(12.30 hodin)

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, mně tahle debata připomíná debatu, kterou jsme tady absolvovali asi před dvěma lety, kdy jsme se dlouze bavili o ratifikaci Pařížské dohody. Tehdy také jeden z argumentů byl ten, že naši představitelé, když se jedná o klimatických otázkách, museli sedět někde v předsálí, nemohou si sednout k tomu jednacímu stolu a my jim to ratifikací té dohody musíme umožnit. Tehdy se také mluvilo o tom, že někteří již platní signatáři té dohody neplní své povinnosti. A říkalo se, že nás to nikterak nezatíží, že z toho nebudou naše nějaké nové povinnosti vyplývat. Přitom je pravdou opak. Například Evropská komise už teď bude zatěžovat naše výrobce automobilů povinností snižovat emise o 35 % do roku 2030. Přitom výrobci v Asii, Čína a Indie, se takovými povinnostmi netrápí. My hodláme sami sebe zavázat k odstranění drobných plastů z našeho života, různých brček a kelímků, přitom 90 % plastových znečištění pochází z řek v Asii a Africe, které se takovýmito otázkami vůbec nezabývají.

Čili tak jako jsem byl proti ratifikaci Pařížské dohody, která nás na sto let k něčemu zavázala, a ani nemáte v návrhu rozpočtu žádné peníze na povinnosti, které z ní vyplývají - jako jsem byl proti té Pařížské dohodě, tak budu i proti tomuto fiskálnímu paktu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní pan poslanec Lubomír Zaorálek. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kolegové, došlo mi, že se řádného vystoupení nedočkám, tak jsem se přihlásil takto. Podívejte se, co se týče ekonomické debaty, ekonomického přesvědčení, to teď ponechávám stranou. To bych také mohl říci, že mi nevyhovuje ekonomika řízená autopilotem. Ale tady jde o krok, který je vysloveně diplomatický. A já jsem přesvědčen, že velmi důležitý. V Evropě máte politiky, kteří dneska klidně řeknou: Ať se ta Evropa rozdělí, ti, co nechtějí, tak je necháme bokem. A pak máte politiky, kteří jsou s námi zajedno v tom, že je třeba držet ten projekt inkluzivní a dávat všem šanci, aby se mohli připojit. Tady dát najevo, že my chceme být u toho, že nám záleží na tom, jak se bude eurozóna dále vyvíjet, má podle mě obrovský význam. A má to i praktické dopady. Může se stát, že zvítězí ti, kteří chtějí Evropu v podstatě utvořit jako vícerychlostní i v ekonomické oblasti. To bude znamenat, že ty finanční toky, ty finanční toky začnou proudit tak, že nás budou míjet a my se posuneme na Balkán. A v té chvíli nás to musí velice zajímat.

Takže tento diplomatický krok může mít velký praktický politický význam. Kdo to nechápe, nechápe politickou realitu Evropy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Zaorálek a nyní Zbyněk Stanjura na faktickou poznámku a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mluvit stříbro, mlčeti zlato. Tím bychom se někteří mohli řídit. Pane poslanče Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího, myslíte si, že vaše vystoupení, vaše opakovaná vystoupení k naší účasti v misích zlepšují diplomatickou pozici České republiky a respekt u našich spojenců, nebo ne? Že zrovna vy nás budete školit o tom, co je diplomaticky vhodné a ne pro Českou republiku, to je v těchto dnech opravdu mimořádně odvážné. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní Petr Fiala. Prosím, pane místopředsedo, vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Reaguji na vystoupení pana poslance Zaorálka a musím říct, že právě ti, kteří nás tlačí k tomu, abychom podepsali fiskální pakt, nechápou politickou realitu Evropy. To jsou přesně ty dokumenty, které vedou k tomu, že stále víc občanů Evropy ztrácí důvěru v Evropskou unii a že ten projekt spolupráce evropských zemí na bázi Evropské unie je ohrožen. A to ne nějakými euroskeptiky v České republice, ale tím, jak Evropská unie sama postupuje a co dělá. Tak přistoupíme k fiskálnímu paktu, přihlásíme se k nějakým principům, které ty státy, které tam už dávno jsou, vůbec nedodržují, a smějí se těm ostatním do očí.

Podívejte se, co dnes dělá Itálie. Není Itálie příkladem státu, který rozbíjí spolupráci a to všechno, o co v Evropě jde? Jsme to opravdu my, kvůli tomu, že se nechceme přihlásit k této bezzubé smlouvě, která má jediný význam - a přiznejme si to, má jediný význam, je to symbolická cesta k přijetí eura. Nic jiného to není. A když dobře posloucháte paní ministryni Schillerovou, pana ministra Petříčka, všechny další, kteří to obhajují, tak dospějete k naprosto stejnému závěru. Přijetí této smlouvy má pro Českou republiku jediný význam, a to je to, že se nám vytváří cesta k přijetí eura. Nic jiného touto smlouvou nedosáhneme. A symbolicky se hlásit k něčemu, co stejně nefunguje, a říkat si, že když se k tomu nepřihlásíme, tak my jsme ti, kteří rozbíjejí Evropu, je prostě sebemrskačské, špatné, je to nerealistická evropská politika a je to evropská politika, která pokud se v evropských zemích dělá, tak vede k jedinému - ohrožuje evropský projekt! A protože mně na evropském projektu záleží, tak jsem proti tomu, abychom se připojili k tomuto paktu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní máme tady tři faktické poznámky. Jako první vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, jako druhý pan poslanec Lubomír Zaorálek. Teď se obrátilo pořadí, nějak zajímavě mi to přeskočilo - takže pan poslanec Skopeček ano a připraví se pan poslanec Václav Klaus. A teď teprve naskočil pan poslanec Zaorálek.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo, já chci taky reagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, na pana poslance Zaorálka. Já prostě odmítám dělat evropskou politiku tak, jak ji nastínil pan Zaorálek. Politiku ve stylu: Všichni něco podepsali, tak my to musíme udělat taky. Ačkoliv to nefunguje, ačkoliv to nemá smysl, ačkoliv to nepotřebujeme, protože neplatíme eurem. Ale udělali to všichni, tak aby se na nás špatně nedívali, tak my to uděláme taky.

Takto funguje evropská politika řadu let, zejména díky sociální demokracii, a já si myslím, že to je špatně. Konečně jednou pochopme, že Evropská unie je kolbiště národních zájmů, definujme si ty národní zájmy a bojujme o ně. Klidně udělejme i kompromis, klidně občas něco obětujme, abychom získali něco jiného. Ale argumentace stylu "podepsali to všichni, tak my musíme taky", je naprosto absurdní, hloupá a není v zájmu českých občanů. EU je kolbiště národních zájmů. Zkusme si je definovat a bojovat o ně. Ne tady podepisovat něco jenom proto, že to podepsali všichni. To je přece absurdní!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Václava Klause mladšího a pan poslanec Lubomír Zaorálek se připraví. Tak prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Václav Klaus: Já také reaguji na pana poslance Zaorálka vaším prostřednictvím. A sice ne na diplomacii, ale na politickou realitu, jak jste to nazval. Realitou je, že drtivá většina českých občanů přijetí eura nechce, a co se týká vašich voličů, tak je to ještě markantnější. Takže já bych preferoval, aby se politici obraceli ke svým voličům a nikoliv k tomu, kdo je poplácá po zádech, že patří do nějakého klubu nebo nepatří a že tam něco můžou špitnout někde v předsálí nějakému vysoce postavenému evropskému činiteli. Tak to je pro mě zase politický realismus. Ale uznávám, že se v tom můžeme oba lišit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní pan poslanec Lubomír Zaorálek na faktickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Já bych chtěl jenom požádat pana poslance Stanjuru, tady prostřednictvím, on otevřel úplně nové téma. Já bych se velice rád o tom tématu s ním pobavil, ale nechci to teď zatěžovat. Rád bych mu řekl něco o tom, že americký prezident Donald Trump má jmenovaného svého zmocněnce pro Afghánistán, který se v Dauhá dvakrát setkal s Tálibánem a jedná o stažení. Říká se, že americký prezident se chce stáhnout bez ohledu na to, jestli dohoda s Tálibánem bude, nebo ne. Rád bych mu něco řekl o 8 050 mrtvých civilních obětech v Afghánistánu v tomto roce. O stovkách dětí a dalších věcech. Na to tady není prostor. Ale jenom abyste věděli, že já o tuhle debatu stojím, ale ne teď, omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl Lubomír Zaorálek. Další faktické nemám, takže požádám o vystoupení v obecné rozpravě pana poslance Jiřího Kobzu.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího zde velmi věcně a emocí a ideologie zbavených faktů přednesla pro i proti, co se týká fiskálního paktu. Zazněla tady spousta faktů o tom, že fiskální pakt je přípravou cesty na euro. My v SPD jsme zastánci vlastní měny. Myslíme si, že koruna nám dává dostatečnou sílu, a koneckonců hospodářské výsledky to ukazují. Když srovnáme míru zadlužení států eurozóny a zadlužení naše, tak vlastní měna v tom hraje také určitou roli. Navíc je základem programu SPD, že v případě rozhodování o euru požadujeme referendum. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP