(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já děkuji. Snad naposledy na toto téma. Opravdu je mi velmi trapné hovořit o tetě pana Václava Klause, ale opravdu jsem to nebyl já, kdo ji do té diskuse vtáhl jako příklad, a chci být správně pochopen. Pokud jsem hovořil o jejím racionálnu, tak o něm spekuluji proto, ne že by snad žila daleko od vlasti, ale že raději žije daleko od rodiny, která jí upírá volební právo. Kdybych žil v Austrálii a můj synovec mi odepíral volební právo občana České republiky, tak bych s ním také nechtěl bydlet na jednom místě, leda snad proto, abych ho vytahal za uši.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl vaším prostřednictvím k panu kolegovi Klausovi jenom jednu věc. Rád jsem se seznámil s vysílacím formátem a obsahem australské televize, nebo australských televizí, ale chtěl jsem upozornit, že existuje jeden zajímavý vynález, a to je internet. A já předpokládám, že i mezi klokany v Austrálii ten internet používají. Takže argument, že ti chudáci Češi žijící v Austrálii mají pouze dvě informace o České republice za rok, považuji za naprosto irelevantní. Kdo chce, tak ty informace si sežene, a jedno, jestli v Austrálii, nebo v Grónsku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Internet jsem chtěla zmínit také, ale už nemusím.

Já jsem se na něco ptala a nedostala jsem na to vůbec žádnou reakci, takže to vnímám tak, že pan poslanec Klaus by tedy vůbec neumožňoval, nebo nezpřístupňoval volby našim spoluobčanům žijícím v zahraničí, považuje je tedy asi za občany nějaké druhé kategorie a má pocit, že jejich volební právo nemá stejnou váhu jako právo těch, kteří žijí v České republice či se v době voleb v zahraničí prostě nenacházejí. Takto to na mě působí a budu ráda, když mi pan poslanec prostřednictvím předsedajícího řekne svoji představu, jakým způsobem by měli mít umožněnou volbu naši spoluobčané, kteří se dočasně v zahraničí nacházejí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou je dále přihlášena paní poslankyně Procházková. Pan poslanec Klaus.

 

Poslankyně Věra Procházková: Dobrý večer všem. Já mám takovou poznámku. Když tedy chceme co možná nejrychleji zpřístupnit hlasování našim občanům v zahraničí, pořád se tady argumentuje tou Austrálií, neměli bychom se zamyslet např. nad tím, že v Austrálii ty volby jsou povinné? Pak tedy bych pochopila, že když by byly volby povinné, měli bychom našim občanům, všem, ty volby zpřístupnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Václav Klaus: Já už nechci rozdmýchávat debatu ani převracení toho, co člověk řekl, do něčeho dalšího, tady těch zkušených politických lišáků. Jenom ze slušnosti, když mě dáma vyzvala, jak bych to řešil, já bych to řešil přesně tak jako doposud. Každý má právo mít volební průkaz, hlasovat na zastupitelském úřadu nebo v libovolném volebním okrsku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem pan poslanec Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Velmi pozorně sleduji diskusi, která zde probíhá. Já si říkám, že řada lidí vycestuje, protože za prací musí nebo je vyslána. My nahlížíme na tyto lidi, jako kdyby to byli lidé druhé kategorie. Místo toho, abychom řekli "samozřejmě že máte právo volit, stát je od toho, aby vám vyšel vstříc a umožnil vám to", tak ta diskuse mírně směřuje k tomu, že říkáme "vy jste odjeli do ciziny, tak pro nás nejste důležití, my si vás nevážíme a nějak si to zařiďte". Já osobně si myslím, že naopak stát by v tomto případě měl být vstřícný, respektovat to a umožnit lidem volit, protože je to základní právo, které máme, a holt někdy se člověk ocitne v cizině. A nebavíme se pouze o lidech, kteří tam zůstali, ale kteří tam, jak říkám, jsou třeba pracovně. Udělejme ten stát vlídnější, vstřícnější, ohleduplnější vůči těm lidem. Vyjděme jim vstříc a naopak vyslechněme to, po čem volají. Já si myslím, že naopak to bude velmi dobré a vstřícné vůči lidem, kteří jsou v zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte. Já vám dám jeden zcela konkrétní příklad, který se opravdu stal nikoliv nějakému příbuznému, ale České filharmonii, což je nepochybně těleso, které reprezentuje skvěle Českou republiku po celém světě a které koncertovalo na jednom z ostrovů Japonska, kde nebyla ambasáda, tedy nebylo to Hokkaidó, už si nepamatuji, který z těch tří dalších to byl. A česká ambasáda odmítla z nimi přijet s volební urnou. To znamená, těch 178 lidí, kteří tam na skvěle hodnocených koncertech reprezentovali Českou republiku, nemělo šanci uplatnit své volební právo. Pouze na mimořádný zásah tehdejšího ministra zahraničních věcí Kohouta se uvolila ambasáda vzít tu urnu, přejet to moře, zajet za nimi a těch 178 zaměstnanců České filharmonie mohlo volit. Kdyby to neudělali, tak prostě své volební právo uplatnit nemohli. Byli by proto menší vlastenci? Ne! Jenom jsme jim to neumožnili. Oč jednodušší by bylo, kdyby si každý mohl vzít tu obálku, zaškrtnout tam Schwarzenberga nebo Zemana a dát to na poštu. To je přesně to, co chceme každému, kdo jede pracovat do zahraničí, ať je to vědec, umělec, řezník, uklízečka, usnadnit. Vy mu to fakt nechcete usnadnit? Proč?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy. Slovo má pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobrý večer. Původně jsem se přihlašoval s tím, že rozprava bude krátká, nestalo se. Nicméně aspoň v ní už vše zaznělo, něco i vícekrát. Já děkuji za ty argumenty, které tady zazněly i pro to, abychom zavedli korespondenční volbu i v obecních volbách, neboť skutečně není v České republice všude stejná dostupnost volebních místností. Takže za to děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Klausovi, že nám vysvětlil, proč je dobré zavést korespondenční volbu i do komunálních voleb.

Nicméně tento návrh nejde tak daleko. Tento návrh se pouze snaží, abychom narovnali to základní občanské volební právo pro ty lidi, kteří žijí nebo se krátkodobě zdrží v zahraničí.

Stejně tak tady byly předneseny argumenty o tom, že návrh není úplně dokonalý, respektive že jeho kvalita je diskutabilní. Já už mám načtený jeden pozměňovací návrh, který třeba opravuje věci ohledně prezidentské volby tak, aby tam dikce toho zákona byla jasná, aby se ty lístky rozesílaly včas. Podobně lze připravit další pozměňovací návrhy k dalším otázkám.

Jsem v komunikaci s ministerstvy. Obava o to, jestli to bude velkým zatížením pro zastupitelské úřady či nikoliv, je rozdílná. Odhady toho, o kolik voličů se bude jednat, se liší zhruba od 100 tisíc do 2 tisíc, takže já se neobávám, že by to naše zastupitelské úřady mělo položit. Chtěl bych jen podotknout, že co se týče hlasovacích lístků, tak ty se na zastupitelské úřady nerozesílají, ty se tam tisknou. Neutrácíme za to, abychom posílali balíky papíru do zahraničí, pokud možno. Pokud by to tak nebylo, tak je to jistě možné zavést. Tolik k rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP