(Jednání pokračovalo v 16.35 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, pokud nežádá klub pirátské strany o prodloužení přestávky, budeme pokračovat, a to bodem číslo 56, protože bod číslo 12 byl přerušen a nemáme zatím žádnou přihlášku s přednostním právem kromě kolegy Michálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak vzhledem k tomu, že ta situace je poměrně zmatená, tak bych si ji dovolil stručně rekapitulovat, aby se v tom všichni zorientovali. Nejprve jsme společně s hnutím ANO, které je protikorupční hnutí, nebo aspoň se tak tváří, zařadili bod registr smluv na jednání dnešní Poslanecké sněmovny. Následně ho ODS navrhla přerušit do té doby, než se vyjádří ministr obrany k registru smluv, protože by tam chtěli dozařadit ještě něco o vojenských podnicích. Ministr obrany za ANO přijel, zmateně se zatvářil a zase odjel a tím jsme skončili. Já nevím, jestli to zatváření je možné brát jako vyjádření, čili jestli byla naplněna hypotéza toho usnesení Poslanecké sněmovny, nebo jestli má vystoupit s přednostním právem, nebo jestli příště, až bude mluvit, tak bude naplněno to vyjádření, jestli se to automaticky dostane znovu na program. Já se obávám, že to je velmi zmatené divadlo, a mrzí mě, že vládnoucí hnutí ANO nepodpořilo v podstatě to, aby se projednala věc, kterou má ve vládním programu a která se týká boje proti korupci, v ČEZu, kde se dějí velmi špatné věci např. na Balkáně, to je ten boj proti korupci, kde se do dneška neukázalo, jak to je s těmi miliardami na tom Balkáně, na tom mejdanu, který si tam manažeři ČEZu udělali.

Já se nicméně obávám, že celé to zařazení bodu registru smluv nemá jiný důvod, než zakrýt to, o co skutečně jde, to, co se dneska všude řeší. A je to prostě jenom snaha vytvořit nějakou hádku mezi ODS, Piráty, já nevím kým dalším, a ty podstatné věci, které se týkají Andreje Babiše a toho, co se aktuálně prověřuje, i státní zastupitelství vydalo pokyn k tomu, aby byl prověřen ten tzv. únos Andreje Babiše juniora na Krym, tak tyto zásadní věci mají být tím dnešním divadýlkem zakryty. A to je něco, s čím my nesouhlasíme, a samozřejmě budeme trvat na tom, aby se ty věci kolem Andreje Babiše a jeho syna rozkryly až do poslední kapičky. A stejně tak budeme trvat na tom, aby zákon o registru smluv nebyl tímto krokem paralyzován navždycky, ale aby se dostal na další jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl s přednostním právem předseda klubu pirátské strany Jakub Michálek. Ještě než dám slovo předsedovi klubu hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, přečtu omluvu pana poslance Pustějovského, který se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní s přednostním právem mezi body předseda klubu hnutí ANO, pan Jaroslav Faltýnek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom kratičkou stručnou reakci na vystoupení pana předsedy Michálka. Ano, je pravda, že jsme se ráno dohodli, že podpoříme zařazení tohoto bodu dneska na pořad schůze, což se také stalo. Dostalo se to do takové situace, kdy já jsem poprosil pana ministra esemeskou, aby rychle dojel do Sněmovny, seznámil jsem ho s tím problémem. On mi řekl, že to budou projednávat příští týden na výboru pro obranu. Stejně jsem to konzultoval s paní předsedkyní výboru pro obranu s tím, že cílem je, aby ještě do konce roku včetně pozměňovacího návrhu, který bude obsahovat nějaké zohlednění státních podniků podnikajících v obraně, aby to bylo prostě projednáno tak, aby ten zákon byl projednán do konce roku. Toto mi pan ministr slíbil, než odjel. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Faltýnkovi, a protože se nikdo nehlásí s přednostním právem, budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Tím dalším bodem je bod číslo 56. Jde o

 

56.
Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho,
Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga,
Františka Váchy, Vlastimila Válka, Marka Výborného a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

Děkuji paní poslankyni Markétě Pekarové Adamové, že už je u stolku zpravodajů, děkuji panu poslanci Strýčkovi, který je zpravodajem pro prvé čtení, a prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy sněmovní tisk 217. Tento sněmovní tisk, tento zákon předkládá celkem 29 poslanců z pěti poslaneckých klubů. (V sále je hlučno.)

Hlavním smyslem a cílem novely je zavést v českém volebním systému možnost distančního hlasování, tedy tzv. korespondenční volby. Volební právo obecně je jedním ze základních práv, které je zakotveno právními předpisy té nejvyšší síly, a to jak Ústavou České republiky, tak také Listinou základních práv a svobod. Listina pojímá volební právo jako základní ústavní právo umožňující občanům podílet se na správě věcí veřejných svobodnou volbou svých zástupců. Volební právo je chápáno jako individuální.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Vyzývám ty, kteří diskutují jiné téma, než je volební zákon, aby tak učinili v předsálí a paní zástupkyni navrhovatelů nechali v důstojném prostředí uvést návrh zákona. Jedná se o návrh, který má svoji ústavní konsekvenci, podléhá čl. 41 Ústavy České republiky, a vztahy se Senátem v tomto ohledu mohou být výrazně komplikované, nebo také dobré, ale to ještě nevíme. Rád bych, aby všechny diskuse, které se toho netýkají, byly mimo sál. Děkuji.

Pokračujte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP