(9.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vzhledem k tomu, že pan předseda vlády není přítomen, tak navrhuji přerušení tohoto bodu do jeho přítomnosti. Ale ještě předtím bych vám zde přítomným velice rád osvětlil, čeho se moje interpelace týkala. Týkala se válečných reparací, tedy odškodného placeného po válce poraženým státem vítěznému státu či vítězným státům ať již ve formě peněžité, či nepeněžité, které by měly být jakousi, a teď si myslím, a to si asi myslíme všichni, nedostatečnou kompenzací za útrapy, strasti, oběti či škody způsobené naším nepřítelem. Přestože jsou, jak jsem zmínil, válečné reparace nedostatečným a nedokonalým nástrojem, který nemůže postihnout všechny tyto způsobené újmy, jak jsem vyjmenoval, neboť například lidský život se finančně vyvážit nedá, je obrovskou ostudou každé politické reprezentace, v tomto případě naší české politické reprezentace, když na toto zcela oprávněné, a dokonce i právně uznané odškodnění ve své činnosti rezignuje a ke své obhajobě používá navíc falešné či irelevantní argumenty.

Ale nebudu svoji nespokojenost s odpovědí pana předsedy vlády na interpelaci dále rozvádět. Mám to rozvedeno na šest až sedm stránek. Budu rád, když mi dáte důvěru a odsouhlasíte nyní, že se tato interpelace přeruší a bude pokračovat až za přítomnosti pana předsedy vlády pana Andreje Babiše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. Váš procedurální návrh jsem zaznamenal a vyrovnáme se s ním hlasováním nyní. Je tu tedy návrh na přerušení projednávání této interpelace do přítomnosti premiéra. Nevidím žádost o odhlášení. Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Svolám kolegy do sálu. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet přítomných ustálí... Pro ty, co přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti pana premiéra.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 77, přihlášeno 84 přítomných poslanců a poslankyň, pro 49, proti 22. Návrh byl přijat. Přerušujeme tuto interpelaci.

 

A posuneme se k další interpelaci. Tou je interpelace poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZu, zejména jeho investic v Bulharsku. Jedná se o sněmovní tisk 342. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu a předpokládám, že pan poslanec Michálek se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, milá veřejnosti, my jsme se obrátili na pana předsedu vlády s žádostí, aby nám vysvětlil poněkud pochybné aktivity ČEZu v Bulharsku, ve kterých byla za podivných okolností nakoupena elektrárna, a do ní investoval ČEZ ve výši 8,6 mld. Kč. Následně byla ta elektrárna prodána za dramaticky nižší částku jako nefunkční šrot. A teď, když se podíváme na aktuální informace, tak ta elektrárna opět funguje. A je tam celá řada dalších souvislostí, které máte v tom tisku pod evidenčním číslem interpelace 273.

My jsme položili několik konkrétních dotazů panu předsedovi vlády, aby nás informoval o ekonomické výhodnosti této investice ČEZu v Bulharsku, kdo je odpovědný za dosazení Dimitara Stefanova do dozorčí rady bulharského ČEZu v roce 2009 atd. A bohužel jsme dostali od pana premiéra ohledně ČEZu velmi jednoduchou informaci, že Ministerstvo financí nedisponuje žádnými informacemi, pouze těmi, které má z médií a které jsou ve výročních zprávách ČEZu, stejně jako každý jiný akcionář společnosti ČEZ. Takže údajně je o tom informována dozorčí rada a tyto informace jsou důvěrného charakteru, takže jsme se nedozvěděli nic. Myslíme si, že jestli vláda má takovéto informace, tak úplně nemá kontrolu nad tím, co se ve společnosti ČEZ děje. Proto jsem chtěl, abychom to projednali tady na plénu Poslanecké sněmovny. A mrzí mě, že pan předseda vlády zde opět není přítomen. Asi navrhnu přerušení do přítomnosti předsedy vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za procedurální návrh, s kterým se vyrovnáme. Opět vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Svolám kolegy do sálu. Pro ty, kteří přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o přerušení interpelace do přítomnosti interpelovaného předsedy vlády. Vypadá to, že se nám počet přihlášených ještě neustálil. (Do sálu stále přicházejí další poslanci.) Myslím, že jsme dali dost času.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 78, přihlášeno 89 poslanců a poslankyň, pro 49, proti 25. Návrh na přerušení byl přijat. Tím jsme se též vyrovnali s touto interpelací, která je přerušena.

 

A posuneme se dál. Další je zde interpelace pana poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Je to sněmovní tisk 343. Je to interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše. Otevírám rozpravu, do které se mi... Pan poslanec Stanjura je přítomen? (Není v sále.) Vypadá to, že pan poslanec není přítomen. V tom případě nemůžeme o interpelaci dále jednat. Já ji přerušuji. Já ji odkládám. Sněmovna k ní nezaujme stanovisko a dále o ní nebude jednat.

Dále zde máme interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci nejnebezpečnějších míst na silnici, jedná se o sněmovní tisk 344, na ministra dopravy Dana Ťoka. Otevírám rozpravu a prosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosila jsem pana ministra o zaslání úseků silnic spravovaných ŘSD, které jsou vyhodnoceny jako nejrizikovější a s nejvyšší nehodovostí, a ptala jsem se ho, jaké plánují úpravy těchto úseků za účelem zvýšení bezpečnosti. Bohužel v odpovědi byly uvedeny některé pouze obecné informace a moje interpelace byla zacílena na konkrétní úseky a úpravy, které ŘSD připravuje. To jsem se od pana ministra chtěla dozvědět, proto jsem podala tedy rozpor s jeho odpovědí. Nicméně pan ministr Ťok mi již včera avizoval a omlouval se, že dnes nebude na písemných interpelacích, a proto bych vás poprosila, abychom přerušili toto projednávání do doby, než pan ministr bude přítomen. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP