(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radovanu Víchovi. To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě, kromě faktických poznámek, a to je pan poslanec Pavel Kováčik a pan poslanec Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi krátce reagovat na průběh rozpravy, na předpředřečníka, vaším prostřednictvím, pane předsedající.

Vážený pane kolego, s ODS, ale i s jinými politickými stranami nás spojuje poměrně velmi málo věcí. Zejména po ideové stránce jsme si naprosto protichůdní. Ale co nás spojuje, je zdravý rozum, zájem o bezpečnost naší republiky a odpor proti hloupým návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jakub Michálek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na předřečníka, pana poslance Vícha. On mluvil o tom, že ty informace, které četl, jsou už předmětem ochrany utajovaných informací, tak jsem chtěl jenom uvést, že v § 7 platného zákona č. 106/1999 Sb. - je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. To znamená, už ten platný zákon upravuje to, že se neposkytují a nezveřejňují utajované informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Když se podíváte do toho příslušného nařízení vlády, tak tam samozřejmě najdete spoustu položek, včetně objektů, které jsou důležité pro ochranu bezpečnosti státu, takže se domnívám, že tento návrh je pravděpodobně nadbytečný. Popřípadě bych poprosil pana kolegu, jestli by mohl upřesnit, v jakém rozsahu nejsou ty objekty kryty už těmi utajovanými informacemi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem také poslouchal tuto debatu. Řekněme si upřímně, o co se jedná. To není žádný zákon pro Českou republiku, to je pirátský zákon, aby mohli nakukovat do ČEZu a dělat tam svoji udavačsko-kriminalistickou politiku. Nevím, z jakého důvodu to tady máme projednávat. Jestli jsou s hnutím ANO domluveni, jestli se to prohlasuje dál, tak je to smutné, ale to je tak asi všechno, co se k tomu dá říci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy... Vidím, v rozpravě se hlásí pan předseda pirátské strany Ivan Bartoš. (Z pléna se ozývá protest poslankyně Černochové.) Ale já, paní kolegyně, ještě před skončením rozpravy dám hlasovat o vašem návrhu. Jestli jsem vás správně pochopil, před skončením obecné rozpravy návrh na přerušení. Prosím, paní poslankyně, upřesněte to.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já vám to upřesním, pane místopředsedo. Mně se zdálo nefér, aby se ti lidé, kteří podávali svoje přihlášky, ty přihlášky byly v tu chvíli registrovány na tabuli, nedostali ke slovu v případě, že můj návrh bude podpořen a bude přijat. Myslela jsem to po panu Víchovi, který vystoupil. Pokud se budou hlásit další a další do rozpravy, tak tu proceduru jsem takhle já nenavrhovala. Navrhovala jsem po vyčerpání těch, kteří v tu chvíli byli na tabuli, protože se mi vůči nim zdálo nezdvořilé, že by si měli přihlášku nechávat napříště.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem to tak pochopil. Proto jsem také nechal běžet obecnou rozpravu a před jejím skončením dám hlasovat o vašem návrhu na přerušení. Teď dám hlasovat, pokud se nehlásí kolega Bartoš, kterého jsem viděl. Ne, nehlásil se. Dobře. Hlásí se, tak prosím. S přednostním právem pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně to nedá. Já bych potřeboval prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Klause. Ten tady hovořil o tom, že Piráti dělají nějakou udavačskou kriminální politiku. Jestli by nám tedy mohl vysvětlit tento svůj výrok, popřípadě poukázat na to, které kroky pirátské strany jsou kriminální, protože záznamy ze Sněmovny sledují občané a lidé na sociálních sítích. Podle mě opřít se do demokratické strany ve Sněmovně s tím, že dělá nějakou kriminální aktivitu, nebo co zaznělo, je podle mě přes čáru i na něj. Takže prostřednictvím pana předsedajícího prosím o vysvětlení, co tím myslel, uvedl konkrétní příklady a případně se omluvil. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je samozřejmě na kolegovi Klausovi, jestli se hodlá přihlásit do rozpravy. Pokud ne - hlásí se do rozpravy. Ještě pořád mám neuzavřenou obecnou rozpravu, a můžeme tedy pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Václav Klaus: Udavačsko-kriminalistickou, nikoli kriminální. Musíte mě poslouchat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní máme návrh na přerušení, který předložila paní kolegyně Jana Černochová, a to do vyjádření ministra obrany, který je tady přítomen, a je jenom na něm, jestli se chce vyjádřit hned, nebo později. Čili teď já nemohu udělat nic jiného než nechat hlasovat o návrhu paní kolegyně Černochové, a to bez rozpravy.

Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Já vás vidím, pane předsedo, ale už jsem zahájil proceduru hlasování. (Ze sálu se ozývají výkřiky, že ministr je přítomen.) Já jsem to vnímal tak - do vyjádření. Já samozřejmě neeviduji přihlášku pana ministra, takže pokud se chce vyjádřit, tak to je jiná záležitost. V každém případě to hlasování, které bude, bude takové, že jestli si pan ministr vyžádá například - já nevím, jaká bude jeho vůle.

 

Teď budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Jany Černochové o přerušení tohoto bodu před ukončením obecné rozpravy, a to do vyjádření ministra obrany k té věci. Takhle zněl návrh. Nerad bych se spletl. Paní kolegyně Černochová to upřesňovala, já to přesně replikuji.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 206, ze 161 přítomného pro 91 poslanec, proti 29. Návrh byl přijat.

 

My tedy přerušujeme projednávání tohoto bodu, ale vzhledem k tomu, že je tady ministr obrany, tak se ho zeptám, jestli se chce vyjádřit v tuhle chvíli. Jinak přerušuji tento bod, protože to hlasování prošlo. Samozřejmě mimo body můžeme potom rozhodnout o pokračování nebo nepokračování tohoto bodu. Myslím si, že je to legitimní jednání.

Pan ministr zatím nechce hovořit. Přerušuji bod číslo 12. Děkuji zatím zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji.

Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu pana poslance Mariana Jurečky od 16 hodin z osobních důvodů.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Já vám ještě neudělím slovo, protože chci, aby byl ve sněmovně klid. Já jsem se snažil dodržet přesně jednací řád i přesně návrh procedurální, který tady padl. Ten prošel, bod je přerušen. Mimo body se může vyjádřit jenom ten, kdo má přednostní právo. Jako první s přednostním právem se přihlásil pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, já žádám o přestávku v délce trvání 15 minut na poradu poslaneckého klubu Pirátů a věřím, že během této doby si pan ministr připraví svoje vyjádření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vám udělím přestávku do 16.35. Přerušuji jednání do 16.35 na poradu klubu Pirátů.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.19 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP