(12.20 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom prostřednictvím pana předsedajícího upřesnit tu svou otázku, kterou jsem kladl panu kolegovi Skopečkovi, protože to asi nebylo jasné. Já jsem se chtěl zeptat na to, jaký vliv má česká hospodářská a měnová politika na hospodářský vývoj v České republice, versus jaký vliv má ta evropská celková. Já jsem přesvědčen o tom, že ten hospodářský vývoj u nás tak ze tří čtvrtin nebo čtyř pětin určuje v podstatě to, co se děje v evropské politice. Ergo má smysl do ní mluvit, protože prostě sami to tady nevyřešíme. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Farského a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom doplnit k panu kolegovi předsedovi Petru Fialovi, který říkal, že nás to nijak, prostřednictvím pana předsedajícího, že nás to nijak nelimituje v účasti. Podle předkládací zprávy k tomuto zákonu se píše, že Česká republika vzhledem ke své neúčasti na smlouvě nebyla oprávněna k účasti na summitech eurozóny, což se dlouhodobě jevilo jako nevýhodné.

Já to vidím úplně stejně. Dnešní schválení této smlouvy nám tuto vstupenku na summity eurozóny poskytne. My budeme moci bez toho, aniž bychom přijali závazky, tak můžeme být u toho stolu, u kterého se rozhoduje o budoucnosti eurozóny, a tím i o budoucnosti a prosperitě České republiky. Pro Českou republiku je schválení této smlouvy z tohoto pohledu jednoznačně výhodné, a proto ho podpoříme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Mikuláše Ferjenčíka. Vaše dvě minuty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jen stručně reagovat na kolegu Klause. Vy prostřednictvím pana předsedajícího neoslovujete nerozhodnuté voliče. Vy systematicky oslovujete voliče SPD. Ono se vám to docela daří. (Potlesk zprava.) Bohužel si občas kvůli tomu i vymýšlíte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Ferjenčík. A nyní s faktickou pan poslanec Jan Skopeček. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Ještě jednou reakce na pana poslance Peksu. Samozřejmě že je česká ekonomika ovlivněna tím, co se děje za jejími hranicemi. Zvlášť Česká republika, kde podíl exportu na hrubém domácím produktu do zemí eurozóny je vlastně v rámci světa rekordní. To samozřejmě znamená, že v okamžiku, kdy se nebude dařit eurozóně i třeba díky špatné politice Evropské centrální banky, tak to bude odnášet Česká republika včetně českých firem a českých exportérů.

Ale to, že v takové chvíli budeme mít autonomní měnovou politiku, která bude moci umět pomoci těmto exportérům třeba levnějšími penězi, uvolněnější měnovou politikou, tak to je jistě dobrá náplast nebo dobrá motivace, dobrá pobídka pro to, aby se těm našim exportérům, našim firmám dařilo lépe, nebo méně hůře, než kdybychom takovou pravomoc neměli. To je zcela zřejmé. V okamžiku, kdy ji ztratíme, tak poneseme plné důsledky toho, co se děje kolem nás. Do doby, kdy máme v rukou nástroje měnové a fiskální politiky, tak s tím alespoň samozřejmě v mezích něco můžeme dělat. A já nechci přijít o ty nástroje, kterými můžeme něco dělat, kterými v jisté fázi hospodářského cyklu můžeme jak českým firmám, tak českým domácnostem pomoci.

V okamžiku, kdy bychom se toho nástroje měnové politiky a fiskální politiky vzdali, tak už budeme pouze přijímat chování a přijímat důsledky chování jiných. A já chci mít možnost, abychom mohli hospodářský cyklus ovlivňovat v České republice - nebo ne ho ovlivňovat. Jako liberál bych byl rád, aby stát intervenoval co nejméně. Ale ve chvíli, kdy to je potřeba, kdy je ekonomika v recesi, tak ty nástroje mít má. Tím, že bychom přijali euro, je přestaneme mít.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní s faktickou pan poslanec Mikuláš Peksa. A připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Já bych chtěl jenom rychle zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu Skopečka. Já respektuji váš postoj. Pak se ale prostě koncepčně politicky lišíme, protože já považuji za důležitější mluvit do toho, jakým způsobem se utváří ta evropská politika, a snažit se těm problémům předcházet. Vy, jak jsem pochopil, chcete mít nástroje pro řešení problémů, které v důsledku toho selhání přijdou, pokud nějaké selhání přijde. Myslím si, že to jsou prostě opačné přístupy a asi nemá cenu, abychom se o tom dál hádali nebo dohadovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. A nyní s faktickou poznámkou požádám o vystoupení pana poslance Tomáše Martínka a připraví se na faktickou pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, dvě minutky.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom v rychlosti shrnout tu debatu, kterou tady vedeme úplně zbytečně, o přijetí eura, přitom o přijetí eura vůbec nehlasujeme. Řekněme si, o čem doopravdy hlasujeme. Hlasujeme o přijetí fiskálního paktu, který má jaká pozitiva a jaká negativa, pokud budeme hlasovat pro.

Pozitiva. Účast na summitech. Nebude se jednat o nás, bez nás. Nebudeme bráni našimi partnery jako černé ovce, kteří jediní nejsou schopni podepsat smlouvu, která de facto nic pro nás neznamená negativního. Za třetí, vláda bude motivována k sestavování rozpočtu s nízkým deficitem, nebo dokonce s vyrovnaným, a tím se zlepší i pohled investorů; a teoreticky i nižší úroková míra při půjčování peněz státu.

Negativa tam doopravdy žádná nevidím. Když jsem slyšel všechna negativa, co padla, tak se týkala přijetí eura. A o tom se doopravdy dnes nebavíme a o tom dnes nediskutujeme a hlasovat nebudeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček na faktickou. A na faktickou se připraví ještě předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já respektuji pozici pana poslance Peksy, že chce předcházet těm problémům v eurozóně. A já bych mu dal jenom do úvahy, jestli jeden guvernér, který bude zastupovat Českou republiku ve sboru dalších mnoha guvernérů všech členů eurozóny, má tu sílu, aby změnil politiku Evropské centrální banky na podmínky šité na míru České republice, které dneska díky tomu, že máme samostatnou měnovou politiku, máme. To je jedna věc.

Ale druhá věc. I kdyby náhodou tu sílu měla a dokázala přesvědčit drtivou většinu ostatních guvernérů, aby tu měnovou politiku udělali na podmínky České republiky, tak stejně se nevypořádá s jednou základní věcí, a sice že eurozóna byla vytvořena ze strukturálně odlišných, strukturálně odlišných ekonomik, které spolu nemohou normálně fungovat pod jednou společnou měnovou politikou. Tento strukturální defekt, který je v eurozóně od jejího samého začátku, nedokáže vyřešit žádný sebegeniálnější guvernér. Budeme pouze platit náklady a budeme zachraňovat tu eurozónu, aby zůstala u své, protože strukturálně prostě ji tvoří nepodobné ekonomiky a není možné, aby fungovala dobře bez obrovských nákladů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte dvě minuty. A připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na údaje na pozitiva, které přednesl pan poslanec Martínek. Jestli to budu interpelovat dobře, ta tři pozitiva, která tady uvedl.

Za prvé. Nebude se jednat o nás bez nás nebo za zavřenými dveřmi. Já už jsem to říkal ve svém prvním vystoupení. To je fikce. Nic takového není. Ty evropské země, členské země, které nejsou součástí schengenského prostoru, jedná se o nich bez nich? Jsou za zavřenými dveřmi? Euro. Mohl bych dát i jiné skupiny států, z nichž některé se v některých otázkách sdružují a v některých ne. Takže to žádné pozitivum není. Je to úplně normální.

Za druhé. Nebudeme černou ovcí. Nebudeme poslední. A to bychom měli ale razantně odmítnout jako Poslanecká sněmovna. Kdyby všichni signatáři tohoto paktu, kteří platí eurem, dodržovali pravidla tohoto paktu, tak byste možná měl pravdu. Oni nám budou říkat něco o veřejných rozpočtech? Italové, Francouzi, Řekové? Podívejte se na jejich výsledky! Co se změnilo poté, co podepsali slavnostně, s foty, family foto. Všechno. Potřepali si rukou po ročním summitu. Zlepšili se, nebo zhoršili? Přečtěte si odpověď paní ministryně nebo písemnou interpelaci, ať ji tady necituji. Jak zasáhla Evropská komise proti těm hříšníkům, těm černým ovcím, které neplní závazky, které oni podepsali? Nijak! Takže ten argument také neplatí.

A třetí. To, že podepíšeme úvod a závěr paktu, má motivovat českou vládu k tomu, aby předkládala dobré rozpočty? Je to 980 slov, tak nějak. Já jsem to jednou počítal. Tak si přijďte... A pojďme si odcitovat, co vlastně podepisujeme, a kde tam najdete jakoukoliv motivaci, pozitivní nebo negativní, to je úplně jedno, k tomu. Je to úvod a závěr. To tělo neschvalujeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. To byl Zbyněk Stanjura. A nyní tedy faktickou poznámku pan poslanec Jan Zahradník a připraví se pan poslanec Lubomír Zaorálek. Tak prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP