(Jednání pokračovalo v 9.15 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, deset minut vyhrazených na přestávku uběhlo a já mezi námi vítám pana ministra kultury Antonína Staňka, který zřejmě bude dnes zastupovat celou vládu, a budeme pokračovat v odpovědích na písemné interpelace.

Jako první je tedy zařazena interpelace poslance Jakuba Michálka ve věci elektronického spisu na předsedu vlády Andreje Babiše, což je sněmovní tisk 268. Tato interpelace je přerušena do přítomnosti pana premiéra, který je dnes omluven.

Pan předseda Michálek se hlásí s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl jsem pouze upozornit na to, že ta písemná interpelace je z října tohoto roku, a od října tohoto roku se pan premiér nedostavil na písemné interpelace. Říjen, listopad, prosinec. Stále tady pan premiér nechodí na písemné interpelace ráno. Mně to už nepřijde normální. Poprosil bych vládní většinu, aby s tím něco udělala, protože to neodpovídá kontrolním mechanismům, které mají ve Sněmovně fungovat. Vláda si do svého programového prohlášení sama napsala, že bude vycházet vstříc kontrole Poslanecké sněmovny, a přesto premiér nechodí na písemné interpelace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tuto interpelaci nebudeme probírat, protože je přerušena.

Dále je zde interpelace poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy ČR při zjišťování informací od novomanželského páru o svatební hostině. Je to sněmovní tisk 285. Je to na paní poslankyni Alenu Schillerovou, která je také nepřítomna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Jaké to překvapení! Jenom pro vaše připomenutí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, jenom připomenu, čeho se moje interpelace týkala. Týkala se toho, že jsem se ptal, zda paní ministryně skutečně považuje za zákonné, správné věcně i zákonně, aby Finanční správa zasílala výzvu s poučením o pokutě novomanželským párům, aby novomanželské páry sdělovaly své osobní údaje, své soukromé údaje Finanční správě o svatební hostině. Tato interpelace byla 25. 10. v říjnu přerušena z důvodu nepřítomností paní ministryně. Prvního listopadu, možná si na to vzpomenete, byla paní ministryně rovněž omluvena, ale přišla před 11. hodinou, takže se interpelace otevřela. A paní ministryně byla přerušena ve své řeči, v polovině své řeči.

Já jsem trpělivý člověk. Ač jsem se domníval, že s paní ministryní to zvládneme vyřešit do konce roku, očividně to tak není. Nicméně si myslím, že by bylo fér dát příležitost paní ministryni, aby to, co tady říkala, mohla dokončit. Protože byla přerušena v polovině. Proto dávám návrh na přerušení interpelace do doby přítomnosti paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Návrh registruji. Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby se uklidnila, budeme hlasovat. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu. Odhlašovat vás nebudu, ani vás nebudu svolávat, protože je nás tady snad dostatek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

hlasování číslo 75 je přihlášeno 92 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 27, návrh nebyl přijat. Budeme v interpelaci pokračovat.

 

Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Chci říct, pane místopředsedo, že na příštím grémiu Sněmovny navrhnu, abychom vyřadili ze zákona písemné interpelace. Hnutí ANO si z nás dělá legraci. Není ochotno odpovídat na písemné dotazy poslanců, nechodí sem, a když náhodou tady zabloudí jeden ministr, tak je úplně normální věc, abychom přerušili projednávání interpelace do přítomnosti konkrétního ministra, tak hnutí ANO je hrdinně proti. Takhle si představuji, jak už citoval pan předseda Michálek z vládní programového prohlášení, že budou podporovat kontrolu parlamentu vlády. Nevím, jak je můžeme kontrolovat, když na písemné interpelace nechodí, a když jeden zabloudí, tak nic.

Už se moc těším, až budete v opozici, pak budete plakat a brečet, ale vypadá to jako normální, že na to úplně kašlete. Čeho se bojíte? Připadá vám normální, abychom tady vedli interpelaci v nepřítomnosti ministryně? Můžeme teď dvě hodiny mluvit o paní ministryni Schillerové. Mluvit do jedenácti. My jsme připraveni. K čemu pak je nástroj písemné interpelace? Úplně k ničemu. A to je postoj k opozici hnutí ANO. Teď se tváříte, že to myslíte vážně. Vy byste s opozicí rádi debatovali. A když máte možnost, tak se debaty prostě bojíte.

No nic. Ale když máme písemnou interpelaci k této problematice, tak si myslím, že se můžeme trošku zevrubněji pobavit o zajišťovacích příkazech, protože to bezesporu souvisí s tím, jak funguje Finanční správa.

Jak jsem někde napsal, já osobně, budu citovat sám sebe z Twitteru. Nechvalně proslulý šéf Finanční správy odchází, údajně na vlastní žádost. Zůstávají za ním prohrané soudní spory a rizika velkých ztrát pro státní rozpočet. Pan premiér a paní ministryně mu poděkovali za skvěle vykonanou činnost, což je moc hezké. Já bych jenom připomněl, jak on přemýšlel. Jak takový člověk přemýšlí? Vzpomenu si, když spustil ve Finanční správě akci na kontrolu malých a drobných podnikatelů. Možná jste to už někdy slyšeli. Víte, jak tu akci nazval? Kombajn. Nevím, jestli mu to radil plukovník Šlachta, nebo někdo jiný, ale nemyslím si, že to je normální přístup k našim malým a drobným podnikatelům.

A v této interpelaci jsme se měli bavit o tom, jestli je normální, aby si Finanční správa vyžádala seznam uskutečněných sňatků, a pak prověřovala jednotlivé svatební hostiny, zda to měli v restauraci, nebo doma, kolik toho utratili, co tam všechno vypili, jestli k tomu mají fakturu, jestli platili kartou nebo účtem. Nedej bože, aby to zaplatil otec nevěsty, to je takové podezřelé, to jsme ještě nikdy neslyšeli, že nikdo ze svatebčanů, ani ženich, ani nevěsta, to neplatili apod. A když se o tom máte bavit, tak vy se rozhodnete a hlasováním řeknete ne, nebudeme tu interpelaci přerušovat. No a to je celé.

Myslím si, že normální sebevědomý parlament by dnešní interpelace přerušil, přijal by ostré usnesení vůči vládě, že vláda námi pohrdá, že se ministři neobtěžují sem chodit - s čestnou výjimkou pana ministra (Staňka), naštěstí bude odpovídat na mou interpelaci, tak to je v pořádku, teď to nebudu zatahovat, k tomu se dostaneme za chvilku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP