(9.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pro ty, kteří si myslíte, že to je normální, tak to normální není. Já když jsem tady byl v prvním funkčním období, a to jsme byli ve vládě, a když na výbor nepřišel ministr, tak my jsme ten výbor přerušili, vyhnali jsme náměstky a řekli jsme, že budeme ten bod projednávat, až bude přítomen ministr. Myslíte, že v tomhle volebním období by to prošlo? Neprošlo. Já mám zkušenost z rozpočtového výboru a vím, jak často, respektive jak skoro nikdy tam ministři nebo ministryně nechodí. Já netvrdím, že tam musí být na každém bodu, to určitě ne. Ale jsou určitě body, u kterých by ministr měl být přítomen osobně, ať už na výboru, nebo na písemných interpelacích.

Že jsme tady včera ještě v devět večer debatovali rozpočet, vám přišlo normální. A kde je paní ministryně Schillerová? Omluvena? Nevím, jestli se omlouvá z pracovních důvodů, ale její práce je dnes odpovídat na písemnou interpelaci. Máme to všichni v pozvánce deset dnů předem, všichni víme seznam těch interpelací. Ale ministři prostě na to skutečně kašlou.

A můžeme vytahovat statistiky, jaké chceme. Nejčastější odpověď je: vy jste to dělali taky. Tak takové - soused rozbil okno, tak já ho rozbiju taky. Co by ne, jsme si fifty fifty. Ale nepamatuji si, že by na písemné interpelace nepřišli alespoň ti, kterých se ty písemné interpelace týkají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než přistoupíme k dalším přihláškám do rozpravy a faktické poznámce, tak zde mám nějaké omluvenky. Omlouvají se nám paní ministryně Klára Dostálová od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Balaštíková z celého jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček po celý jednací den z pracovních důvodů, což je zahraničně služební cesta, paní poslankyně Dražilová od 9,00 do 10.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Kolařík od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Bláha z celého jednacího dne z pracovních důvodů, pan ministr Kněžínek od 14.30, pan poslanec Pour mezi 9. a 10. hodinou z důvodu návštěvy lékaře, pan poslanec Zlesák mezi 14.30 a 19.00 z důvodu jednání, pan poslanec Svoboda z jednání 6. a 7. po oba dva dny z důvodu zahraniční cesty. A to je všechno v tuto chvíli.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kováčika, poté pan předseda Michálek. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Ne že bych se chtěl zastávat nepřítomných ministrů a premiéra. Musím říci, že pan předseda Stanjura má pravdu. Ale já mám pocit, že tady zažívám jakési déja vu. Když byly vlády minulé, a některé z nich vedla ODS, a já tady z toho místa jsem kritizoval ministry, že nejsou přítomni při jednání Sněmovny, a tudíž znemožňují parlamentní kontrolu vlády, a že nejsou přítomni na interpelacích, a proto interpelace nemohly proběhnout, a že pohrdají parlamentem a že to a že ono. Ano skutečně, mám paměť už chatrnou, ale občas mi funguje, tak jenom považuji za dobré připomenout, že nic nového pod sluncem. Že ani ministři za vlád ODS zde při interpelacích nebývali tak častými hosty. My bychom si i dnes přáli, aby tady byli přítomni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní pan předseda Michálek se mi hlásil, takže prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mně se vybavil jeden článek, který jsem teď zaznamenal v médiích, že pan předseda Vondráček plánuje odměňovat poslance podle jejich účasti. Inu, kdyby se ministři hodnotili podle jejich účasti na jednáních, jako jsou písemné interpelace, kde je jejich účast nezbytná, tak se obávám, že by splakali nad výdělkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou v tuto chvíli veškeré přihlášky, které mám, takže pan poslanec Munzar bude pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já si na začátek neodpustím poznámku, že je to vůči našemu času, času nás všech velmi neuctivé. Protože všichni, co se připravujeme na interpelace, jsme zde připraveni a neustále je to tady blokováno buď nepřítomností ministra, nebo strachem poslanců hnutí ANO, že by náhodou paní ministryně mohla odpovídat. Takže vám za tento kolegiální přístup děkuji.

Myslím, že jste paní ministryni neudělali dobrou službu, spíš medvědí, protože si myslím, že zejména vůči ní by bylo solidní, aby mohla dokončit své myšlenky, které tady přednášela, a nestihla to, protože byla přerušena v půlce. Já jsem to tady na začátku říkal. Říkal jsem, že je to ten důvod, proč navrhuji přerušení. Bohužel vy jste to vlastní ministryni neumožnili.

Já tady řeknu na začátku jenom několik tezí, které zopakuji, protože vycházím z písemné odpovědi paní ministryně a vycházím také ze stenoprotokolu z té části odpovědi, kterou jsem si podrobně prostudoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP