(9.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Taková dlouholetá výmluva byla - nemůžeme opravovat, protože je to plné sbírkových předmětů. Proto minulý ředitel Slezského zemského muzea připravil práce, proběhla studie, různé přípravné práce, z dotace statutárního města Opavy, chci podotknout.

Pane ministře, my v městské památkové zóně máme nejvýznamnější kulturní instituce našeho města. Všechny jsme opravili vysokým nákladem převážně za pomoci evropských zdrojů, ať už to bylo Slezské divadlo, Obecní dům, což byl dům, který patřil Komerční bance, město jej vykoupilo, zrenovovalo, dnes se jmenuje Obecní dům. Je to další místo, kde probíhají kulturní akce, ať už je to Dům Petra Bezruče, což je bývalé sídlo hospodářské komory z první republiky, také renovované z prostředků města. Takže se nedá říci, resp. je tady vidět ten obrovský rozdíl v přístupu k cenným historickým budovám a k budovám, ve kterých probíhá kulturní život v Opavě, podstatný rozdíl ze strany města Opavy, které tam dlouhodobě investuje, a dnes ty domy jsou renovovány a opravdu tam probíhají kulturní akce tak, jak mají, a přístupem státu.

Musím říci, že čtu neustále o investičním plánu vlády, výjezdy do regionů, aby se to zmapovalo, tři biliony, tři a půl bilionu. Tady je konkrétní památka v dezolátním stavu a já bych chtěl položit doplňující otázky panu ministrovi. Za prvé, zda on osobně podpoří výstavbu nového depozitáře, protože bez toho se nepohneme. Tam ty přípravné práce byly učiněny. Já bych pozval pana ministra do Opavy, nemusí tam jet se mnou, ale ať se na to na místě podívá. Ať také zpovídá vedení Slezského zemského muzea, proč ta akce vlastně už čtyři roky spí. Odpověď, že to v roce 2017 bylo schváleno a zařazeno do plánu investice, zpracování projektové dokumentace, to je hrozně málo. Já jsem se dočetl v té odpovědi, že v současné době probíhá soutěž na administrátora veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Mně to přijde nenormální, že ať už muzeum, nebo Ministerstvo kultury není schopno samotné zorganizovat soutěž ne na dodavatele dejme tomu zakázky za 200 miliónů, ale na projektovou dokumentaci hledáme nějakého administrátora. Já mám pocit, že se to jen oddaluje, oddaluje, oddaluje, což ve skutečnosti znamená, že se ta stavba také prodražuje. V pozemním stavitelství ceny stavebních prací razantně stoupají za poslední období, už dávno se nedá vysoutěžit zakázka za cenu nižší, než je v projektové dokumentaci v pozemním stavitelství, nemluvím o dopravních stavbách. Tam je situace trošku jiná.

Já bych chtěl, aby pan ministr nebral tu interpelaci jako kritiku, ale spíš jako apel a žádost o pomoc, protože je to opravdu ostuda státu. Tam kolem té budovy je většinou napsáno: Přejděte na druhou stranu, přejděte na druhý chodník, chůze kolem na vlastní nebezpečí. V samotném centru městské památkové zóny. A tentokrát to není nějaký neznámý soukromý majitel, který se o památku nestará. V tomto případě je to Ministerstvo kultury a jeho instituce.

Já nebudu navrhovat nesouhlas s odpovědí, spíše budu apelovat na pana ministra. My jsme o tom už spolu mluvili neformálně. Věřím, že se to posune dopředu a že se zpracuje projektová dokumentace nejprve na výstavbu nového depozitáře, protože nejdříve se sbírkové předměty musí přestěhovat a poté se bude rekonstruovat samotný Blücherův palác.

Děkuji za odpověď, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, mám zde omluvenku. Omlouvá se nám z pracovních důvodů pan poslanec Výborný mezi 9. a 10. hodinou. Nyní prosím pana ministra Staňka.

 

Ministr kultury ČR Antonín Staněk Pane předsedající. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za ten komentář, který jste k písemné interpelaci doplnil. Já možná jenom, a ono to v té odpovědi je, doplním několik věcí, které jste nezmínil, ale v podstatě to není v rozporu s tím, co jste říkal.

I v roce 2018 probíhají některé stavební záležitosti. Mám v odpovědi uvedeno, že v roce 2018 byla provedena sanace střešní krytiny nad severovýchodním křídlem budovy z důvodu zatékání a ohrožení uložených sbírkových předmětů. V roce 2018 bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na administrátora veřejné zakázky. To jste říkal. Současně probíhá vyklízení rozsáhlých půdních prostor.

To, na co upozorňujete v případě Opavy, není bohužel jen případ Opavy. Je to případ celé řady měst a obcí a já se dnes a denně setkávám s tím, že starostové a primátoři upozorňují na neutěšený stav památek, které jsou v centru města. V mnoha případech jsou to památky v soukromém vlastnictví. Tady se hovoří skutečně o památce, která je ve vlastnictví státu.

Já jsem už požádal a upozornil odbor památkové péče, aby v procesu schvalování a zpamátňování objektů bral v potaz i skutečnost, do jaké míry stát vůbec je schopen se o tyto památky starat. Ono totiž, a já to říkám otevřeně a říkám to i tady, je zaběhlá praxe, že někdy účelově, někdy skutečně s dobrým záměrem jsou prohlašovány objekty za kulturní či národní kulturní památku, nicméně už se nikdo nestará o to, jaké náklady musí být vynaloženy na to, aby tato památka vůbec byla uvedena do jakéhos takéhos funkčního stavu. Velmi často se setkávám s tím, že obec, na jejímž katastru ta památka je, nemá zájem o prohlášení. Kraj nemá zájem, neumí ty památky využít, a stejně je památka prohlášena. Uděláme si čárku, prohlásíme památku, necháme ji deset let chátrat, pak se zaplatí pokuta, památka spadne a my jsme si splnili své. Toto není památková ochrana a památková péče.

Já vás mohu ujistit - a tady je trošičku rozpor, a nechci to otevírat, v jedné věci. Včera při druhém čtení státního rozpočtu se velmi často odkazovalo právě na tu položku, která ve státním rozpočtu a v rozpočtu kapitoly Ministerstva kultury je určena na regeneraci a obnovu kulturních památek. Ona je poměrně vysoká, je tam přes jednu miliardu korun v různých kapitolách pro různé vlastníky. Velmi často byla právě tato položka zmiňována, že by z ní mohlo být přesunuto do živé kultury. Bohužel já jsem přesvědčen, že fakt a podoba výše v této položce je nezbytná, musí být zachována, nelze z ní odebrat žádné finanční prostředky, protože je řada projektů, která je připravena, je těsně před realizací, mimo jiné i ten opavský projekt a další věci. Samozřejmě chápu, že jiné položky by měly být navýšeny, ale opravdu není cesta snižování finančních prostředků na obnovu, rekonstrukci a regeneraci kulturních památek. To jen na upřesnění.

A ještě odpověď k tomu, co jste říkal. V Opavě jsem byl v předvolebním období. Dívali jsme se na divadlo, dívali jsme se tam na některé další věci. Bohužel, budovu Slezského muzea mi nezařadili do programu, asi záměrně, nicméně tu výzvu určitě rád přijmu, protože Opava je mi blízká i z hlediska fotbalového, abych se podíval na to, jak to dělají s tím fotbalem. Určitě rád se tam přijedu podívat. Hlavně vás mohu ujistit, že ta problematika nezůstane stranou a budu to mít jako prioritu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Mám za to, že pan poslanec Stanjura nenavrhuje usnesení. Zřejmě nenavrhuje, v tom případě nebudeme o žádném návrhu hlasovat. Děkuji vám a rozpravu a tuto interpelaci končím.

Přesuneme se k další interpelaci, což je interpelace poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Je to na předsedu vlády Andreje Babiše. Jedná se o sněmovní tisk 324. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jiřího Valenty ve věci válečných reparací Německa. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 324. Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP