(12.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: S přednostním právem ještě před otevřením rozpravy? (K poslanci Stanjurovi. - Ne.) Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana předsedu ODS Zbyňka Stanjuru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív krátký komentář a pak pár otázek na paní ministryni.

Kdyby tato smlouva neměla politický vliv, tak ji neschvaluje Parlament. Tak si neříkejme, že to nemá politický vliv. Kdyby to bylo na čistě komerční bázi, tak to není ve Sněmovně a je to mezi komerčními subjekty. Má to politický vliv, to za prvé.

Za druhé se chci zeptat paní ministryně. Jaký byl objem investic vzájemné obchodní výměny v roce 2017 mezi smluvními stranami? Za druhé. Kolik zemí Evropské unie má obdobnou smlouvu už sjednanou a kolik ne? A za třetí, a to mě zajímá nejvíce ze všech těch otázek. My se tady roky potýkáme s komunistickým návrhem na zrušení dodávek atomové elektrárně Búšehr. Jakou vidíme souvislost mezi touto smlouvou a tím zákonem? Já bych pak velmi nerad slyšel v rozpravě o zrušení zákona, který zakazuje dodávky pro jaderný průmyslu Íránu, že přece je nelogické, abychom na tom zákazu trvali, když máme s nimi podepsanou skvělou smlouvu o ochraně vzájemných investic. To mě tedy zajímá ze všeho nejvíc.

Já to nepovažuji za standardní věc. To, co jste říkal k paní ministryni, tak když si najdete vystoupení ministrů financí ke všem smlouvám o ochraně investic, tak se tam mění jenom datum, země a možná počty signatářů v jiných evropských zemích. To, že ten text je v zásadě standardní, ještě neznamená, že známe odpovědi na mé otázky, které jsem tady položil. Objem investic obou smluvních partnerů v loňském roce, kolik zemí to má a jakou to má souvislost se zákonem, který zakazuje vývoz technologie pro jaderný program Íránu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím ke kolegovi Stanjurovi bych pouze upřesnil. Nejedná se o zákaz dodávek pro jaderný program Íránu, ale pro konkrétní elektrárnu v Búšehru, která už stojí, funguje, produkuje. Tento zákaz je vcelku už vyhaslý, protože nás na tomto trhu nahradili úplně jiní a dodali tam toto zařízení, které jsme my tady v tomto ctěném Parlamentu zakázali. Takže nesměšujme tyto dvě věci dohromady. Nejedná se o jaderný program, ale o konkrétní elektrárnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To je zatím poslední přihlášený do rozpravy. Paní poslankyně Jana Černochová. Do obecné? (Ano.) Takže vám nebudu stopovat čas. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych využila toho, že tady je přítomen pan ministr zahraničních věcí, protože si myslím, že skutečně tohle je téma, které by mělo zajímat nás všechny. Zazněly tady nějaké argumenty ze strany předsedy našeho poslaneckého klubu. Jak to tedy je? Jaké vztahy chceme mít s Íránem? Skutečně je to tak, jak říkali předkladatelé návrhu? Nebo máme pravdu my, kteří jsme obezřetní a kteří se obáváme i toho, aby to nemělo některé zahraničně politické konsekvence? Protože samozřejmě i vzhledem k tomu, mezi jaké země se naše republika řadí, s jakými zeměmi spolupracujeme, které považujeme za své partnery, za své přátele, tak jakou bude mít přijetí této smlouvy třeba i souvislost s našimi vztahy s Izraelem. Samozřejmě si tady nebudeme nalhávat to, že tyto dvě země jsou spřátelené. Neříkám, že bychom se měli ptát Spojených států amerických, jako se dříve za minulého režimu musel každý jet do Ruska, nebo Sovětského svazu, zeptat na nějaké názory, které tady pak tlumočil, ale rozhodně by mě zajímala i ta souvislost geopolitická právě ve vazbě na Spojené státy, které od různých smluv s Íránem odstupují a mají tuto zemi za ne příliš přátelskou v oblasti Middle East.

Takže bych chtěla poprosit pana ministra zahraničních věcí, jestli by byl tak laskav a řekl nám názor Ministerstva zahraničních věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Lubomír Zaorálek a následně si tedy přeje vystoupit v obecné rozpravě pan ministr Petříček. (Poslanec Zaorálek nechá vystoupit pana ministra.) Dobře, takže stahujete faktickou. Jenom upozorňuji, pane ministře, že podle dohody končíme ve 13 hodin, nicméně je to jenom dohoda, takže já vás nebudu přerušovat a budete mít šanci dokončit, jestli souhlasíte. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Já děkuji paní poslankyni za tento dotaz. Samozřejmě podstata této smlouvy není v rozporu s naší společnou pozicí v rámci Evropské unie, z které i vycházíme. Česká republika, stejně jako ostatní státy EU, podporuje pokračování jaderné dohody a také podporuje rozvoj ekonomických vztahů s Íránem i přes odstoupení Spojených států od JCPOA. Balistický program a íránské aktivity v regionu považujeme za problematické, nicméně je nutné také tuto problematiku řešit separátně a to se nevztahuje na tuto konkrétní smlouvu mezi Českou republikou a Íránskou republikou.

Nicméně mi dovolte krátce okomentovat jadernou dohodu s Íránem. Podle mého názoru a i podle všech informací plní svoji funkci, zabraňuje Íránu v získání jaderných zbraní, což je jejím hlavním posláním. A je to také i krok, kterým sledujeme posouvání vztahů s Izraelem. Mezinárodní agentura pro atomovou energii opakovaně potvrzuje, že ze strany Íránu je tato smlouva dodržována. V případě EU Evropská unie také podporuje zachování obchodu s Íránem jako motivačního nástroje pro dodržování dohody z íránské strany a hledá proto cesty, jak ochránit evropské firmy proti negativním dopadům sankcí Spojených států. Právě tato ratifikovaná dohoda pomůže zrovnoprávnit Českou republiku a její subjekty ve srovnání s některými členskými státy, které podobné smlouvy s Íránem již mají, jako například Německo, Itálie nebo Francie. Takže v tomto směru se držíme jednotné pozice v rámci Evropské unie, naší pozice v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky a vychází to i z naší podpory pokračování jaderné dohody s Íránem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Dvě faktické poznámky. Nejprve Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Lubomír Zaorálek. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl zeptat pana ministra, jestli slyšel dotaz mé kolegyně. Vy jste odpovídal na něco, na co se Jana Černochová neptala, a na dotaz paní poslankyně Černochové jste neodpověděl. Ona se ptala, jak na takovou smlouvu bude reagovat náš spojenec, se kterým máme opravdu speciální diplomatické vztahy, a to je Stát Izrael. A vy na otázku, co na to Izrael, říkáte: my v rámci EU máme stejný názor na obchodování s Íránem a my podporujeme pokračování jaderné dohody. Ale dotaz zněl úplně jinak. Tak bych prosil, abyste si například, až bude příští zasedání české a izraelské vlády, vy osobně vzal do agendy tyto body a vystoupení ministrů naší vlády a zeptal se našich spojenců, co na to říkají, jak se jim to líbí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou ministr Lubomír Zaorálek. Pardon, pan poslanec a exministr Lubomír Zaorálek. Prosím. Jak jste tam stáli v hloučku. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Když jsem byl přihlášen, tak si to vezmu. Já jsem chtěl říct paní kolegyni, že jsem měl rozhovor s poměrně velmi vysoce postaveným izraelským partnerem, radši ho nemohu ani jmenovat, a on mi řekl: my vám rozumíme, vy děláte politiku naděje a my děláme politiku, kdyby to nevyšlo, a kdo z nás má pravdu, to ukáže pouze čas. Takže to je jeden z posledních hovorů, které jsem měl na téma Írán, kterých jsem měl bezpočet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP