Pátek 21. prosince 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

119.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2019
/sněmovní tisk 335/ - prvé čtení

Tento materiál uvede ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pán poslanci, dovolte mi k projednávanému bodu uvést pouze některé vybrané údaje z materiálu.

Návrh rozpočtu SZIFu na rok 2019 vychází z celkových příjmů fondu ve výši 39 231 590 korun. Největší část představují dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výší 38 964 118 korun, z toho ze státního rozpočtu 7 523 164 korun, z rozpočtu EU 31 440 954 korun. Ostatní příjmy z tržeb z prodeje intervenčního nákupu a zápůjčky MMF na intervenční nákupy činí 267 472 korun. Prostředky na správní výdaje, je tam pokles o 200 milionů korun oproti letošnímu roku, plně nepokrývají předpokládané výdaje SZIFu na rok 2019. Chybějící finanční prostředky budou kryty ze zůstatku finančních prostředků z roku 2018, které budou do rozpočtu SZIFu zahrnuty v rámci jeho změny.

Detailní údaje jsou uvedeny v komentáři, respektive v přílohách materiálu. Návrh rozpočtu SZIFu byl projednán a schválen vládou ČR a zemědělským výborem.

Děkuji a prosím o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tento sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 335/1. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Karel Tureček a informoval nás o jednání výboru a přenesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Karel Tureček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zemědělský výbor projednal návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu a přijal usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu SZIF na rok 2019 schválit bez připomínek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášku. Takže pan poslanec Radek Holomčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Tak děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já tady nebudu dlouze hovořit, jen bych rád naplnil jednu věc, o kterou mě žádalo několik občanů. Týká se to programu Ovoce a zelenina do škol. Chodí mi na mail fotky hromady plastových obalů, které zbudou po tom, co děti vlastně toto ovoce dostanou, na některých fotkách to vypadá, že je tam toho plastu snad více než ovoce. A přijde mi to zbytečné. Já rozhodně nechci žádným způsobem zpochybňovat pozitivní přínos budování nějakých návyků zdravé životosprávy u dětí, ale myslím si, že je to úplně zbytečná produkce plastových odpadů, se kterými budeme mít velký problém.

Takže jsem chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat pana ministra, jestli by se mohli jeho kolegové z ministerstva podívat na podobu toho programu a učinit změny tak, aby nedocházelo k produkci zbytečných plastových obalů. To je vše. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přejete si vystoupit pane ministře? Tak prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane poslanče, já děkuji za tu připomínku, my to již řešíme. Dostala to na starost Státní zemědělská a potravinářská inspekce s příslušnou sekcí. Takže budeme to řešit, ale děkuji za tu připomínku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali mám nějakou přihlášku další do všeobecné rozpravy. Přihlášku nemám, takže končím všeobecnou rozpravu. Táži se, případná závěrečná slova - pan poslanec Tureček, pan ministr? Zájem o závěrečná slova není. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, zde opět nemám již další přihlášku. Končím podrobnou rozpravu. Táži se - máte zájem o závěrečná slova? Nemáte, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Takže já tedy zagonguji, slyším nějaké ťukání, ale asi to...

 

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, stiskněte tlačítko, zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 328. Přihlášeno 154 poslanců, pro 110, proti 14. Výsledek je, že usnesení bylo schváleno.

Nyní tedy na základě dohody poslaneckých klubů mám tady návrh, že je zájem o to hlasovat o vyřazení zbylých bodů, které jsme měli na programu schůze Poslanecké sněmovny. Já myslím, že nám nic nebrání, abychom k tomuto hlasování neprodleně přistoupili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 329, přihlášeno 153 poslanců, pro 114, proti 17. Výsledek byl přijat.

 

Dovolte mi, abych vám i všem pracovníkům Sněmovny popřál hezké Vánoce, šťastný nový rok, a těším se na spolupráci v roce 2019.

 

(Schůze skončila ve 12.40 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP