(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A prosím pana poslance Jurečku, připraví se pak poslanec Peksa s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já musím také ještě doplnit některé své postřehy k projevu pana kolegy Zaorálka. Protože kromě toho, že rétoricky to byl velice zdatný projev, ale víceméně, když si vezmu začátek a konec, tak si ty věci vzájemně spolu potom logicky odporují.

Jednak i ta demokracie, o které jste tolik hovořil, má logicky i své hodnoty, které nelze měřit jenom ekonomickými parametry. I členové vaší strany, která je tady nejstarší, bojovali za minulého režimu, ať už třeba v rámci Charty a podobně, a byli perzekvováni a bojovali za hodnoty, které jsou právě těmi hodnotami, jako je určitá morálka, svoboda slova, humanismus a podobně. Prostě ekonomicky nevyčíslitelné hodnoty. A ty také tvoří tu základní kostru demokraticky a svobodně fungující společnosti v tomto státě. A já mám pocit, že vy jste prostě tady schopen přijít, říct, jak za tyto věci bojujete, jak jsou důležité, do toho to zamícháte s těmi základními ekonomickými potřebami, které jsou také důležité, já je nezpochybňuji, ale nakonec řeknete, že vy byste tu vládu nepodporoval, ale vlastně nakonec odejdete. Vy byste ji nepodporoval - vy jste řekl, že byste ji nepodporoval, kdyby ty vaše základní demokratické principy ta vláda nenaplňovala, a vlastně potom hrdinsky odejdete.

Takže já si myslím, že tady každý poslanec je sám za sebe. Zrovna při hlasování o důvěře či nedůvěře vládě je to opravdu podle mě klíčové rozhodnutí osobního svědomí a svobody každého z nás. Tak si také uvědomme, kam tady těmito věcmi posuneme tu laťku. A já si prostě myslím, že tady za čtyři roky bude klidně možné a možná i společensky přijatelné, jestli tak půjdeme dál, že tady budeme mít možná opravdu, jak říká někdy pan prezident, premiéra, který bude třeba jmenován a bude mu dekret předáván ve vězení při návštěvě. Já to říkám absurdně, ale my se tady tímto způsobem k tomu posunujeme. To jsou věci, které byly v minulosti nemyslitelné. Tady končili členové vlády za titul JUDr. nebo za špatné citace části diplomových prací, ale my se najednou dostáváme úplně někam jinam. A vy bohužel jako sociální demokraté k tomu intenzivně svítíte. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych požádat řečníky, aby i pokud reagují na předřečníky, se na ně neobraceli přímo. Prosím pana poslance Peksu s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji za slovo. Pane kolego Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího. Já to zkusím vzít stručně. Vy jste tady zmiňoval, že není dobré, aby se ta politika točila jenom kolem toho, kolik má kdo peněz. Máte jedinečnou příležitost zůstat v sále a zahlasovat pro nedůvěru vládě, kterou řídí jeden z nejbohatších Čechů. On tuto vládu využívá, jakým způsobem ji využívá. Je to pro něj nástroj na čerpání evropských dotací, které dále rozšiřují jeho majetek. Máte tedy příležitost ukázat, že vám o tu demokracii skutečně jde, a můžete mít dobrý pocit z toho, že jste udělal něco proti tomu, aby padaly celoevropsky preference sociální demokracie, jak to nyní pozorujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance pana místopředsedu Petra Fialu a připraví se paní poslankyně Mračková. Prosím, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Reaguji také na pana poslance Zaorálka. Nebylo mi úplně jasné, kam mířil tím historickým exkurzem ze Španělska v roce 1981. Ale rád bych se s ním o tom bavil. Když už to zmínil, tak jenom připomenu, že rozhodující, a to se tak obecně považuje i v literatuře, rozhodující moment pro potlačení toho puče bylo vystoupení španělského krále Juana Carlose I., který si oblékl vojenskou uniformu a jako nejvyšší velitel přikázal vojákům, ať se vrátí do kasáren a přihlásil se k demokracii a k demokratické ústavě a vyzval k dodržování té ústavy.

A to si myslím, že je podstatné. Protože, pane poslanče Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího, měřítkem demokracie a demokratičnosti přece není to, o kolik se zvýší minimálně mzda nebo jaká se dělají sociální opatření. Minimální mzdu dokáže zvýšit i nedemokratický režim. Ale měřítkem demokracie třeba je, nakolik jsou chráněny instituce demokratického státu, nakolik jsou chráněny ústavní instituce a nakolik je chráněna třeba každá ústavní funkce.

Já jsem ve svém vystoupení mluvil o tom, proč jsme přesvědčeni, že je v tuto chvíli ohrožena ochrana ústavní funkce předsedy vlády a že je ohrožena těmi osobními problémy a střetem zájmů, který má současný předseda vlády. A v zájmu demokracie nepochybně je chránit ústavní pozici předsedy vlády. A tady musím říct, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že vaše strana, Česká strana sociálně demokratická, právě v té ochraně ústavní funkce předsedy vlády selhává. My to respektujeme, ale neohánějte se tady prosím demokracií, když právě tímto svým postojem k ní příliš nepřispíváte. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A prosím paní poslankyni Mračkovou, připraví se pan poslanec Zaorálek.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, myslela jsem, že nebudu vystupovat. Přesto si ale dovolím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na pana Skopečka a na jeho poznámku ohledně zodpovědné hospodářské politiky a ohledně pobídky, kterou uzavřela v tomto týdnu vláda, nebo respektive schválila, s příchodem společnosti BMW do České republiky.

Vůbec mě udivuje, že z vašich úst něco takového tady může zaznít. Já bych chtěla zdůraznit, že pokud společnost BMW přijde do České republiky, tak tady bude investovat 2,55 miliardy korun na toto technologické centrum, na vývoj vozidel a asistenčních systémů. Je to první high-tech u nás v Karlovarském kraji. A já si naopak myslím, že vláda velmi zodpovědně přistupuje v rámci zákona o pobídkách, komu tu pobídku dá a ne, tak jak tomu bylo v minulosti, že někdo získal pobídku na montovny, kterých tady již v naší republice máme mnoho. Myslím si, že tohle je právě ta cesta, abychom našli ta výzkumná centra. Protože z hlediska výzkumu, vývoje a inovací bohužel náš kraj a myslím si, že celá Česká republika, má ještě co dohánět.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. V tuto chvíli máme ještě tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Zaorálek. Poté pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Kdybych měl víc času, ale tak alespoň toto. Chtěl bych zareagovat na pana poslanec Fialu. Pocit, kdy jsem měl největší hrůzu z toho, jak se otřásá pověst instituce premiéra, to bylo při pádu vlády Petra Nečase. Tehdy jsem měl opravdu velmi silný pocit poškození prestiže této funkce. A co se týče dalších, jenom stručně. Když se bavíme o těch hodnotách.

Podívejte, u sociální demokracie, o tom snad mohu mluvit, protože o tom něco vím, tím klíčovým tématem pro sociální demokraty v tom dávnověku před sto lety bylo skutečně něco ne tak materiálního. Bylo to volební právo. To bylo nejsilnější téma sociální demokracie, volební právo. Protože, rozumíte, máte různé množství peněz a ti, co mají víc, ovlivňují společnost více. Ale to právo, to měli všichni, každý jedinec, i ti chudí. Ti všichni měli právo mluvit. To bylo to, co srovnávalo vlastně ty šance. Že najednou někdo mohl hlasovat plně jako občan.

Takže volební právo bylo to největší téma. Ale s tím, jak asi tušíte, souvisí i ta další věc. To je potom, že berete vážně výsledky těch voleb. Protože ty volby jsou potom základem demokracie. Víte, jak je nebezpečné nerespektovat výsledky voleb? A my jsme se tady přece ocitli v této zemi v normálním konfliktu. Každý z vás, kdo je politolog, to musí vědět. Ten konflikt je legitimní výsledek voleb, kdy někdo, byť byl obviněný a stíhaný, tak dostal 30 %. A dokonce v nedávných komunálních volbách se ten výsledek opakoval. Takže ať se nám to líbí, nebo ne, my bychom chtěli... Jak to, že my všichni, kteří tady nejsme trestně stíhaní, jsme nebyli lepší? Jak to, že my, kteří nemáme toto břemeno, jsme ho neporazili? No tak je to někde špatně. To mě taky mrzí. Ale bohužel se to stalo. A tohle je legitimní výsledek voleb.

My jsme v konfliktu prostě. Ten výsledek je v konfliktu s tím, že ten dotyčný má takhle nárok být premiérem a zároveň nese tady tuhle zátěž. A tento konflikt najdete v Izraeli, najdete ho v Korutanech, dokonce ve Spojených státech je dneska vyšetřovaný prezident, kterému možná hrozí impeachment. To není konflikt jenom v Česku, to je i v jiných zemích světa. A jde o to, abychom toto unesli. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas pro faktickou poznámku. Dobré odpoledne, budeme pokračovat ve faktických poznámkách. V pořadí Jan Skopeček, Helena Langšádlová, Pavel Blažek, Miroslav Kalousek, Miroslava Němcová, Marek Výborný. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP