky ve formě konvergenčního programu na konci dubna, tak jak se zavázaly všechny země Evropské unie, dělají to všechny země Evropské unie, i vy si musíte pamatovat, že jste schvaloval ještě v rozpočtovém výboru konvergenční program, tak to je ono, a není to nic, co by omezovalo naši suverenitu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následují faktické poznámky pánů poslanců Benešíka, Munzara, Klause, Peksy a Radima Fialy v tomto pořadí. Pan poslanec Benešík má slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já jsem tady vystoupil krátce dvakrát. Hned na moje vystoupení reagoval pan předseda Fiala a řekl, že jsem řekl: všichni tady lžou a všechno je špatně. Asi jsem přesně mluvil o tom, že takhle se ta debata posouvá, protože já jsem neříkal "všichni tady lžou" a že všechno je špatně.

Jako předseda evropského výboru vás mohu opravdu ubezpečit, a mnou navržené a nakonec přijaté usnesení kolikrát i na plénu Poslanecké sněmovny jasně svědčí o tom, že nejsem žádný eurohujer, že prostě nepřijímám zásadně všechno to, co nám pošle Brusel v modré vlajce se žlutými hvězdičkami. A jsem k tomu kritický. Na druhé straně buďme objektivní a veďme diskusi korektně.

Takže já jsem rozhodně neřekl to, co o mně řekl pan předseda Fiala. Odvolávám se na svá předešlá vystoupení, že přesně takhle za půl minuty po mém vystoupení se mé vyjádření takhle posune. A já si myslím, kdyby to bylo za týden, za dva, za rok - dobrý, nemusí si to pamatovat, ale že vystoupil hned po mně a řekl to, co jsem opravdu neřekl, a ani jsem to tak nemohl naznačit, je prostě přesně to, jak se ta diskuse nemá vést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že právě o tom, jestli je to první krok k euru, nebo není, v tom je jádro pudla. Andrej Babiš v roce 2014 jako ministr financí společné vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL řekl toto: Myslím si, že cesta k euru je dlouhá. Víceméně jsme se domluvili, že začneme fiskálním paktem, který také má různé koalternativy. To by měl být první krok, uvedl tehdy ministr financí Andrej Babiš.

Mě by tedy zajímalo, jak to tedy vnímá současná vláda. Hlásí se k tomuto vyjádření? Je to pokračování, je to skutečně první krok k euru z pohledu této vlády? Anebo došlo k nějaké změně a je v tom nějaký jiný důvod? I když si já nedokážu představit jaký.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následuje faktická poznámka pana poslance Klause. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: No, když i předseda vlády řekl, že fiskální pakt je prvním krokem k euru, tak přece je to dost jasné. Já chápu, že přes veškerý intelekt pan poslanec Kalousek se přes to emocionálně nemůže přenést a musí být v opozici vůči názoru předsedy vlády, ale je to tak.

Ale já jsem se přihlásil k faktické poznámce na to minulé vystoupení pana Benešíka, protože nezlobte se, vy jste živou - prostřednictvím pana předsedajícího - vy jste živou reinkarnací europoslankyně Roithové. Ta úplně stejně říkala: straší vás, nebojte se, bububu, že vám sem budou nějak přerozdělovat nějaké ty migranty atd. Uplynuly čtyři pět let, máme to tady v přímém přenosu, paní europoslankyně zuřivě maže to původní video, které bylo předvolební. A vy vystupujete úplně stejně a lidem, kteří euro nechtějí jako já, proto teď vůči vám vystupují, protože to nechtějí ani moji voliči, a proto budu hlasovat proti. To je celá věc.

Ale už to neopakujte, to strašení a ta slova o tom lhaní, protože už je to staré! Já se zase nechám sestřihnout, dám to vedle té vaší paní poslankyně a za pět let zase, až bude tady něco křičet, že to se bojíte, tady je nějaká společná armáda, to jenom jako když si to schválíme, zase to bude ta stejná písnička, děláte to pořád a salámovou metodou ukrajujete svrchovanost České republice.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Peksy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji za slovo. Já jsem neměl v úmyslu už moc vystupovat, protože se obávám, že opravdu už bylo řečeno všechno a už to snad řekli i všichni, tak už bychom mohli možná přejít k tomu hlasování.

Jen jsem chtěl ještě k tomu pojmu suverenita. Tady se pořád operuje s tím, že tím Česká republika ztrácí suverenitu. Prosím vás, Česká republika jako suverénní země má právo uzavírat mezinárodní smlouvy a ratifikovat je, tudíž tímto procesem naprosto, ale naprosto suverenitu nemůže ztratit. Naopak by ztratila suverenitu, pokud by to dělat nemohla. Technicky prostě to, co se tady snažíte prosadit, je nesmysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala, po něm pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Benešík. Dobře, pan předseda Radim Fiala stahuje svoji faktickou poznámku. Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Prosím, ještě jednou. Ano, je pravda, že není možné vstoupit do eurozóny bez ratifikace fiskální smlouvy. Není pravda, že ratifikace fiskální smlouvy znamená, že vstoupíme do eurozóny. Alespoň ti z nás, kteří studovali matematiku a dělali zkoušku z logiky, by tenhle fakt měli pochopit.

K mým předřečníkům, jenom trochu údivu. Bere-li si kdokoliv jako věrohodného svědka, který má konzistentní názory, právě pana předsedu vlády Babiše, pak je to nějaký sofistikovaný humor, kterému nerozumím, anebo už nedostatek skutečných argumentů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benešík, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Co se týče mých názorů, postojů, ale také konkrétní práce, tak se podívejte na usnesení výboru pro evropské záležitosti v mnoha oblastech, například ohledně té zmiňované migrace. Takže jedna věc je nějaký subjektivní názor někoho, kdo mně tady říká něco, že jsem reinkarnovaný. Já jsem praktikující katolík, já na reinkarnaci nevěřím. Reinkarnace podle mě prostě neexistuje. Ale na co věřím, jsou jiné věci. Takže rozhodně nemůžu být reinkarnovaný. Moje postoje jsou autentické, dohledatelné a myslím si, že i z mé práce v evropském výboru si každý může udělat obrázek sám. Ale když už jsme vstoupili do této osobní roviny, tak si myslím, že tu Lisabonskou smlouvu podepsal nějaký prezident, který se jmenoval Václav Klaus. A tam se nejedná o reinkarnaci, tam se jedná příbuzenský vztah. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já jsem docela rád, že dneska konečně naprosto pregnantně dokázal pan kolega Munzar, jak čte své příspěvky. On dostane něco do ruky a on, aniž by si to přečetl dopředu, aniž by o tom uvažoval, jde k pultíku a přečte to. Jinak by nemohl přečíst to prohlášení tehdejšího ministra financí pana Babiše, protože čtvrt hodiny předtím to tady naprosto jasně a správně řekl pan kolega Kalousek. Ano, pokud bychom nebyli ve fiskálkompaktu, nemůžeme vstoupit do eura. Ale pokud budeme ve fiskálkompaktu a budeme tam rok, dva, pět, deset, patnáct let, tak nás nikdo nebude nutit k tomu, abychom to euro přijali. Takže je to pravda, že to je první krok, ale nic nás nezavazuje k tomu. To znamená, pan kolega Munzar dostal papír, ten tady přečetl, aniž by si uvědomit, že toto samé řekl přesně správně pan kolega Kalousek. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP